Log indLog ind


   
 
 
 
 
 
 
 

Forretningsbetingelser

 
 1. ACCEPTER BETINGELSERNE

  Brugerne af tjenesterne på Seek4 er underlagt følgende betingelser. Seek4 forbeholder sig retten til at opdatere betingelserne til enhver tid uden at informere Bruger.

  1. Denne aftale, som ved reference inkluderer andre bestemmelser som angår brugen af Seek4fitness.net, inklusiv, men ikke begrænset til, tillægsregler og betingelser sat i disse (”Supplerende betingelser”) som styrer brugen af særlig materiale indeholdt i Seek4 Fitness.net, sætter regler og betingelser som gælder brugen af Seek4Fitness.net af Bruger. Ved at bruge Seek4 web-siderne (til andet end at læse denne aftale første gang, erklærer Bruger sig enig i at følge alle regler og betingelser sat her. Retten til at bruge Seek4Fitness.net er personlig for Bruger og kan ikke overdrages til nogen anden person eller enhed. Bruger er ansvarlig for brug af  Brugers konto (under alle brugernavne, e- mail kontoer eller password) og for at sikre at al brug af Brugers konto fuldt ud opfylder bestemmelserne i denne aftale. Bruger er ansvarlig for at beskytte Brugers  eventuelle password.

  2. Seek4 kan til enver tid ændre eller stoppe enhver funktion ved Seek4Fitness.net, inklusiv, men ikke begrænset til, indhold, oppetid og udstyr nødvendigt for tilgang eller brug.

 2. ÆNDREDE BETINGELSER

  Seek4 kan til enhver tid ændre eller modificere betingelserne som omhandler Brugers brug af Seek4Fitness.net eller enhver del af dem, eller tillægge nye betingelser, inklusiv, men ikke begrænset til, tillægge afgifter og kræve betaling for brugen af Seek4Fitness.net. Sådanne ændringer, modificeringer, tillæg eller sletninger skal effektueres umiddelbart efter at informationen er givet, hvilken kan gives ved postning på Seek4Fitness.net, eller ved e-mail eller sædvanlig brev, eller på enhver anden måde som Bruger kan informeres på. Bruger er indforstået med at enhver brug af Seek4Fitness.net efter sådan information automatisk indebærer accept af sådanne ændringer, modificeringer eller tillæg.

 3. BESKRIVELSE AF TJENESTER

  Gennem Web stedet, tilbyder Seek4 Bruger tilgang til en række resurser, inklusive mail, søg, foto, dokumenter, filer, download områder, kommunikationsforum og produktinformation (fælles ”Tjenester”). Tjenesterne, inklusiv enhver opdatering, forbedring og/eller tillæg af nye web-tjenester, er underlagt brugerbetingelserne.

 4. UDSTYR

  Bruger er selv ansvarlig for at skaffe, vedligeholde og brugen af software og andet nødvendigt udstyr for tilgang til og brug af Seek4Fitness.net´s information og råd, og også alle udgifter relateret til dette.

 5. BRUGERBETJENING

  1. Bruger kan kun bruge Seek4Fitness.net til lovligt brug. Bruger må ikke POSTE eller overføre noget materiale via Seek4Fitness.net som bryder eller overtræder andres rettigheder, som er ulovligt, truende, misbruger, ærekrænker, overtræder private eller offentlige rettigheder, vulgær, obskøn eller på andre måder krænkende, som opfordre til kriminelle handlinger, civil ulydighed eller på nogen vis krænker loven, eller som, uden Seek4s udtrykte tilladelse, indeholder reklame eller på anden måde henviser til produkter og tjenester. Bruger har ikke på nogen vis adgang til at hindre brugen af Seek4Fitness.net for andre brugere. Bruger skal ikke benytte Seek4Fitness.net til at reklamere eller udføre andre kommercielle handlinger, inklusiv, men ikke begrænset til , at invitere andre brugere til at benytte konkurrerende on-line tjenester. Kun professionelle profiler kan tage kommercielle initiativer.

  2. Seek4Fitness.net indeholder ophavsretligt beskyttet materiale (copyright), varemærker (trademark) og anden mærkebeskyttet information, inklusiv, men ikke begrænset til tekst, software, foto, video, grafik, musik og lyd, og ellers er hele indholdet af Seek4Fitness.net ophavsretligt beskyttet som en samlet enhed under internationale rettighedslove. Seek4 ejer rettighederne til udvalg, koordinering, arrangering og uddrag af sådant indhold, samt det originale indhold. Bruger har ikke adgang til at ændre, publicere, overføre, deltage i overdragelse eller salg, lave uddrag af arbejdet, eller på anden måde udnytte noget af indholdet. Bruger kan kun downloade ophavsretsligt beskyttet materiale til eget brug. Undtaget det som udtrykkeligt er tilladt under rettigheds-lovværket er ingen kopiering, videredistribuering, publicering eller kommerciel udnyttelse af indholdet tilladt uden udtrykkelig tilladelse fra Seek4 og rettighedsejer. I tilfælde af lovlig kopiering, videredistribuering eller publicering  af ophavsretsligt beskyttet materiale skal ingen ændring eller fjernelse af forfatter, varemærke eller copyright udføres. Bruger er klar over at download af ophavstretsligt beskyttet materiale ikke giver ejerrettigheder af nogen slags.

  3. Bruger skal ikke uploade, poste eller på anden vis tilgængeliggøre på Seek4Fitness.net noget materiale som er beskyttet under ophavsretslige love, varemærker eller andre mærkebeskyttelser uden udtrykkelig tilladelse fra ejer, og Bruger er ansvarlig for at finde ud af om materialet er ophavsretsligt beskyttet. Bruger er alene ansvarlig for enhver skade som resultat af overtrædelser af ophavsretslig beskyttelse eller ejerrettigheder. Ved at lægge materiale ind i et offentlig rum på Seek4Fitness.net overdrager Bruger automatisk, eller garanterer at ejeren af sådant materiale overdrager til Seek4Fitness, en afgiftsfri, ikke tidsbegrænset, uigenkaldelig og ikke-eksklusiv ret og licens til at bruge, reproducere, modificere, tilpasse, publicere, oversætte og distribuere sådant materiale (delvis eller i sin helhed) og/eller indarbejde det i andet arbejde i enhver form, media eller teknologi – ukendt eller under udvikling, for hele den periode som en rettighed er tilknyttet sådant materiale. Bruger giver også andre Brugere tilladelse til at tilgå, studere, lagre eller reproducere materialet for den Brugers personlige brug. Bruger giver herved Seek4 retten til at ændre, kopiere, publicere og distribuere ethvert materiale som Bruger har gjort tilgængelig på Seek4Fitness.net.
  4. De foregående bestemmelser i kapitel 5 gælder Seek4, deres samarbejdspartnere og tilknyttede interesser, tredjeparts leverandører og licensindehavere, hvor hver af dem har ret til at hævde sådanne rettigheder direkte eller på egne vegne.

 6. BRUGEN AF TJENESTER

  Tjenesterne kan indeholde e-mail tjenester, opslagstavle-tjenester, chat områder, nyhedsgrupper, forum, online-samfund, personlige web-sider, kalendere, fotoalbum, fil-lagringsområder og/eller andre meldings- eller kommunikationstjenester som tillader Bruger at kommunikere med andre (hver af disse er en ”Kommunikationstjeneste”, eller samlet ”Kommunikationstjenester”). Bruger acceptere kun af bruge Kommunikationstjenesterne til at poste, sende og modtage meldinger og materiale af passende karakter, og så vidt muligt relateret til den givne Kommunikationstjeneste. For eksempel, men ikke begrænset til, acceptere Bruger ved brug af Kommunikationstjenesten at bruger ikke vil:

  • Bruge Kommunikationstjenesterne i forbindelse med brugerundersøgelser, konkurrencer, pyramidespil, kædebreve, junk e-mail, spam eller på anden vis mangfoldigøre meldinger (kommercielt eller andet).

  • Ærekrænke, misbruge, forulempe, forfølge, true eller på anden måde bryde loven, samt andres rettigheder til privatliv og offentliggørelse.

  • Publicere, post, uploade, distribuere eller sprede nogen form for upassende, ærekrænkende, obskøne, uanstændige eller ulovlige emner, navn, materiale eller information.

  • Uploade, eller på anden måde tilgængeliggøre filer som indeholder billeder, fotografier, programvare eller andet materiale beskyttet af ophavsrettigheder, inklusiv for eksempel, men ikke begrænset til, copyright- eller mærkevareloven (rettigheder til privatliv og offentliggørelse) uden at Bruger selv ejer eller kontrollere rettighederne dertil eller har modtaget alle nødvendige tilladelser for det samme.

  • Bruge noget materiale eller information, inklusiv billeder eller fotografier, som er gjort tilgængelige gennem Tjenesterne på en måde som overtræder rettighedslove, varemærker, patenter, handelshemmeligheder eller anden mærkebeskyttelse.

  • Uploade filer som indeholder virus, Trojanske heste, orme, tidsbomber, ”cancelbots”,korrupte filer eller anden tilsvarende programvare eller programmer som kan skade andres computerdrift eller andres egendom.

  • Reklamere eller tilbyde salg af varer eller tjenester i forretningshenseende, med mindre Kommunikationstjenesten specifikt tillader sådanne meldinger.

  • Downloade filer postet af en anden Bruger af Kommunikationstjenesten hvor Bruger ved , eller rimeligvis burde vide, at de ikke kan være lovligt produceret, lagt ud, fremstillet og/eller distribueret..

  • Forfalske eller slette rettighedsinformation, så som forfatter attributter, legale eller andre specifikke vilkår eller ejerbetegnelser eller mærkning af oprindelse eller kilde af programvare eller andet materiale indeholdt i en uploadet fil.

  • Begrænse eller forhindre Brugere i at benytte Kommunikationstjenesterne.

  • Krænke retningslinier som er gældende for nogen del af Kommunikationstjenesterne.

  • På nogen måde indsamle information om andre, inklusiv e-mail adresser.

  • Krænke nogen gældende love eller reguleringer.

  • Oprette falsk identitet i den hensigt at vildlede andre.

  • Bruge, downloade eller på anden måde kopiere eller tilvejeskaffe (mod betaling eller ikke) til en person eller enhed brugerkataloger eller anden brugerinformation angående Tjenestens brugere.

  Seek4 har ingen pligt til at overvåge Kommunikationstjenesterne. Imidlertid har Seek4 ret til at gennemgå alt materiale postet til Kommunikationstjenesterne og til at slette ethvert materiale efter eget skøn. Seek4 forbeholder sig retten til at stoppe Brugers tilgang til dele af eller hele Kommunikationstjenesten til enhver tid, uden varsel, og uanset grund. Seek4 forbeholder sig ret til til enhver tid at kunne formidle information, der er nødvendig for at opfylde love, reguleringer, retslige processer eller myndigheders forespørgsler, eller at ændre, afslå postning eller at fjerne enhver information eller materiale, helt eller delvist, efter Seek4s eget skøn.

  Materiale der er uploadet til Kommunikationstjenesterne kan være underlagt begrænsninger i brug, kopiering og/eller distribution; Bruger er ansvarlig for at følge sådanne brugsbegrænsninger såfremt Bruger downloader materialet.

  Vær altid forsigtig når du opgiver personlig identificerbar information i ethvert Kommunikationsforum. Seek4 kontrollere ikke og står ikke inde for indhold, meldinger eller information fundet i nogen Kommunikationstjeneste, og derfor fraskriver Seek4 sig specifikt ethvert ansvar med hensyn til Kommunikationstjenesterne og enhver hændelse som resultere fra Brugers deltagelse i en Kommunikationstjeneste. Repræsentanter og operatører er ikke autoriserede Seek4 talspersoner, og deres syn reflekterer ikke nødvendigvis Seek4s syn.

 7. MEDLEMSKONTO, PASSWORD OG SIKKERHED

  Hvis nogen af Tjenesterne kræver at Bruger åbner en konto, må Bruger fuldføre registreringsprocessen med at opgive til Seek4 gyldig, komplet og nøjagtig information som forespurgt af registreringsformularen. Bruger skal også vælge password og brugernavn. Bruger er i sin helhed ansvarlig for at vedligeholde sikkerheden omkring Brugers password og konto. Endvidere er Bruger ansvarlig for al aktivitet gennem Brugers konto. Bruger skal umiddelbart give Seek4 besked i tilfælde af uautoriseret brug af Brugers konto eller andre brud på sikkerheden. Seek4 er ikke ansvarlig for tab som Bruger påføres gennem andres brug af Brugers password eller konto, uanset om Bruger har kendskab til misbruget eller ikke. Derimod kan Bruger holdes ansvarlig for tab påført Seek4 eller anden part på grund af andres misbrug af Brugers konto eller password. Bruger kan ikke på noget tidspunkt benytte andres konto, uden udtrykkelig tilladelse fra kontoejer.

 8. VILKÅR FOR SOFTWARE DER STILLES TILGÆNGELIGT PÅ WEBSIDEN

  Enhver software som er tilgængelig for download fra ”Tjenesterne” (”Software”) er ophavsretsligt beskyttet arbejde fra Seek4 og/eller dennes leverandører. Brug af Software er under kontrol af betingelserne for slutbrugers licensaftale, hvis denne foreligger, som supplerer eller indgår i Software (”Licensaftale”). En slutbruger kan ikke installere nogen Software som er vedlagt eller har inkluderet en Licensaftale, med mindre han eller hun først godtager Licensaftale betingelserne.

  Software er tilgængelig for downloading kun for slutbrugere i henhold til Licensaftalen. Enhver reproduktion eller videredistribution af Software som ikke er i henhold til Licensaftalen er udtrykkeligt forbudt ved lov, og kan resultere i straf efter civil eller kriminel ret . Overtrædelse vil blive retsforfulgt i fuld udstrækning.

  UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE, SÅ ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWARE TIL ENHVER SERVER ELLER LOKATION FOR VIDERE REPRODUKTION ELLER VIDEREDISTRIBUTION FORBUDT, MED MINDRE SÅDAN REPRODUKTION ELLER VIDEREDISTRIBUTION ER UDTRYKKELIGT TILLADT GENNEM SOFTWARENS LICENSAFTALE. SOFTWARENS GARANTI, HVIS NOGEN, ER  KUN GÆLDENDE GENNEM BETINGELSERNE I LICENSAFTALEN. UDOVER DET SOM ER GARANTERET I LICENSAFTALEN, FRASKRIVER SEEK4 SIG HERVED ALLE GARANTIER OG FORHOLD MED HENSYN TIL SOFTWAREN, INKLUSIV ALLE GARANTIER OG FORHOLD VEDRØRENDE OMSÆTNING, UANSET UDTRYK, UNDERFORSTÅET ELLER LOVLIG EGNETHED FOR ET GIVET FORMÅL, HJEMMEL ELLER ANDEN BRUG.

  SOM EN SERVICE KAN SEEK4, SOM EN DEL AF TJENESTERNE ELLER SOFTWAREPRODUKTERNE, GØRE VÆRKTØJER TILGÆNGELIGE FOR BRUG OG/ELLER DOWNLOADNING.

  SEEK4 GIVER INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL NØJAGTIGHEDEN AF RESULTATER ELLER PRODUKTER SOM FREMKOMMER VED BRUGEN AF SÅDANNE VÆRKTØJER. VÆR VENLIG AT RESPEKTERE ANDRES INTELLEKTUELLE RETTIGHEDER NÅR DU BRUGER VÆRKTØJER SOM ER GJORT TILGÆNGELIG VIA TJENESTERNE.

 9. VILKÅR ANGÅENDE TILGÆNGELIGE DOKUMENTER PÅ WEBSIDEN

  Tilladelse gives hermed til at bruge Dokumenter fra Tjenesterne (som rapporter, presseopslag, logoer, dataark og FAQs) givet at (1) copyright bestemmelserne nedenfor er med i alle kopier og at denne tilladelse er inklusiv, (2) brugen af sådanne Dokumenter fra Tjenesterne er til informativ og ikke-kommerciel eller personlig brug og ikke vil blive kopieret eller postet på noget netværk eller formidlet i noget  medie, og (3) ingen modifikationer gøres på Dokumenterne. Akkrediterede uddannelsesinstitutioner, som universiteter og højskoler, kan downloade og kopiere Dokumenterne til distribution i klasserne. Distribution udenfor klasserne kræver skriftlig tilladelse. Enhver anden brug er udtrykkeligt forbudt ved lov, og kan føre til betydelig civil og kriminel straffesag. Overtrædelse vil blive retsforfulgt.

  SEEK4 OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER GIVER INGEN GARANTI ANGÅENDE NYTTEVÆRDIEN AF INFORMATIONEN I DOKUMENTERNE ELLER RELATERET GRAFISK PUBLISERET SOM EN DEL AF TJENESTERNE. ALLE DOKUMENTER OG RELATERET FRAFIK TILBYDES ”SOM DE ER” UDEN GARANTI AF NOGEN SLAGS. SEEK4 OG/ELLER RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERVED ALLE GARANTIER OG FORHOLD MED HENSYN TIL INFORMATIONEN I DOKUMENTERNE, INKLUSIV ALLE GANANTIER OG FORHOLD VEDRØRENDE OMSÆTNING, UANSET UDTRYK, UNDERFORSTÅET ELLER LOVLIG EGNETHED FOR ET GIVET FORMÅL, HJEMMEL ELLER ANDEN BRUG. IKKE PÅ NOGEN VIS KAN SEEK4 OG/ELLER UNDERLEVERANDØRER GØRES ANSVARLIG FOR INDIREKTE ELLER DIREKTE SKADE ELLER NOGEN SKADE I DET HELE TAGET SOM RESULTAT AF TAB AF BRUGSMULIGHED, DATA ELLER PROFIT, UANSET OM DET SKER SOM FØLGE AF KONTRAKTSLIG HANDLING, SKØDESLØSHED ELLER ANDEN SKADELIG HANDLING, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER TILGÆNGELIGHEDEN AF INFORMATION FRA TJENESTERNE.

  DOKUMENTERNE OG RELATERET GRAFIK PUBLICERET PÅ TJENESTERNE KAN INDEHOLDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER SKRIVEFEJL. DER VIL PERIODISK VÆRE OPDATERINGER AF INFORMATIONEN I DOKUMENTERNE. SEEK4 OG/ELLER UNDERLEVERANDØRER KAN TIL ENHVER TID LAVE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I PRODUKTERNE OG/ELLER PROBRAMMERNE BESKREVET I DOKUMENTERNE.

 10. BEMÆRKNINGER ANGÅENDE SOFTWARE, DOKUMENTER, RETNINGSLINIER OG TJENESTER TILGÆNGELIG PÅ DETTE WEBSITE

  IKKE PÅ NOGEN MÅDE KAN SEEK4 OG/ELLER UNDERLEVERANDØRER GØRES ANSVARLIG FOR INDIREKTE ELLER DIREKTE SKADE ELLER NOGEN SKADE I DET HELE TAGET SOM RESULTAT AF TAB AF BRUGSMULIGHED, DATA ELLER PROFIT, UANSET OM DET SKER SOM FØLGE AF KONTRAKSLIG HANDLING, SKØDESLØSHED ELLER ANDEN SKADELIG HANDLING, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER TILGÆNBGELIGHEDEN AF SOFTWARE, DOKUMENTER, TJENESTER, ELLER MANGLEN PÅ TJENESTER, ELLER INFORMATION TILGÆNGELIG FRA TJENESTERNE.

 11. MATERIALE TILGÆNGELIGGJORT FOR SEEK4 ELLER POSTET TIL EN AF DENS WEBSIDER

  Seek4 hævder ikke ejerskab til materiale som Bruger gør tilgængelig for Seek4 (inklusiv tilbagemeldinger og forslag) eller poster, uploader, eller på anden vis lægger ind til en Tjeneste eller associerede tjenester til gennemsyn af publikum generelt, eller medlemmer af et offentligt eller privat samfund (indlæg). Vær klar over at du som bruger ved at poste, uploade, lægge ind eller gøre indlæg tilgængelige, så giver du som bruger Seek4, dens tilknyttede selskaber og nødvendige underleverandøre, tilladelse til at bruge disse indlæg i forbindelse med driften af deres internetforretning (inklusiv, men begrænset til alle Seek4s tjenester), inklusiv, men ikke begrænset til, licensrettigheder til: kopiering, distribuering, overførsel, offentlig fremvisning, offentlig brug, reproduktion, ændringer, oversættelser og reformattering af Brugers indlæg, at publicere Brugers navn i forbindelse med Brugers indlæg; samt retten til at underlicensiere disse rettigheder til enhver leverandør af Tjenesterne.

  Der vil ikke blive udbetalt nogen kompensation i forbindelse med Brugers indlæg. Seek4 er ikke forpligtet til at poste eller bruge nogen indlæg som Bruger har fremskaffet, og Seek4 kan til enhver tid fjerne ethvert indlæg efter eget skøn. Ved at poste et indlæg garantere Bruger, at han ejer, eller på anden måde kontrollerer, alle rettigheder til Brugers indlæg som beskrevet i disse Brugerbetingelser, uden begrænsninger, at han har alle nødvendige rettigheder til at fremlægge, poste, uploade eller lægge ind indlægget.

  I tillæg til garanti og klargøring ovenfor, vil Bruger når han eller hun poster et indlæg, som indeholder billeder, fotografier, illustrationer eller på anden måde er helt eller delvist grafisk (”Billeder”), garantere at:

  1. Bruger er ejer af copyright for disse billeder, eller at rettighedshaver har givet Bruger tilladelse til at bruge billederne eller ethvert indhold og/eller billede indeholdt i billederne i henhold til Brugers brug og ellers som tillads af brugerbetingelserne og tjenesterne.
  2. Bruger har de nødvendige rettigheder til at vidergive licenser og underlicenser som beskrevet i disse brugerbetingelser og
  3. At enhver person som er afbilledet i disse billeder, har givet deres samtykke til brugen af billederne som beskrevet i brugerbetingelserne, inklusiv, som eksempel, og ikke begrænset til, distribution, offentlig fremvisning og reproduktion af disse billeder.
  Ved at poste billeder, giver Bruger tilladelse for a) alle medlemmer af Brugers private samfund (for hvert sådant billede tilgængeligt for medlemmer af et sådant privat samfund), og/eller b) offentligheden (for hvert sådant billede tilgængeligt hvor som helst på tjenesterne, udenom et privat samfund), til at bruge Brugers billeder i forbindelse med brug som tilladt i disse brugerbetingelser, på alle tjenester (inklusiv, som eksempel, og ikke eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens for: kopiering, distribution, overførsel, offentlig fremvisning, offentlig benyttelse, reproduktion, ændring, oversættelse og reformattering af Brugers billeder uden at knytte Brugers navn til disse billeder, og  retten til at underlicensiere sådanne rettigheder til enhver leverandør af tjenesterne. Licenserne som givet i de foregående sætninger for et billede vil ophøre fra det tidspunkt Bruger fjerner et sådant billede fra tjenesterne, givet at en sådan ophørsel ikke påvirker nogen licens givet før billedet blev fjernet. Der vil ikke blive udbetalt nogen kompensation med henblik på brug af Brugers billeder.
 12. FRASKRIVELSE AF GARANTI, BEGRÆNSNING AF ANSVAR

  1. BRUGER GÅR UDTRYKKELIGT MED PÅ AT BRUGEN AF SEEK4FITNESS.NET ER PÅ BRUGERS EGET ANSVAR. HVERKEN SEEK4, DENS SAMARBEJDSPARTNERE ELLER NOGEN AF DERES RESPEKTIVE ANSATTE, AGENTER, TREDIEPARTS LEVERANDØRER ELLER LICENSHAVERE GARANTERER AT SEEK4FITNESS.NET ALDRIG VIL  BLIVE UDSAT  FOR NEDBRUD ELLER ER FEJLFRI; VIDERE GIVER DE INGEN GARANTI I FORHOLD TIL RESULTATER OPNÅET VED AT BRUGE SEEK4FITNESS.NET, ELLER TIL RIGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER INDHOLD I NOGEN INFORMATION, TJENESTE ELLER VARE SOM TILBYDES GENNEM SEEK4FITNESS.NET.

  2. SEEK4FITNESS.NET TILBYDES PÅ EN ”SOM DEN ER” BASIS UDEN GARANTIER AF NOGEN SLAGS, UANSET UDSTRYKT ELLER ANTYDET, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR HJEMMEL ELLER ANTYDEDE GARANTIER FOR OMSÆTNING ELLER FITNESS FOR EN SPECIEL HENSIGT, UDOVER DE GARANTIER SOM ER INKLUDERET I OG MED DE UNDTAGELSER, RESTRIKTIONER ELLER MODIFIKATIONER UNDER DE LOVE SOM GÆLDER DENNE AFTALE.

  3. DENNE FRASKRIVELSE AF ANSVAR GÆLDER ENHVER ØDELÆGGELSE ELLER SKADE FORÅRSAGET AF HVILKEN SOM HELST FEJLUDØVELSE, FEJLTAGELSE, UDELADELSE, AFBRYDELSE, SLETTELSE, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRSEL, COMPUTER VIRUS, KOMMUNIKATIONSFEJL, TYVERI, ELLER DESTRUERING AF, UAUTORISERET TILGANG TIL, ÆNDRING AF, ELLER BRUG AF MAPPER, UANSET OM DET GÆLDER BRUD AF KONTRAKT, SKADELIG OPFØRSEL, SKØDESLØSHED, ELLER NOGEN SOM HELST ANDEN HANDLING. BRUGEREN GODKENDER KONKRET AT SEEK4 IKKE ER ANSVARLIG FOR ÆREKRÆNKENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIGE HANDLINGER FRA ANDRE BRUGERE ELLER TREDIE PART, OG AT RISIKOEN FOR SKADER FRA DET FOREGÅENDE LIGGER HELT OG FULDT HOS BRUGER.

  4. IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL SEEK4, ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER ENHED INDVOLVERET I UDVIKLING, PRODUKTION ELLER DISTRIBUTION AF SEEK4FITNESS.NET ELLER SEEK4 PROGRAMMEL VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE, UHELD, SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAF, SOM FØLGE AF BRUGEN ELLER FRA MANGEL PÅ EVNER TIL AT BRUGE SEEK4FITNESS.NET. BRUGER GODKENDER HERVED AT BESTEMMELSERNE I DETTE AFSNIT GÆLDER ALT INDHOLD PÅ SEEK4FITNESS.NET OMRÅDET.

  5. I TILLÆG TIL BETINGELSERNE OVENFOR ER HVERKEN SEEK4 ELLER DENS SAMARBEJDSPARTNERE, INFORMATONSUDBYDERE, ELLER INDHOLDSPARTNERE ANSVARLIG, UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHED OG UANSET ÅRSAG ELLER VARIGHED, FOR NOGEN FEJL, UNØJAGTIGHED, UDELADELSE ELLER ANDEN DEFEKT I, ELLER UNØJAGTIGHED ELLER FEJLAGTIGHED I INFORMATIONEN FUNDET I SEEK4FITNESS.NET, ELLER FOR NOGEN FORSINKELSE ELLER AFBRUD I OVERFØRSEL AF INFORMATION. INGEN AF DE FOREGÅENDE ER ANSVARLIG FOR NOGET TREDIEPARTS KRAV ELLER TAB AF NOGEN SLAGS, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT PROFIT, STRAFFERETSLIGE KRAV ELLER FØLGESKADER.

  6. INDEN AKTIEHANDEL  ANBEFALES BRUGERE AT INDHENTE RÅD FRA BØRSMÆGLER ELLER ANDEN FINANCIEL  INSTITUTION FOR AT FÅ BEKRÆFTET PRISER OG ANDEN INFORMATION. SEEK4, DENS SAMARBEJDSPARTNERE, INFORMATIONSUDBYDERE ELLER INDHOLDSPARTNERE HAR INTET ANSVAR FOR AFGØRELSER SOM GÆLDER INVESTERINGER BASERET  PÅ INFORMATIONEN SOM ER TILGÆNGELIG VIA SEEK4. HVERKEN SEEK4, DENS SAMARBEJDSPARTNERE, INFORMATIONSUDBYDERE ELLER INDHOLDSPARTNERE GARANTERE TIDSPERSPEKTIV, NØJAGTIGHED ELLER KOMPLET INFORMATION. I TILLÆG ER DER INGEN GARANTIER TIL RESULTATER, DER ER OPNÅET FRA BRUGEN AF INFORMATION.

  7. FORCE MAJEURE – INGEN PART ER ANSVARLIG FOR NOGEN FEJL ELLER FORSINKELSER SOM SKYLDES OMSTÆNDIGHEDER UDENFOR DENS RIMELIGE KONTROL, INKLUSIC, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, HANDLINGER FRA GUD, KRIG, OPRØR, HANDELSBOYKOT, HANDLINGER FRA CIVILE ELLER MILITÆRE AUTORITETER, BRAND, OVERSVØMMELSER, ULYKKER, NEDETID PÅ TJENESTER SOM FØLGE AF UDSTYRSFEJL OG/ELLER PROGRAMMELFEJL OG/ELLER TELEKOMMUNIKATIONSFEJL, STRØMAFBRYDELSE, NETVÆRKSFEJL, FEJL FRA TREDIEPARTS TJENESTEUDBYDER (INKLUSIV UDBYDERE AF INTERNETTJENESTER OG TELEKOMMUNIKATION). PARTEN SOM UDSÆTTES FOR EN SÅDAN HENDELSE SKAL VARSKO DE ANDRE PARTER INDENFOR MAKSIMUM FEMTEN (15) DAGE FRA HÆNDELSESTIDSPUNKTET. YDELSEN FRA DENNE AFTALE SKAL DA SUSPENDERES SÅ LÆNGE SOM EN SÅDAN HÆNDELSE HINDRER DEN BERØRTE PART I AT UDFØRE SINE PLIGTER UNDER DENNE AFTALE.

 13. LINKS TIL TREDIEPARTS SIDER

  LINKS I DETTE OMRÅDE VIL LADE DIG FORLADE SEEK4S SIDE. SIDERNE, DER LINKES TIL ER IKKE UNDER KONTROL AF SEEK4 OG SEEK4 ER IKKE ANSVARLIG FOR INDHOLDET PÅ NOGEN LINKET SIDE ELLER NOGEN LINKS FRA EN LINKET SIDE, ELLER NOGEN ÆNDRINGER ELLER OPDATERINGER LAVET PÅ SÅDANNE SIDER. SEEK4 ER IKKE ANSVARLIG FOR WEB LISTER ELLER NOGEN FOR FOR OVERFØRING MODTAGET FRA EN LINKET SIDE. SEEK4 HAR KUN DISSE LINKS SOM ET TILBUD TIL DIG, OG DET AT ET LINK ER MEDTAGET, BETYDER IKKE NOGEN FORM FOR GODKENDELSE FRA SEEK4 AF OMRÅDET.

  Seek4 er en distributør (og ikke udgiver) af indhold udgivet af trediepart og Brugere. Derfor har Seek4 ikke mere redaktionel kontrol over sådant indhold end et offentligt bibliotek, en boghandel eller aviskiosk. Enhver mening, råd, udsagn, tjeneste, tilbud, eller anden information eller indhold udtrykt eller gjort tilgængeligt at trediepart, inklusiv informationstilbydere, Brugere eller andre brugere af Seek4Fitness.net, tilhører aktuelle forfatter(e) eller distributør(er) og ikke Seek4. Hverken Seek4 eller nogen tridiepartsudbyder af information garanterer nøjagtighed, komplethed eller nytteværdig af noget indhold, heller ikke omsættelighed eller egnethed i nogen speciel hensigt.

  I mange tilfælde vil indhold tilgængelig via Seek4Fitness.net repræsentere meninger og vurderinger fra den respektive informationsudbyder, Bruger, eller andre brugere som ikke har kontrakt med Seek4. Seek4 er ikke ansvarlig for nøjagtighed eller troværdighed for nogen mening, råd eller udsagn givet på Seek4Fitness.net fra nogen andre end autoriserede talsmænd ansat hos Seek4 som udtaler sig på vegne af sin position. Ikke på noget måde er Seek4 ansvarlig for noget tab eller skade forårsaget af at Bruger stoler på information tilegnet sig gennem Seek4Fitness.net. Det er Brugers ansvar at vurdere nøjagtighed, helhed eller nytteværdi af information, meninger, råd eller anden indhold tilgængeligt gennem Seek4. Vær venlig at søge professionelle relevante råd angående vurdering af specifik information, meninger, råd eller andet indhold.

 14. POLITIK FOR UOPFORDREDE TILBUD OM IDÉER

  SEEK4 ELLER NOGEN  AF DENS ANSATTE ACCEPTERE IKKE OG VIL IKKE VURDERE UOPFORDREDE IDEER, INKLUSIV FORSLAG OM NYE KAMPAGNER, NY REKLAME, NYE PRODUKTER ELLER TEKNOLOGIER, PROCESSER, MATERIALE, MARKEDSPLANER ELLER NYE PRODUKTNAVNE. VÆR VENLIG IKKE AT SENDE NOGEN NOGEN ORIGINALE KREATIVE PLANER, PRØVER, DEMONSTRATIONER ELLER ANDET ARBEJDE. HENSIGTEN MED DENNE POLITIK ER AT UNGÅ POTENTIELLE MISFORSTÅELSER OG STRIDIGHEDER NÅR SEEK4S PRODUKTER OG MARKETINGSSTRATEGIER KAN HAVE LIGHEDER MED IDÉER SENDT IND TIL SEEK4. SÅ VÆR VENLIG IKKE UOPFORDRET AT SENDE IDÉER TIL SEEK4 ELLER NOGEN PERSONER HOS SEEK4. HVIS DU, PÅ TRODS AF AT VI IKKE ØNSKER AT MODTAGE DINE IDÉER OG MATERIALE, ALLIGEVEL SENDER DEM, SÅ VÆR KLAR OVER AT SEEK4 IKKE GIVER NOGEN GARANTIER FOR AT DINE IDÉER OG DIT MATERIALE BLIVER BEHANDLET FORTROLIGT ELLER MÆRKEBESKYTTET.

 15. OVERVÅGNING

  Seek4 har ret til, men ikke pligt til, at overvåge indholdet på Seek4Fitness.net, inklusiv chatrooms, forum, e-mail, billeder, video, dokumenter, både private og offentlige, for at fastslå at de er i overensstemmelse med denne aftale og andre driftsregler etableret af Seek4 og for at følge love, reguleringer og autoriserede offentlige forespørgelser. Seek4 har efter egen vurdering ret til at ændre, nægte at poste eller at slette ethvert materiale der er gjort tilgængeligt eller postet på Seek4Fitness.net. Uden at begrænse det foregående, har Seek4 ret til at fjerne ethvert materiale som Seek4 efter egen vurdering mener bryder med bestemmelsen i aftalen eller på anden måde finder utilbørlig.

 16. ERSTATNING

  Bruger erklærer sig enig i at beskytte, erstatte og holde skadesfri Seek4, dens samarbejdspartnere og deres respektive ledere, tjenestemænd, ansatte og agenter fra ethvert krav og udgifter, inklusiv, advokatsalærer, som kan udledes fra brugen af Seek4 af Bruger eller Brugers konto.

 17. AFSLUTNING

  Både Seek4 og Bruger kan afslutte denne aftale til enhver tid. Uden at begrænse det foregående har Seek4 ret til umiddelbart at afslutte Brugers konto i tilfælde af handlinger fra Bruger som Seek4, efter egen vurdering finder uacceptable, eller i tilfælde af brud på denne aftale.

 18. DIVERSE

  Denne aftale og enhver driftsregel for Seek4Fitness.net etableret af Seek4 indeholder hele aftalen mellem parterne med hensyn til denne tittel, og går forud for alle tidligere skrevne eller mundtlige aftaler mellem parterne med hensyn til sådanne sager. Denne aftale er lavet i henhold til internationale love, uden hensyn til konflikter med love og regler. Ingen fritagelse fra nogen del angående nogen åbning eller standardtekst under denne titel kan anses at være en fritagelse for nogen forugående eller senere åbning eller standardtekst. Kapitel titlerne er brugt af bekvemmelighedshensyn og giver ingen lovmæssig åbning.

 19. COPYRIGHT VILKÅR

  Seek4 og deres logoer er mærkebeskyttet af Seek4 A/S. Med alle rettigheder. Alle andre mærkevarer som optræder på Seek4 tilhører de respektive ejere.

 20. MÆRKEVARE

  Navnene på firmaer og produkter, som er nævnt her, kan være mærkevarer  for deres respektive ejere. Eksemplificerede firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail adresser, logoer, folk og hændelser beskrevet her, er fiktive. Ingen association med virkelige firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail adresser, logoer, folk, og hændelser er tilsigtet.

  Enhver rettighed som ikke udtrykkeligt er krævet her er reserveret.

Hvis du har nogen spørgsmål til denne ”SEEK4 BRUGERBETINGELSER”, eller andre spørgsmål, kontakt os pr. Email.

privacy@seek4.com

Copyright 2007 - Seek4 A/S, All rights reserved.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness