Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Ble frisk – syklet Styrkeprøven


For ti år siden fikk Frede Schmidt (50) fra Sønder-Jylland leukemi. Han lovte seg selv at hvis ha... »  Les mer om

2

Livsstil og stress


Et sunt og godt liv er ikke bare et liv uten sykdom. Det er mange friske mennesker som ikke er su... »  Les mer om

3

Mer behagelig trening med kaffe


Et par kaffe kopper før du trener virker oppkvikkende, og kan redusere ubehaget i musklene ved in... »  Les mer om


Avgiftning og infrarød sauna

Helse

Skrevet av:
Søren Wolff
Body-sds terapeut. Stud. BSC (Hons) Ernæringsterapi

Du må være født i går om du ikke har hørt om utrensing, avgiftning og detox. Hvis du følger med i media ser du fort at ulike eksperter og helseautoriteter er uenig om avgiftning av kroppen er fornuftig eller ikke.
Denne artikkelen vil forsøke å kaste lys over noen av argumentene for og mot rensing. Den vil også fokusere på utskillelse av helseskadelige gift ved å bruke infrarød sauna med patentert Solocarbon® varmeteknologi.

Avgiftning eller ikke?

Det fins mange argumenter for og mot rensing av kroppen. Det første kritiske referansepunktet er om kroppen blir stresset eller ikke av gift. Dersom kroppen ikke er stresset er det ingen grunn til å rense den. En annen del av debatten går på om kroppen kan tåle de ulike avgiftnings prosessene med tanke på kroppens naturlige avgiftnings system, som lever, tarm og nyrer. Noen kritikere hevder også at de ikke har sett beviser på at helsefarlig gift kan fjernes fra kroppen ved rensing.

Er du utsatt for gift i din hverdag?

Oppmerksomheten omkring menneskeskapte kjemikalier i vårt dagligliv har økt. Dette er hva vi også refererer til som miljøgift, som inkluderer grupper som dioksiner, PCB, tungmetaller og pestisider. Mange studier utført av bl.a. Greenpeace og WWF viser at vi alle er utsatt for et bredt spekter av disse giftene daglig. Årsaken er at mange av disse kjemikaliene finnes overalt - i luften vi puster inn, maten vi spiser, klærne vi har på oss og parfymen vi bruker. Mange av disse kjemikalske substansene avgis fra ulike forbruksprodukter som leker, møbler, tekstiler, maling og elektronikk. Dette er veldokumentert og ytterligere bevist gjennom analyse av støvet i våre hjem. Støvet inneholder mange av disse kjemiske substansene som vi daglig puster inn. Derfor er det ikke kun partikkelforurensing i de store byene og traffikerte veiene vi skal passe oss for, siden mange folk tilbringer det meste av sin tid innendørs.

Kan gift akkumuleres i kroppen?

Dessverre er det ikke all helsefarlig gift som kroppen selv kan kvitte seg med, eller kvitte seg med i stor nok grad i forhold til det daglige stress. Siden mange kjemikalier vanskelig lar seg nedbryte så opphopes de i kroppen, her lagres de i fettdepotene, organene og benmargen. Studier av menneskelig blod dokumenterer at vi alle bærer rundt på en rekke ulike miljøgifter i kroppen. Dette er kanskje ikke overraskende siden det er over 100,000 registrerte kjemikalier i EU - og hvert år slippes flere tonn ut i naturen verden rundt. Miljøgift spres effektivt gjennom luft, vann og gjennom næringskjedene. Dette er årsaken til at du kan finne miljøgift på flere tusen kilometers avstand fra der de ble produsert eller sluppet ut i naturen.

Er opphopning av gift helsesadelig?

Studier viser at visse miljøgifter er kreftfremkallende, ødelegger hormonbalansen, skader nervesystemet og immunsystemet, skader fruktbarheten og har mange andre negative virkninger. Men det er flere faktorer med i spillet her: Hvor ofte du utsettes for miljøgiften, graden av eksponering, hvilke kjemiske substanser du er utsatt for, individuell biokjemi og sensitivitet, geografiske bevegelser (bykjerne eller ute på landet), innedørs klima hjemme og på jobb, alder (barn eller voksen), osv. Du skal selvfølgelig heller ikke glemme at mange miljøgifter også skader naturen.
I mange tilfeller fins det lite eller ingen dokumentasjon som beviser at daglig eksponering av gift, under normale forhold, er skadelig. Men mangel på bevis, pga. mangel på studier, beviser slett ikke at visse kjemiske substanser er uskadelig. Du kan ikke vite det før du har undersøkt det, men det å kun studere en enkelt kjemisk substans og dens potensielle skadelige effekter sier ingenting om kombinasjonen av den totale sum av kjemiske substanser som en person utsettes for. Og det er en etablert sannhet at alle er utsatt for et antall ulike kjemiske substanser, miljøgifter. Videre vil du kun finne det du søker etter. Derfor oppdager man ikke langtidseffektene av en eller flere miljøgifter hvis man kun studerer dem i 8 uker - og langtidseffekten av summen av miljøgifter er også et av de store spørsmål som fremdeles mangler svar. Folk utsettes for en rekke miljøgfter livet igjennom - til og med før fødselen overfører moren en porsjon av dem til fosteret - og det er vanskelig å si om de blir skadelig etter 1, 20, 40 eller 60 år.

Kan gift renses ut av kroppen?

Studier har vist at jevnlig bruk av infrarød sauna med patentert Solocarbon® varmepanel har en positiv effekt på den menneskelige organisme. En av de positive effektene er utskillelse av skadelig gift gjennom svette.
Når du bruker infrarød sauna vil utskillelsen av miljøgift hovedsaklig skje via svette, dette beskytter lever og galleblære som typisk vil være overbelastet allerede. Dette gjelder spesielt for folk som allerede har en eller annen lidelse relatert til oppbygging av gift i kroppen. Dette så man bl.a. i forbindelse med et prosjekt hvor infrarød sauna ble brukt for å behandle redningsmannskap som måtte renses for skadelige gift etter terroristangrepet i New York, 11. september 2001.
De kollapsede bygningene fra 9/11 frambrakte en massiv sky av støv og små partikler. Tusenvis av folk, spesielt redningsmannskap og frivillige, kom i kontakt med store mengder giftig støv og små partikler - enten via innhalering eller direkte berøring (absorbering). Dette betydde at mange ble forgiftet og som et resultat begynte å lide av tretthet, hodepine, konsentrasjonsvansker, engstelse, depressjon, hoste, pustebesvær, utslett, ledd- og muskelsmerter og svekket syn og hørsel. På grunn av disse problemene ble det satt i gang et 3 ukers avgiftningsprosjekt for å hjelpe de rammede.
Resultatet av den 3 uker lange avgiftningen med infrarød sauna var temmelig overbevisende. Alle deltakerne merket lindring av symptomene, og etter prosjektets slutt kunne 84% av deltakerne slutte med medisinering av symptomene etter 9/11. Forbedringer ble også sett i deltakernes thyroid funksjon og kolesterol tall.
Jim Woodworth, prosjektets leder, fastslo at ”svart gørr kom ut av pasientenes porer når de satt i saunaen”. ”Handklærne ble farget svart, blå, purpur, oransje og gul av svetten. De rapporterte at ansiktene deres ble blå og grønne og luktet av røyk - til tross for at de ikke hadde vært i nærheten av et brannsted på måneder”.
9/11 prosjektet er ikke det eneste av dette slaget, og på bakgrunn av infrarød sauna behandling har det ved flere anledninger vært observert sekret med skadelige miljøgifter som dioksin, tungmetaller, pestisider og PCB. Det viser seg også at innhodet av gift i svetten hos folk som bruker infrarød sauna er fire ganger høyere enn hos dem som bruker tradisjonell sauna. I tillegg er infrarød sauna mer komfortabel siden temperaturen ligger mellom 40-60 grader Celcius, mens en normal sauna har mellom 85-100 grader Celsius. Mange kan ikke klare å sitte lenger enn 10-15 minutter i en tradisajonell sauna, mens det ikke er unormalt at du kan sitte i en infrarød sauna i over en time uten problemer. Dette er på grunn av den infrarøde varmeteknologien som brukes til å varme opp saunaen - en teknologi som også brukes som varmekilde i kuvøser.
Strålingsvarmen i en tradisjonell sauna kan ikke trenge så langt ned i huden som de infrarøde varmebølgene. Dette betyr at de dypere muskel- og hudlag varmes grundigere i en infrarød sauna. Kroppen prøver å forhindre temperaturøkningen ved å utvide blodkarene og øke hjerterytmen. Dette øker blodstrømmen og oksygentilførselen i vevet, som i siste ende fører til utskillelse av fettløselige gift. Den økte blodsirkulasjonen er spesielt viktig for pasienter med bevegelsesbesvær - for eksempel forårsaket av smerter i forbindelse med gikt og fibromyalgi.
Utskillelse av gift gjennom bruk av infrarød sauna kan være en hjelp med hensyn til vekttap. Når du går ned i vekt vil oppsamlet gift fra kroppens fettdepoter frigis, og disse giftene kan i noen tilfeller ha negativ innvirkning på thyroid funksjen. Gift kan redusere thyroidens produksjon av T3 som fører til at fettforbrenningen reduseres. Ved å rense skadelig gift fra kroppen kan du forbedre thyroid funksjonen, og nettopp dette var en av de positive effekter som ble dokumentert av 9/11 avgiftningsprosjektet.
Infrarød sauna har også med stor suksess vært brukt til å avgifte narkomane og alkoholikere, men dette skal kun skje under veiledning av ekspert.
Konklusjonen er at en infrarød sauna er en dokumentert remedie med tanke på å trekke ut skadelig miljøgift fra kroppen, men historien ender ikke her.

Er alle infrrøde saunaer like?

Svaret er helt enkelt nei. Derfor skal du være svært på vakt når du vurderer å kjøpe en infrarød sauna, fordi dine øyne og saunaopplevelsen kan fort narre deg. Folk tror at den infrarøde saunaen virker som den skal hvis de begynner å svette når de bruker den. Men i prinsippet kan du gjøre det samme i en ovn hvis temperaturen er lav nok og hvis du kan få plass i den. Så hva er hemmeligheten?
Der er visse biofysiske betingelser som skal være tilstede for at kroppen kan absorbere og utnytte de infrarøde bølgene i en infrarød sauna. Alle gjenstander avgir infrarøde bølger og den optimale bølgelengden for mennesker er rund 7-14 mikrometer, hvor menneskekroppen avgir en infrarød bølgelengde på ca. 9.4 mikrometer. Saunaens varmeelementer bør derfor avgi en bølgelengde innenfor det nevnte området - men er det sånn?
I følge noe som kalles ”Wein's Lov” er bølgelengde avhengig av temperatur: Jo høyere temperatur, jo kortere bølgelengde. For et objekt, i dette tilfellet varmepanelene i saunaen, som skal avgi infrarøde bølger på 9.4 mikrometer kreves det en temperatur på ca. 35 grader Celsius. Hvis man brukte så lav temperatur ville man ikke få fordelen av å varme opp kroppen og heller ikke effekten av svette. Ved å øke temperaturen litt, for eksempel til 50 grader Celsius, vil den primære bølgelengden være rundt 9 mikrometer. Kliniske tester i Japan dokumenterer at Solocarbon® varmepanel avgir korrekt bølgelengde, og at varmepanelene aldri vil bli så varm at du ikke trygt kan røre ved dem.
Problemet med de fleste infrarøde saunaer er at de er bygd med keramiske varmeelement hvor overflatearealet er for lite i forhold til størrelsen på saunaen. Konsekvensen er at temperaturen på varmeelementene må økes for å varme hele saunaen. Dermed når temperaturen ofte opp på 200 grader Celsius, og når temperaturen er høyere blir de infrarøde bølgelengdene kortere. Du oppnår derfor ikke den ønskede bølgelengde som er gunstig for kroppen. I praksis vil du ofte se at vamestrålingen i saunaen er ujevn, fordi temperaturen nært de keramiske varmeelementene er alt for høy og føles 'brennende' og ubehagelig.

Skulle du ønske å se og kanskje prøve en infrarød sauna kan du gjøre dette hos Reif & Wolff. Disse infrarøde saunaer bruker kun Solocarbon®, som gir en behagelig varme og en infrarød bølgelengde som passer den menneskelige organisme perfekt. Les mer på www.reifwolff.dk

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness