Log indLog ind


   
 
 
 
 
 
 
 

Træningsvejledning

 

Træningsvejledning

Motion har mange gavnlige virkninger på helbredet og bidrager på mange måder til et stærkt immunforsvar. Udover at nedsætte risikoen for de typiske livsstilssygdomme, styrker motion knogler, muskler og sener og nedsætter risikoen for stress. Kontrolleret og korrekt træning af kroppens muskler øger kroppens udholdenhed og styrke og stabiliserer led og sener. Herved bliver kroppen i stand til bedre at varetage dagligdagens opgaver og fysiske anstrengelser.

Motion og træning gør det også lettere at kontrollere vægten og giver en god kropsholdning. Alt bidragende til et sundere, stærkere og flottere udseende.

Med Seek4fitness.nets træningsprogram, har du nu mulighed for selv at sammensætte dit eget helt unikke træningsprogram baseret på dine egne specifikke træningsbehov og mål. Du vælger selv hvilke øvelser du vil sammensætte og hvordan, og kan når som helst redigere i antal øvelser, sæt, gentagelser og belastning.

Sæt og gentagelser:

Hvor mange sæt og gentagelser du skal vælge, afhænger helt af dit individuelle niveau og formål. Som udgangspunkt anbefales det begyndere at være forsigtige i opstartsfasen og udføre 3 sæt af 12-15 gentagelser pr. øvelse.  Belastning er meget individuel, men som tommelfingerregel skal du anvende den vægt du lige nøjagtig kan lave 12-15 gentagelser med i 3 sæt. Hvis du herefter ikke føler en form for træthed i musklen, er det en god ide at øge belastningen.

I takt med at formen og fysikken forbedres, er det nødvendigt at ændre på antallet af sæt, gentagelser og øge belastningen for at udfordre og forbedre fysikken. Find inspiration til sammensætning af vægt og gentagelser under ”standardprogrammer” her på siden eller find gode råd i Seek4fitness.net´s artikelsektion. Det er også muligt at læse og stille spørgsmål i vores forum; her er der ofte nyttig hjælp og inspiration at hente fra tidligere diskussioner og debatter mellem andre brugere.

Sammensætning af øvelser:

Der findes næsten ligeså mange måder at sammensætte øvelser og træningsprogrammer på, som der findes øvelser! Igen afhænger dette af individuelle træningsformål, niveau, tid osv. Det er som udgangspunkt hensigtsmæssigt at sørge for at træne alle muskelgrupper nogenlunde lige ofte for opnå balance og kropssymmetri, samt for at undgå skader. Der er ligeledes forskel på om man ønsker at sammensætte et program, opdelt i flere forskellige muskelgrupper der passer til træning 4 gange om ugen eller om man ”kun” har tid til at træne en enkelt gang pr. uge.  Endvidere kan man vælge at træne kroppens muskler igennem en enkelt gang om ugen eller man kan vælge at træne den igennem flere gange ugentligt(hvilket naturligvis kræver at man har den fornødne tid til rådighed ).

Opvarmning:

Det anbefales at varme op forud for al slags træning. Formålet hermed er at klargøre kroppen til den fysiske anstrengelse der følger, således at risikoen for akutte muskel- og ledskader nedsættes. Kroppen er i stand til at producere mere energi når den er varm og muskelkoordinationen forbedres. Derudover øges kroppens ydeevne markant når den er varmet op og træningen bliver mere effektiv og kraftfuld.

Før muskeltræning/ styrketræning af en given muskelgruppe, er det en god ide altid at begynde med at gennemføre et enkelt opvarmnings sæt med lav belastning og mange gentagelser.  I forbindelse med tungere styrketræning er det også vigtigt at få pulsen i vejret og dermed øge kropstemperaturen før den egentlige styrketræning; dette gøres bedst ved kredsløbstræning som f.eks. cykling, løb, roning osv.

Er formålet derimod at yde maksimalt på løbeturen, er det hensigtsmæssigt at lægge ud med at løbe stille og roligt det første stykke og så derefter øge tempoet. Ligeledes er det i forbindelse med afslutning af kredsløbstræning også hensigtsmæssigt at ”varme ned” dvs. gradvist nedsætte tempoet før aktiviteten afsluttes. Dette for at undgå at blive utilpas efter træningen og hjælpe blodet med at blive transporteret fra den tidligere hårdt arbejdende muskel tilbage til hjertet.

Når du træner muskel- /styrketræning:

Sørg for altid at arbejde med kontrollerede bevægelser og undgå at forcere tempoet. Bevægelserne skal være så store som muligt for at få det optimale ud af øvelserne. Det drejer sig ikke om at arbejde så hurtigt som muligt; tværtimod udvikler musklerne sig bedre ved at arbejde i et langsommere tempo. Hold en kort pause mellem hvert sæt og sørg for at gennemføre øvelsen så korrekt som muligt så du undgår skader og opnår det bedste resultat. Træn så hårdt som muligt uden at slække på teknik og korrekt udførelse.

Vi anbefaler dig at være opmærksom på at respektere dine egne fysiske grænser således du undgår skader. Orienter dig altid grundigt om brugen og indstillinger af det specifikke udstyr hvis du træner i et fitness center. Som regel er personalet her flinke til at hjælpe med indstillinger, korrekt brug osv.

Udstrækning:

Udstrækning efter træning er hensigtsmæssigt i forhold til at bevare smidigheden i musklerne så de forskellige led i kroppen ikke bliver stive og begrænser bevægelserne.

Restitution:

Det er meget vigtigt at kroppen også får lov at restituere og holde pause mellem træningsdagene; dvs. forsøg at undgå at træne den samme muskelgruppe flere dage i træk. Det er i pauserne musklerne repareres, bliver stærkere og vokser; undlader man derimod at give kroppen hvile, risikerer man at komme i ”overtræning”.  Overtræning betyder at kroppen ikke når at reparere sig selv, får skader og det kan blive nødvendigt helt at stoppe træningen i en periode.

Seek4fitness.net exercise program:

Vær opmærksom på at de forskellige øvelsers navne kan være lidt anderledes end dem du er vant til. Da der findes utallige forskellige varianter af styrketræningsøvelser, vægte, maskiner, udstyr osv. vil det ikke kunne undgås at forskellige mennesker anvender forskellige betegnelser om den samme øvelse. Ligeledes er der ofte flere måde at definere hvilke muskler der arbejder i forhold til de forskellige øvelser.

Dette træningssystem er på ingen måde en endegyldig facitliste på styrketræning og programlægning, men udelukkende et gennemarbejdet forslag til mulige styrketræningsøvelser. Seek4fitness.nets træningssystem er udarbejdet af træningskyndige specialister med mange års erfaring, uddannelse og interesse for fitness og sundhedsbranchen. Gruppen består af terapeuter, personlige trænere og fitness instruktører. Træningssystemet vil kontinuerligt blive udvidet, videreudviklet og tilrettet.

Det anbefales at man er sund og rask før opstart af træning; ved tvivlsspørgsmål kontakt en læge eller anden fagpersonale og få deres vurdering og eventuelle specielle vejledning ift. træning og motion.

Al brug af Seek4fitness.nets træningssystem er på eget ansvar, se i øvrigt Brugerbetingelser. 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness