Log indLog ind


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheder fra fitness- og sundhedsverdenen!

 

Relaterede artikler

1

Slank med træning – hvad skal de...


Rigtig mange mennesker begynder at motionere, på baggrund af ønsket om et vægttab – og heldigvis ... »  Læs mere

2

Nytårs forsæt eller livs ændring?


Mange benytter det nye år til at love sig selv ændringer i hverdagen, væremåden eller hvad man nu... »  Læs mere

3

Mit liv –Min træning


I en hverdag, der kræver meget af ens psyke, er det vigtigt med en stærk fysik! Jeg har gennem... »  Læs mere


Fødevareallergi, -intolerance og -sensitivitet

Sundhed Ernæring

Skrevet af:
Søren Reif
MSc stud. Nutrtional medicine. BSc Pt. HLC 2.
Denne artikel vil kort gøre rede for, hvad forskellen er på fødevareallergi, -intolerance og -sensitivitet. Derudover er der sidst i artiklen en liste med de mest almindelige symptomer, så du kan se, om du muligvis selv lider af en af disse typer.

De sidste ti år er der sket store teknologiske fremskridt indenfor bl.a. immunologi, som er læren omkring immunsystemet, og i dag har vi et meget bedre indblik i, hvordan immunsystemet arbejder. Dette har bl.a. gjort forskere i stand til at se, hvilke stoffer immuncellerne udskiller, når de kommunikerer med hinanden. Disse stoffer kaldes cytokiner og består af forskellige stoffer som interleukiner, TNF-alfa, TNF-beta, interferon-gamma mm.

Trods den store teknologiske fremgang er der stadig mange aspekter indenfor immunsystemet, der endnu ikke er afdækket. Derudover er der stor uenighed om taxonomien - dvs. navngivningen - i relation til de forskellige typer allergier, sensitiviteter og intolerancer. Hvornår er det det ene, og hvornår er det det andet? Når læger og andre fagfolk ikke kan blive enige om dette, hvordan skal almindelige mennesker så kunne finde rundt i disse begreber?

Adverse food reaction

Det engelske begreb Adverse food reaction (negativ reaktion på fødevarer) dækker alle ovennævnte typer. Mange kliniske undersøgelser indikerer, at alle former for negative reaktioner på fødevarer kan forårsage en bred vifte af sygdomme - f.eks. depression, helårssnue, betændelsestilstande i tarmsystemet, ADHD, epilepsi, forhøjet blodtryk og ondt i leddene.

Den klassiske form for allergi er det, man kalder en type IgE allergi. IgE er en type antistof, som dit immunsystem danner overfor substanser, der anses for truende. Et typisk eksempel er allergi overfor peanuts. Ofte skal personer med en klassisk IgE allergi blot spise en enkelt peanut, før de får en tydelig og ofte kraftig reaktion. Reaktionen kan være alt lige fra rødmen omkring munden og hævet tunge til anafylaktisk chok - dvs. en så kraftig immunreaktion at kroppen går i chok, og personen risikerer at dø. IgE allergi frigør en stor mængde histamin i kroppen, der blandt andet kan få øjne og næse til at løbe med en klar væske - dette sker bl.a. ved allergi overfor luftbåret pollen, der er en anden klassisk IgE allergi. En anden IgE allergi er Rhinitis, som også er kendt under navnet helårssnue. Man er selvfølgelig ikke forkølet hele året rundt, men en histamin-frigørende immunreaktion i kroppen giver mere eller mindre konstant løbende næse. I stedet for at finde den underliggende årsag til provokationen af immunsystemet behandles denne diagnose ofte medicinsk. Ved en IgE forårsaget allergi vil der altid komme en relativ hurtig reaktion - ofte i løbet af få minutter. Derfor er de fleste, som lider af en IgE allergi, heller ikke i tvivl om, hvad de ikke kan tåle og kan derfor vælge at undgå dette stof.

Udover den klassiske IgE allergi anvendes også begreber som sensitivitet, hypersensitivitet og intolerance. Der er ikke enighed om, hvad disse begreber dækker, men en af måderne at se det på er som følger:

En sensitivitet er også en negativ reaktion på en fødevare, men symptomerne er mildere og mere diffuse end ved en decideret fødevareallergi. Derudover kan der gå mellem en og fire dage, før symptomerne kommer til udtryk. Dette medfører, at man ofte har svært ved at vide, hvilken fødevare, der har udløst symptomerne. I forbindelse med en sensitivitet kommer reaktionen til udtryk i kroppen uden at involvere produktionen af antistof. Den negative reaktion aktiveres via andre immun- og inflammationsstoffer f.eks. prostagladiner som det er tilfældet ved fødevareforårsaget IBS (irriteret tyktarms syndrom). Her ses en øgning af prostagladinproduktionen, der fremmer inflammationen i tyktarmen.

En fødevareintolerance er en negativ reaktion over for en fødevare, som ikke er forårsaget af et dårligt fungerende immunsystem. Derimod er en intolerance ofte forårsaget af ernæringsmæssige mangler - f.eks. vitamin B6 - eller en forringet leverfunktion og dermed dårligere evne til at afgifte kroppen. Dette kan eksempelvis være en intolerance overfor histamin eller tyramin, der kan medføre henholdsvis sammentrækning af bronkierne og forhøjet blodtryk samt hovedpine.

Hypersensitivitet er et klart defineret udtryk, hvortil der findes fire undergrupper:

 • Type I: Den klassiske IgE allergi som f.eks. høfeber og astma.
 • Type II: Ikke relevant i forhold til negative reaktioner over for fødevarer.
 • Type III: Højt indhold af antistof og antigen i blod og væv ofte i form af immunkomplekser. Denne type kan være årsag til bl.a. autoimmune sygdomme.
 • Type IV: Svarer til definitionen for en sensitivitet som beskrevet tidligere i denne artikel. Visse af immunsystemets celler kan angribe et antigen - i dette tilfælde et antigen fra en fødevare - og derved vedligeholde en inflammation uden dannelsen af antistoffer.

Ovenstående begreber anvendes ikke konsekvent i litteraturen, hvilket kan være meget forvirrende for læseren.

Ofte kræves der et dysfunktionelt immunsystem, før en person reagerer på en normalvis ikke harmfuld fødevare. Et normalt fungerende immunsystem vil i langt de fleste tilfælde reagere ved ikke at reagere på de fødevarer, du spiser. Et immunsystem, der er ude af balance, har derimod lettere ved at overreagere på fødevarer, den ikke burde og normalvis ikke ville reagere på.

For at gøre det hele endnu mere forvirrende kan fødevare Q godt give symptom A og B i en person og symptom X og Y i en anden person.

Det nævnes ofte, at de største kilder til negative reaktioner på fødevarer er fødevarer som korn- og mælkeprodukter. Dette skyldes formentlig en blanding af flere faktorer, hvoraf to af dem er som følger:

Korn- og mælkeprodukter er relativt nye fødevarer i forhold til vores gener. I de fleste kulturer indtager mennesker slet ikke mælkeprodukter efter spædbarnsalderen, og en stor del af jordens befolkning mister evnen til at nedbryde mælkesukker efter spædbarnsalderen. Disse mennesker betegnes som laktoseintolerante og indbefatter også nogle danskere. Laktoseintolerance kan enten være medfødt eller grundet inflammation i tarmen, som har ødelagt en stor del af de steder, hvor mælkesukkeret skal spaltes og optages.

Desuden er der i både korn og mælk bestanddele, der kan være svære for visse mennesker at nedbryde. Det drejer sig om gluten i korn og laktose samt laktoglobuliner i mælken. I dag bliver mælken også varmebehandlet, hvilket ødelægger den naturlige forekomst af bl.a. enzymer, der skulle have medvirket til at nedbryde mælken.

Derudover er risikoen for at få en negativ reaktion på fødevarer størst overfor de fødevarer, du indtager mest. Det er disse fødevarer, der oftest kommer i kontakt med dit immunsystem, og for danskernes vedkommende, består kosten hovedsagligt af korn- og mælkeprodukter - ofte helt op til 60-80 % af kalorieindtaget. Prøv bare at skrive ned, hvor mange korn- og mælkeprodukter, du selv indtager dagligt!

For kort at opsummere hovedtrækkene i denne artikel:

 • Nogle personer reagerer negativt, når de indtager visse fødevarer.
 • Symptomerne på disse negative reaktioner på fødevarer manifesterer sig på forskellig vis. Afhængig af om der er tale om en allergi, sensitivitet eller intolerance kan der gå få minutter eller flere dage, før man får symptomer.
 • Man kan sagtens have én type negativ reaktion på fødevare X og en anden type reaktion på fødevare Y.
 • Uanset om der er tale om en allergi, intolerance eller sensitivitet vil mange symptomer forsvinde, hvis blot man undgår de fødevarer, som ens krop reagerer negativt på. Hvis man samtidig prøver at genskabe balancen i immunsystemet, vil man opleve øget velvære og et bedre helbred uden en egentlig behandling.

Kan du nikke genkendende til et eller flere af nedenstående symptomer, er der en mulighed for, at du har en negativ reaktion på en eller flere fødevarer:

 • Omtågethed
 • Oppustethed
 • Diarré
 • Vekslen mellem diarre og normal afføring
 • humørsvingninger
 • mental uklarhed
 • hovedpine
 • træthed

Tal med din læge eller behandler om muligheden for, at en negativ reaktion på fødevarer kan være medårsag til din sygdom eller dine helbredsproblemer. Ofte spiller negative reaktioner på fødevarer en stor eller endda hovedrollen i opståelsen og/eller vedligeholdelsen af en lang række diagnoser og sygdomme. Hvis du er kronisk syg eller har en livsstilsrelateret sygdom, vil det være relevant at finde ud af, om en negativ reaktion på fødevarer er med til at vedligeholde din sygdom grundet en opregulering af dit immunsystem.

På grund af vores stressede livsstil i Vesten - og dermed også vores ofte dysfunktionelle tarm- og immunsystem - anslås det, at en meget stor procentdel af den vestlige befolkning har en eller flere negative reaktioner på fødevarer.

Der er flere seriøse behandlere og læger, der i dag arbejder med sammenhængen mellem intolerancer, allergier og sensitiviteter og deres klienters helbred. Der er også kommet nyere laboratorieundersøgelser, som din læge eller terapeut kan være behjælpelig med at fortælle dig om.

Man kan også anvende værktøjer som eliminations- og reintroduktiondiæten. Dette er en god og billig - omend lidt besværlig - måde at finde ud af, hvilke fødevarer du reagerer negativt på.

I den næste artikel omkring "Fødevareallergi, -intolerancer og -sensitivitet" vil du få mere af vide omkring priktest, eliminations- og reintroduktionsdiæten, laboratorieanalyser og andre værktøjer.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness