Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Afstemning: Vær med til at beste...


På Seek4Fitness ønsker vi hele tiden at forbedre tilbuddene til vore brugere. Derfor arbejder vi ... »  Les mer om

2

Finn dit bilde


Løp du Birkebeinerløpet 2009? Vil du gjerne kunne dokumentere det? På finndittbilde.no kan du fin... »  Les mer om

3

Østfolddamene vant jentetråkket


WBR-Østfold, det sammensatte damelaget fra Moss, Halden, Sarpsborg og Aremark, syklet for å vinne... »  Les mer om


Fitness coaching

Trening Psykologi

Skrevet av:
Thomas Ihn Hansen ( www.ihnconsulting.dk )
Cand. ped.psyk. Kognitiv coach og pedagog. Grunnlegger av konsultasjonsvirksomheten Ihn Consulting.

For en fitness coach, må det absolutte målet være å gi de best mulige råd for den individuelle klienten, så han eller hun oppnår de ønskede resultater. Instruktører møtes av en rekke utfordringer, og ikke minst, spørsmål om trening og daglig diett. Dette gjør det nødvendig for dem å inneha relativt mye kunnskap innenfor en rekke ulike områder. Typisk skal instruktører vite mye om en hel rekke treningstyper, dietter og helse, og de deler villig vekk deres kunnskap – men hva gjør en coach hvis kunnskapen ikke er nok til å motivere klienten? – Og klienten slett ikke oppnår den ønskede effekt? Hva kan du som coach gjøre hvis din kunnskap er bortkastet i forhold til den klienten du abeider med?

Som instruktør og coach skal du samarbeide med klienten som ønsker trening for å nå et spesifikt mål. Ønsket er ofte av en sånn natur at det krever store endringer i personens dagligliv, livsbetingelser osv. For mange folk er tanken om å starte opp med trening relatert til mange ideer, holdninger og verdier som kan være vanskelig å handtere og endre. Coachens rolle når han møter disse menneskene er å tilrettelegge flere valgmuligheter for at denne endringen kan finne sted. For å gjøre dette kan det være en god ide å fokusere på de følgende elementene:

  1. Oppnå tillit – vær nyskjerrig omkring din klients mål, vær åpen og uten fordommer i forhold til ham eller henne.
  2. Ha respekt – ditt språk, stemmeleie, valg av ord og uttrykk kan på mange måter tiltrekke eller frastøte. Prøv å speile deg selv i den personen du møter – bruk det samme språk og de samme uttrykk som han eller hun gjør. Det kan være vanskelig å respektere en som konstant bruker profesjonelle uttrykk og snakker høyt om hva han eller hun syns du burde arbeide med, spesielt hvis det er andre rundt som kan lytte til det som blir sagt.
  3. Respekter tausehetsplikten. Du vil ofte bli konfrontert med problemer av personlig art som kan være viktig for din klients ønske og motivasjon for trening, så taushetsplikt er alfa og omega for godt samarbeide. Et annet viktig element er nivået av informasjonsutveksling som er nyttig for treningsprosessen og spesielt for oppbygning og form på treningen.

Så snart dette er på plass er det lagt et grunnlag for å oppnå et konstruktivt samarbeid. Instruktørens rolle er ikke kun å være et kunnskapssenter – det er også å være i stand til å lytte og støtte opp om klientens innsats. Dette er det punkt i prosessen hvor det innledende arbeidet har startet opp, og hvor det faktiske arbeidet begynner. Når dere begynner det faktiske arbeidet kan det være relevant å sette et mål – med en klar tidsramme.
Det kan være smart å følge nedenstående modell for å sette treningsmål:

S: Spesifikt – et mål skal være spesifikt for at det skal være mulig å måle resultatene.

M:Målbart – et mål må tilsvarende være målbart – for eksempel i forbindelse med direkte måling av ulike aktiviteter, som hvor langt klienten er i stand til å løpe etter 3 måneders jogging.

A: Attraktivt – målet skal bety noe for din klient – hjelp din klient å finne ut hva det vil bety for ham eller henne å starte med trening.

R: Realistisk – Trening skal alltid være realistisk – hvis ikke, planlegger du i realiteten en fiasko. Coachens rolle er her å spørre seg frem til hva som er mulig, for eksempel angående treningsintensitet og tid, i forhold til klientens arbeid og familieliv. En realistisk plan skal være tydelig og enkel å følge.

T: Tidsramme – en spesifikk tidsramme bidrar til motivasjonen – det må legges planer for når og hvor lenge. Aktiviteter med en klar tidsramme kan ha en positiv effekt på ens evne til å fokusere når man trener, både i forhold til når du skal slutte og som en måte å gjøre resultatmålene synlige. Det kan f.eks. gi din klient følelsen av å faktisk ha trent i 1½ time, 3 ganger i uka, i nesten en måned.

E: Side-Effekter – at målet har verdi på andre felt i livet. Du kan f.eks. bli i stand til å kjøpe klær i en mindre størrelse, eller dine venner og familie legger merke til at ditt humør og energinivå har endret seg. Det viktige her er å oppmuntre din klient til selv å se disse verdiene – og at coachen spør spesifikke spørsmål omkring dette.

Modellen kalles SMARTE og knyttes ofte til coaching – spesielt fordi det er et effektivt verktøy for å gjøre målene synlig.

Når problemer og motstand oppstår!

I hovedsak er vi vår egen værste fiende når det kommer til store endringer i livene våre. I en sånn endringsprosess kan hjelp og støtte være sterkt motiverende for at vi fortsetter prosessen. Andre ganger kan det være uhyre vanskelig når motstanden er for sterk.

Som coach har du mange muligheter hvis din klient går i vranglås, eller ikke lenger er i stand til å finne motivasjonen. Her følger noen måter å tolke motstand på, sammen med forslag til aksjoner.
Motstand handler ofte om at våre daglige rutiner og vaner (handling, tanker og følelser) er mønster som ikke brytes så lett. Som coach kan du tjene på å huske at motstand ofte uttrykkes som:

  1. Indre, negative tanker. "Jeg kan ikke!", "Jeg vil aldri klare det!", dette er utsagn som kan tappe din klients energi. Prøv som coach å holde fast i viktigheten av hva klienten gjør for seg selv – hva belønningen vil bety for ham eller henne. Spør om hvilken grad de negative tankene er sanne, er det f.eks. sant at du aldri oppnår noe? Spørsmålene brukes som en form for ekstern refleksjon – hvor du, som coach, reflekterer omkring de ting du hører, og derigjennom bringer utsagnet ut i dagen. Tanker og handlinger har en tendens til å bli oppfattet anderledes når de kommer frem i lyset – hvor din klient har mulighet til å se hva han eller hun faktisk sa og tenkte!
  2. Handlemåter og vaner. Handlemåter og vaner har ofte en verdi i seg selv – nettopp fordi de gir oss et eller annet. Spør om hva de betyr for oss – hva de gir oss – og hvor for hvor lang tid vi kan kjenne at disse handlemåtene gir oss denne følelsen eller opplevelsen. Overspising kan f.eks. få deg til å føle deg roligere, og gi en fornøyd følelse av metthet – men følelsen vil ofte være forbigående, og i lengden gir det oss en rekke andre problemer, som overvekt. Som coach og instruktør vet du at fysisk trening aldri gir resultater med en gang – men at trening gir oss andre umiddelbare og positive opplevelser. Prøv derfor å fortelle din klient om de langsiktige målene – og om de umiddelbare opplevelsene ved å arbeide mot disse målene. Din klient ønsker kanskje å gå ned i vekt eller forbedre formen – noe som ligger måneder fram i tid – men mens man jobber mot målet, vil han eller hun oppleve den umiddelbare følelsen av å få mer energi, være vidunderlig avslappet etter trening og generelt føle seg gladere og mer fornøyd.
  3. Overbevisning. Overbevisninger er referanser som du bruker for å tolke verden omkring deg, f.eks. at alle fete mennesker er late. Du kan ofte bli blind for verden omkring deg, fordi dine overbevisninger ikke tillater deg å se de ting som kan utfordre sannheten i dine egne tolkninger. En annen overbevisning kan være: "Jeg blir aldri tynn, jeg har prøvd så mange ganger før!" I dette tilfellet kan coachen prøve å støtte klienten i å snu overbevisningen, ved å tilby andre former for trening som klienten ikke har prøvd før – og ved å spørre om overbevisningen hjelper klienten å oppnå hans eller hennes mål, eller om det er noe i overbevisningen som hindrer din klient i å gå videre. På denne måten viser du din klient at trening og vekttap ikke alltid handler om å gjøre noe spesielt, og du vil støtte din klient til å ta ansvar for sin egen utvikling.

God trening!

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness