Log indLog ind


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheder fra fitness- og sundhedsverdenen!

 

Relaterede artikler

1

Slank med træning – hvad skal de...


Rigtig mange mennesker begynder at motionere, på baggrund af ønsket om et vægttab – og heldigvis ... »  Læs mere

2

Nytårs forsæt eller livs ændring?


Mange benytter det nye år til at love sig selv ændringer i hverdagen, væremåden eller hvad man nu... »  Læs mere

3

Mit liv –Min træning


I en hverdag, der kræver meget af ens psyke, er det vigtigt med en stærk fysik! Jeg har gennem... »  Læs mere


Motivation

Sundhed Psykologi

Skrevet af:
Thomas Ihn Hansen (www.ihnconsulting.dk )
Cand. Pæd. Pæd. Psyk., kognitiv coach og underviser. Stifter af konsulentfirmaet Ihn Consulting.

Motivation

I daglig tale kan man næsten ikke undgå begrebet motivation, vi finder det stort set i alle kontekster og sammenhænge. I den daglige tale hører vi bl.a. ytringer som ” hun skal bare tage sig sammen”, eller hvorfor kommer hun / han ikke bare igang?”, ” hvor svært kan det være? ”

Eller ytringer der er mere personlig rettet f.eks. ”jeg orker ikke”, ” jeg kan bare ikke komme igang ” osv. Disse ytringer er stærkt forbundet med vores motivation, lyst og ønske til at udføre det vi ønsker.

Men ofte befinder vi os i en tilstand hvor de handlinger vi iværksætter slet ikke formår at motivere os nok til at fortsætte. Tag f.eks. antallet af slankekure og mennesker der tilmelder sig fitnesscentre efter en ”hård” jul. Disse mennesker vil efter relativt kort tid opsige deres medlemsskab og terminere deres deltagelse og jagten på et sundere liv og vægttab. Dette er sandsynligvis ikke et udtryk for hvad de reelt ønsker, nærmere et udtryk for manglende motivation og indsigt i hvad det faktisk kræver at forfølge et ønske.

Især ønsker der har en omfattende indflydelse på ens generelle livsførelse har stor risiko for at fejle hvis motivationen ryger; f.eks. rygestop, motion og fitness, ændring af kostvaner osv.

Motivation er mere end blot ” at tage sig sammen ” og ”at orke noget ”. Det handler om en indre proces og kræfter der skal aktiveres og mobiliseres for at gøre vores ønsker og håb til reelle langtidsvirkende effekter. Det er derfor nødvendigt at kigge nærmere på de faktorer og mekanismer der gør sig gældende når motiverende forhold skal aktiveres i vores liv. Som førnævnt er der større risiko for at fejle, når de ønsker og handlinger man iværksætter påvirker flere faktorer i ens generelle liv.

Som en hovedregel kan man sige:
"Jo større udfordring – Jo mere modstand vil man møde "

Vores liv leves ofte efter en række ritualer og traditioner, hvilket er en nødvendighed når vi forsøger at skabe orden og overblik i vores liv. Men ofte hænger vi fast i disse traditioner og ritualer – og til tider vil disse faktisk modarbejde de ønsker og drømme vi ellers udvikler i takt med vores liv. Når vi beslutter eller bliver motiveret til at lave en ændring f.eks. dyrke motion, at søge efter mere sundhed i vores liv – vil dette også berøre vores ritualer og traditioner.

Hvorfor er dette et problem?

Til vores traditioner og ritualer (mønstre) har vi koblet vores erfaringer, følelser og værdier. Når vi rører ved vores mønstre, rører vi også ved vores værdier og dermed den måde vi anskuer os selv og vores verden på. Det kan derfor være rigtig svært at skabe store forandringer i vores liv – da lige præcis disse handlinger ofte overskygges af følelsen af ubehag; følelsen af ikke at have kontrol og en sikker bund at stå på.

Prøv denne øvelse

Find noget du gerne vil ændre på – eksempelvis ” ikke at spise så meget slik i hverdagen ”.
Luk øjnene og forestil dig nu at du sidder med dit slik og spiser. Spørg dig selv, uden at dømme din handling:

 1. Hvad giver det mig at spise slik?
 2. Hvilke følelser kan jeg umiddelbart mærke det vækker?
 3. Hvordan har jeg det i det øjeblik jeg spiser slik?
 4. Hvad plejer jeg at gøre imens jeg spiser slik?

Svar så ærligt som muligt – registrer hvor mange tanker, følelser og handlinger der er koblet til bare det at spise slik.
Således virker mønstre på vores generelle liv- de er gennemsyret af følelser, tanker, handlinger og historie – og derfor kan det være svært ” bare at tage sig sammen ” og gøre noget andet!

Hvad kan vi gøre – Et realistisk udgangspunkt?

Før du går igang med den helt store livsændring – så bør du iagttage og vurdere hvad og hvorfor du ønsker dette. Motivation hænger ofte sammen med 3 forskellige størrelser:

 1. Tanken (hvad tænker du om dit ønske).
 2. Hvordan handler du i forhold til dit ønske.
 3. Hvordan har du det med dit ønske (følelser).

I din undersøgelse bør du forholde dig kritisk til det du reelt føler, hvordan du handler og hvad du tænker. Ofte handler vi udfra et urealistisk ønske - men bilder os ind at det handler om noget helt andet. Forsøg at være så ærlig som muligt.
F.eks.: Hvorfor ønsker du at tabe dig? Er disse tanker, følelser og handlinger baseret på et realistisk udgangspunkt?

 1. Drømmer du om at genfinde din 20-årige ungdom igen – og derfor, som 55 -årig tilmelder dig det lokale fitnesscenter?
 2. Du er kraftig overvægtig men drømmer om at blive fit og tonet til strandsæsonen – som kun er 2 måneder væk?

Disse ønsker / drømme kan kaldes for urealistiske – det ville kræve ekstraordinært arbejde fra dig at gennemgå denne forandring og vil gribe voldsomt ind i dit liv- forandringer der kan være svære at leve i. Set ud fra dette, vil dét at nå sine mål blive en hård og lang rejse.

Når de 3 størrelser for motivation dannes ud fra et urealistisk ønske/forhold til sig selv – vil det, som ringe i vandet, sprede sig til den måde du handler på og føler om det mål du har sat dig. Som en regel skal du bruge mere tid på at skabe et realistisk udgangspunkt – idet dette også skaber tanker og handlinger, der er mere tilpasset dine behov og fremmer en mere harmonisk måde at forholde dig til dit ønske (følelsesmæssigt).
Det vil sige: En forandring skal have et realistisk udgangspunkt – der er ingen som siger at drømmene ikke kan blive til virkelighed over tid– men udgangspunktet bør være så overkommeligt som muligt. Derfor:

Gør dit udgangspunkt så realistisk som muligt. Hav i tankerne at udgangspunktet netop blot er et udgangspunkt – dvs. En fødselshjælper til dine forandringer! 

Når du forholder dig realistisk til dine ønsker skaber du også muligheder for at opnå dine mål.

At tænke sig til success

Eksempel 1 og 2 kan kaldes handlinger hen i mod ” at fejle ”. Baggrunden for denne betegnelse er, at tanken der styrer disse ønsker, iværksætter handlinger der på forhånd er dømt til at mislykkes. De tilstræber enten at ville genfinde noget der ikke længere findes – eller at opnå et mål der ikke kan nås indenfor den angivne tidsramme.

Dine tanker, følelser og handlinger er alle med til at diktere de handlinger du udfører, for at opnå den succes du ønsker. Vi gør sjældent(hvis aldrig) noget der ikke har et formål, et ønske eller lignende. Vi tilstræber konstant at opfylde små og store behov og ønsker. Ofte handler vi uhensigtsmæssigt i forhold til det vi reelt ønsker fordi vi sjældent bruger tid på at overveje hvad vi egentlig ønsker. Heri ligger kimen til vores motivation og succes.

Brug tid på at finde ud af hvad du handler ” hen imod ” i forhold til dit ønske. Hvad betyder det eksempelvis for dig at opnå et vægttab? og dernæst – hvilke handlinger og tanker gør du dig omkring dét at kunne nå dette mål? Tænker du overvejende positivt omkring det at tabe dig, eller er det en byrde? Her vil du kunne se hvorvidt du handler imod eller hen imod dit ønske. Negative tanker som eksempelvis: ”det bliver hårdt – det er trælst at skulle igennem” – osv. Tanker som disse, vil blot gøre din proces endnu mere besværlig og danner ikke basis i en sand overbevisning om, at det du gør er rigtigt.

Hvis du således er overbevist om at dét at tabe dig, blot er en hård tørn at komme igennem og at det er noget som blot skal overstås – så er de værdier du vælger at forholde handlingen til ikke værdifuld nok. Det kræver derfor at du har en klar og troværdig overbevisning om hvorfor du handler som du gør. For at finde frem til de mere sande overbevisninger er det nødvendigt at stille dig selv nogle spørgsmål:

 1. Hvad vil du opnå ved at tabe dig?
 2. Hvordan ønsker du at have det? og er det at tabe sig midlet til, at opnå det du ønsker?
 3. Ud over at du taber dig – hvilke andre forhold i dit liv vil så ændre sig?
 4. Er disse forandringer nogle du ser som positive? og hvis ja / nej er de værd at gå efter?
 5. Hvad er det der gør, at du lige præcis nu ønsker at tabe dig?
 6. Forestil dig at du har tabt det du skal – hvordan har du det så?

( spørgsmålene er rettet imod vægttab – men kan sagtens anvendes til andre områder du ønsker ændring på) Spørgsmålenes formål er at afdække de sande overbevisninger. De muliggør en mere positiv dialog, som ikke er fordømmende. Når du nu har fundet frem til de overbevisninger som er bæredygtige for at starte en forandringsproces – er det også godt hvis du allerede kan visualisere dig selv i målet.

Det har været almen kendt at skulle tænke processen i forhold til et givent mål som en liniær størrelse – dvs. at skulle gå fra A – B. Forsøg i stedet, at se dig selv i målet. Du er altså påbegyndt at gøre noget ved dit ønske – som sådan har du nået dit mål – processen indtil nu har været at komme frem til målet. Forestil dig nu at dit mål er en ballon, hvori der kun er luft. For at holde ballonens form, er du nødt til at blive ved med at bringe energi ind i den. Energien skal nu tænkes som en række forskellige værdier. Jo flere værdier du kan koble til dit mål, Jo stærkere bliver ballonen. Se fig.1
Ballonmodel :

 1. Vægttab
 2. Mere energi
 3. Flottere krop
 4. Velvære
 5. Jeg passer mit tøj
 6. Godt humør
 7. Føler mig attraktiv
Gør dig umage når du skal finde dine værdier – for de skal holde i lang tid. Som tiden går er det klogt at opstille flere værdier og ændre dem du allerede har.

 

Husk

 • Vær kritisk i forhold til vaner.
 • Enhver forandringsproces skaber indre modstand – men giv ikke op.
 • Skab et realistisk udgangspunkt.
 • Find dine værdier frem – og skab sande overbevisninger.
 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness