Log indLog ind


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheder fra fitness- og sundhedsverdenen!

 

Relaterede artikler

1

Stripfitness


Stripfitness er en ny og trendy træningsform, og fokus er ikke på strip i den traditionelle form,... »  Læs mere

2

Sjip dig i topform


Sjipning er ikke bare en børneleg, men også dybt seriøs træning. »  Læs mere

3

Slank med træning – hvad skal de...


Rigtig mange mennesker begynder at motionere, på baggrund af ønsket om et vægttab – og heldigvis ... »  Læs mere


Den Coachene instruktør

Træning Ernæring Psykologi

Skrevet af:
Thomas Ihn Hansen ( www.ihnconsulting.dk)
Cand. Pæd. Pæd. Psyk., kognitiv coach og underviser. Stifter af konsulentfirmaet Ihn Consulting.

For en fitnessinstruktør – må det at kunne give de bedste råd i forhold til den enkeltes klients træningsformål, således at vedkommende opnår de ønskede resultater, være det absolutte mål. En instruktør møder mange udfordringer og ikke mindst spørgsmål i forhold til træning og kost i dagligdagen hvilket gør det nødvendigt at de har en relativ stor viden indenfor en række forskellige områder. Den typiske instruktør har stor viden indenfor en række forskellige træningsformer, kost og sundhed, som de gladelig deler ud af – men hvad gør man som instruktør når denne viden ikke er nok til at kunne motivere klienten? – hvor klienten slet ikke får de resultater vedkommende har sat som mål? Hvad kan man som instruktør gøre når ens viden går tabt i forhold til den klient man arbejder med?

Som instruktør indgår du i et fællesskab med den klient der vil trænes i forhold til et specifikt mål; ofte er der tale om et ønske der kræver store forandringer i vedkommendes hverdag, livsforhold osv. Bare det at skulle starte med at træne er for mange mennesker forbundet med en række ideer, holdninger og værdier der kan være svære at takle og forandre. Instruktørens rolle i mødet med disse mennesker er at skabe en række muligheder for denne forandring så den styrkes og fremmes. For at kunne gøre dette kan det være hensigtsmæssigt at fokusere på disse få elementer:

  1. Skab tillid – spørg nysgerrigt til de mål vedkommende har, vær åben og fordomsfri i din tilgang til personen.
  2. Vær respektfuld – dit sprog, toneleje, begreber og ord, kan på mange måder tiltrække eller støde fra sig. Forsøg at spejle dig i det menneske du møder- anvend det samme sprog og udtryk. Det kan være svært at opnå respekt for en der konstant anvender fagtermer og som taler højt om hvad hun / han synes du skal arbejde med, især hvis der er andre der har muligheden for at lytte med.
  3. Hav respekt for fortroligheden. Ofte vil du møde problemstillinger af meget personlig art, som kan have betydning for personens vilje og motivation for at træne, derfor er fortrolighed alpha – omega for et godt samarbejde. Ligeledes er graden af informationer der kan være nyttige for træningsprocessen og ikke mindst sammensætning og form også vigtige elementer.

Når disse ting er opfyldt er der grobund for et konstruktivt samarbejde. Instruktørens rolle er ikke blot at være vidensbank – men også at være lyttende og støttende i klientens arbejde. Det er faktisk nu det indledende arbejde er gået igang og det konkrete arbejde begynder. I det konkrete arbejde kan det være relevant at opstille en målsætning – der er tidsbestemt.
Det kan være gavnligt at anvende følgende model for træningsmålet:

S: Specifikt – et mål skal være specifikt således at det er nemmere at måle reslutatet.

M: Målbart – Et mål skal ligeledes være målbart – det kan være i forbindelse med direkte målinger af diverse aktiviteter – f.eks. hvor langt skal man kunne løbe efter 3 måneders løbetræning.

A: Attraktivt – målet skal betyde noget for vedkommende – hjælp klienten med at finde ud af hvad det vil betyde for vedkommende at påbegynde sin træning.

R: Træningen skal altid være realistisk – er den ikke det – vil man planlægge en egentlig fiasko. Instruktørens rolle bliver derfor at spørge ind til, hvad der kan lade sig gøre, bla. Omkring træningsintensitet og tid i forhold til arbejds og familieliv. En realistisk plan skal virke overskuelig og nem at følge.

T: Tidsbestemt – den tidsbestemte målsætning er med til at motivere yderligere – der skal planlægges hvornår og hvor længe. Den tidsbestemte aktivitet kan virke gavnligt på ens fokus når man træner. Både i forhold til hvornår man er færdig, men også som en størrelse der kan synliggøre resultatmåling. F.eks. oplevelsen af at man faktisk har trænet 1½ time, 3 gange om ugen og snart i 1 måned.

E: Effektskabende – At målet har værdier andre steder i livet. Bl.a. at man kan købe tøj der er mindre i størrelsen, at venner / familie bemærker en ændring i ens humør og overskud osv. Her er det vigtigt at klienten selv opfordres til at lægge mærke til disse – og at instruktøren spørger aktivt ind til dette.

Modellen kaldes for SMARTE modellen og anvendes ofte i coaching- især da det er et effektivt værktøj for synligheden af mål.

Når der opstår vanskeligheder og modstand!

Som udgangspunkt er vi vores egen største modstander når noget stort skal forandres i vores liv. I en sådan forandringsproces kan hjælp og støtte være yderst motiverende for at vi kan fortsætte processen. Andre gange kan det være rigtigt svært når modstanden bliver for stor.

Som instruktør kan du gøre mange ting hvis din klient går i stå eller ikke længere kan finde sin motivation. Her kommer et udpluk af muligheder til at fortolke modstand samt handlingsforslag:
Modstand handler ofte om, at de ting vi gør til daglig(handlinger, tanker og følelser)er mønstre der ikke så let laves om på. Som instruktør kan du have i mente at modstand ofte kommer i skikkelsen af:

  1. Indre, negative tanker. F.eks. ”jeg kan ikke”!, ”jeg når det aldrig”! dvs. udsagn der potentielt dræner vedkommende for energi. Forsøg som instruktør at holde fast i betydningen af det personen gør for sig selv – hvilken belønning personen vil komme til at opleve. Spørg gerne ind til hvor sande disse tanker er f.eks. er det rigtigt du aldrig kan noget? Spørgsmålene bruges som en form for ydre reflektion – hvor du som instruktør reflekterer over de ting du hører og dermed synliggør udsagnet. Tanker og handlinger har en tendens til at blive opfattet anderledes når de kommer ud i det fysiske rum – hvor vedkommende har muligheden for at se hvad han / hun faktisk har sagt / tænkt!
  2. Handlinger og vaner. Handlinger og vaner har ofte sin egen værdi – fordi de netop giver os noget – spørg ind til hvad disse betyder for os – hvad de giver os – og over hvor lang tid vi kan mærke disse handlinger bliver ved med at give os den følelse / oplevelse. F.eks. at overspise – kan give følelsen af at blive mere rolig, mæthed der giver følelsen af at være fyldt op – men ofte vil denne følelse blot være kortvarig og i det lange løb give os en række andre problemstillinger som f.eks. overvægt osv. Som instruktør har du en vished om at fysisk træning aldrig giver en her og nu resultat – men at træningen umiddelbart kan give os positive oplevelser. Forsøg derfor at tale med vedkommende omkring de langsigtede mål – og hvilken oplevelser man får her og nu ved at arbejde med disse. Det kan være at man gerne vil tabe sig / få bedre kondition – som ligger måneder frem i tiden – men umiddelbart oplever man på vej hen imod målet at man får overskud, er dejlig afslappet efter træning og er mere glad og tilfreds.
  3. Overbevisninger. Er referencer som du bruger i din fortolkning af verden, f.eks. alle tykke mennesker er dovne osv. Man kan ofte stirre sig blind på verden fordi ens overbevisninger ikke tillader at se de andre ting der kan udfordre dets sandhedsværdi. En overbevisning kan også være – at jeg aldrig kommer til at blive slank fordi jeg har prøvet det så mange gange før! Her kan instruktøren netop forsøge at støtte vedkommende i at få overbevisningen væltet ved at tilbyde andre træningsformer som vedkommende endu ikke har prøvet – spørge ind til om de overbevisninger hjælper vedkommende på vej hen imod sit mål eller om der kan være noget ved overbevisningen der forhindrer vedkommende i at flytte sig. Således kommer du til at vise vedkommende at træning og det at tabe sig ikke altid kommer til at handle om at gøre en ting og støtte op om at tage ansvar for sin egen udvikling.

God træning!

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness