Log indLog ind


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheder fra fitness- og sundhedsverdenen!

 

Relaterede artikler

1

Stripfitness


Stripfitness er en ny og trendy træningsform, og fokus er ikke på strip i den traditionelle form,... »  Læs mere

2

Sjip dig i topform


Sjipning er ikke bare en børneleg, men også dybt seriøs træning. »  Læs mere

3

Slank med træning – hvad skal de...


Rigtig mange mennesker begynder at motionere, på baggrund af ønsket om et vægttab – og heldigvis ... »  Læs mere


Fitness som værktøj mod stress

Træning Sundhed Psykologi

Skrevet af:
Thomas Ihn Hansen
Cand.pæd.pæd.psyk, kognitiv coach og underviser.

Du har sikkert også hørt de mange råd om hvordan vi modvirker stress, via motion, afslapning og forskellige forebyggende handlinger som f.eks. at slukke for din Pc eller mobiltelefon. At stress er et alvorlig fænomen, som vi alle bør tage seriøst viser de officielle tal, da mere end 10.000 danskere dagligt er sygemeldt pga. stress, men på trods af dette faktum og efterhånden almen viden om faren ved stress,  står mange rådløs i forhold til hvad vi skal stille op når stressen indtræffer.Det er her min artikel har sit nedslagsfelt - for stress er ikke blot noget der indtræffer som et lyn fra en blå himmel- stress kan forebygges og behandles kontinuerlig.

Denne artikel vil derfor i sit udgangspunkt håndtere spørgsmålet om hvordan vi kan forebygge stress, hvordan vi opbygger gode mestringsstrategier for at modstå den stress vi dagligt udsættes for.

Kort om stress:

Når vi føler os stresset hengiver mange sig til selvforplejning, en bytur med vennerne, at koble af foran TV o. lign. Mange gange er disse også vigtige redskaber for at skabe dynamik i vores hverdag og virker umiddelbart godt i forhold til stress.Men hvordan kan det være, at vi ender med at ligge søvnløs om natten alt imens vi spekulerer, vi føler uro i kroppen, irriteret, træt og utilpas?Når vi oplever stress er det en fysisk og psykisk reaktion på en eller flere belastninger også kaldet for stressorer.Sammenhængen mellem psyke og krop er væsentlig i forhold til stresshåndtering. Psykisk håndterer vi stress via aktiv problemløsning og fysisk reagerer vi på at have det travlt, at skulle præstere i forhold til ydre og indre forventninger, psyken og kroppen går derfor hånd i hånd gennem alle de oplevelser vi har i løbet af vores liv.

Når vi får løst en opgave eller håndterer en situation på en tilfredsstillende måde, oplever vi ofte en følelse af styrke, et adrenalinsus, der virker positivt på os. F.eks. at have præsteret godt til en eksamen el.lign. Hjernen udskiller her stresshormonerne Adrenalin og noradrenalin som er positiv virkende stresshormoner, der gør os i stand til at handle. Kroppen ender i et forhøjet beredskab, der skærper dine sanser og gør dig mere fokuseret på opgaven, ved at hjerterytmen bliver hårdere og mere ilt pumpes op til hjernen. Omvendt virker længerevarende belastninger, hvor vi ikke er i stand til at løse opgaverne tilfredsstillende, negativt på din psyke og krop, hormonet cortisol udskilles som modvirker hormonet adrenalin, hvilket gør dig mere passiv, vi får mindre energi og er ikke længere i stand til at handle tilstrækkeligt på de opgaver vi bliver stillet. Længere tids belastninger af denne type kan få alvorlige følgevirkninger der bl.a. kan medføre lammelse, dårligt immunforsvar, angst, depression osv. Det er denne form for stress og stressreaktioner vi aktivt kan forebygge.


At træne / motionere er at forebygge stress:

Når vi skal forebygge stress er det ikke blot nok at gøre sig klog på stoffet, teorien eller opgaverne vi bliver stillet. Det kan heller ikke altid svare sig positivt at blot koble af, foran TV´et når man kommer træt og stresset hjem fra arbejde. Det er også nødvendigt at have fokus på kroppen, hvis man vil være mere rustet til at kunne håndtere stress. Et af svarene for at modvirke effekten af negativ stress er motion / træning. Via vedvarende træning opbygger man væsentlig forsvar imod stress.

Forskning påviser en række sammenhænge mellem stresshåndtering og motion og dets gavnlige virkning i forhold til at kunne håndtere længerevarende stresspåvirkninger. Som et af hovedpunkterne viser forskningsresultater bl.a. fra Norge at ens tænkning, adfærd og humør påvirkes af hvor meget eller lidt vi motionerer. Sammenhængen viser sig i oplevelsen af overskud hos de mennesker der motionerer og oplevelsen af at kunne håndtere, overskue og løse stillede opgaver. Dette er et væsentlig pointe at inddrage. Tænker du mere positivt og med større overskud, vil du også have mindre tilbøjeligheder for at opleve en situation så stresset at du ikke kan løse opgaven. Tænkning og dermed dit humør, har således stor sammenhæng med hvordan stress egentlig rammer dig.

At motionere er også en form for stresstilstand - men kan kaldes for positiv stress - hvor hormonerne adrenalin og noradrenalin får en til at reagere hurtigere og kraftigere på ydre påvirkninger. Vi bliver dermed sagt bedre i stand til at handle på modstand og udfordringer og med et langt større overskud end hvis vi ikke trænede. Ved ikke at træne risikerer vi derfor at gøre os selv mere modtagelig for stressoplevelser i negativ art, vi ville også reagere langsommere og mindre hensigtsmæssig i forhold til stresssituationer pga. af det hæmmende hormon cortisol.

Sammenhængen mellem stress og motion er også gavnlig i forhold til at kunne slappe af. Dyrker du motion er du bedre i stand til at opnå hviletilstand - dvs. en tilstand hvor du evner at opbygge dine ressourcer. Hvor denne tilstand vil være meget sværere at opnå for ikke trænede. Hviletilstanden kommer i forbindelse med at motion både stimulerer din hjernes kemi samtidig med at hjerterytmen påvirkes positivt gennem motion. Ved at styrke sit kredsløb - styrker du også evnen til at kunne gå fra meget stresset tilstand til hviletilstand.  Dvs. træner du, har du større mulighed for at reagere og handle på en hensigtsmæssig måde, hvor du relativt hurtig vil genfinde balancen.

Hvis du ikke træner vil du nemmere blive påvirket af stresssituationen, du vil handle mindre hensigtsmæssigt og du vil forblive i en stresstilstand længere tid end hvis du trænede. Dette fordi du oplever stress nemmere som noget negativt og dermed udskilles stresshormonet cortisol som er med til at forøge oplevelsen af stress og hindre evnen til at håndtere det. Samtidig viser det sig også at vores immunforsvar betydeligt styrkes ved jævnlig motion; hvilket også har sammenhæng med hvordan du oplever en situation. Hvis du oplever en situation som stresset og har gjort det igennem en længere periode, vil din krop modsvare dette ved at indstille sig i et forhøjet alarmberedskab. Det er i denne tilstand du vil kunne opleve at du hurtigere bliver syg, irriteret, har søvnløse nætter, intolerance for høje lyde osv. Oplever du, at du hurtigt kan opnå hviletilstand, vil du ikke opleve stressituationen som en kontinuerlig proces, men som udfordringer der i kortere perioder stresser dig.

Jeg håber artiklen kan motivere dig til at genoptage eller fortsætte med at motionere.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness