Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Afstemning: Vær med til at beste...


På Seek4Fitness ønsker vi hele tiden at forbedre tilbuddene til vore brugere. Derfor arbejder vi ... »  Les mer om

2

Gratis barnekokebok til alle


Sultne barn som kommer hjem fra skolen og til tomt hus, spiser ofte usunn mat før middag. En grat... »  Les mer om

3

Finn dit bilde


Løp du Birkebeinerløpet 2009? Vil du gjerne kunne dokumentere det? På finndittbilde.no kan du fin... »  Les mer om


Fysisk aktivitet hjelper mot psykiske problemer


Skrevet av:
Kirsti H. Hansen Demény

94 prosent av den norske befolkning mener at fysisk aktivitet hjelper mot psykiske problemer. Det viser en meningsmåling foretatt for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). 76 prosent av de spurte, har selv opplevd at fysisk aktivitet har bidratt positivt til deres psykiske helse.

Den nye undersøkelsen viser at folk flest er overbevist om at fysisk aktivitet er god medisin mot psykiske problemer og lidelser. Mer enn ni av ti av de spurte tror fysisk aktivitet hjelper mot psykiske problemer.

– Folks bevissthet om verdien av fysisk aktivitet er høy og bør inspirere myndighetene. Vi vet at en stor del av sykefraværet er knyttet til psykiske problemer, sier forbundsleder i NFF, Eilin Ekeland. Hun viser til såkalte friskvernssentraler som vellykkede tilbud til personer som trenger et puff for å komme i gang med fysisk aktivitet. Dette er enheter hvor brukeren får veiledet trening for å gå fra en passiv til en aktiv livsstil. – Fysioterapeutene er spesielt viktig på disse stedene, fordi de har kompetanse tilrettelagt fysisk aktivitet. Ikke alle kan gå rett på kondisjonstrening, men trenger heller gode erfaringer med å være i bevegelse i en startfase. Dette er fysioterapeutene eksperter på, sier Ekeland.

Viktig i alle livsfaser

Forbundslederen mener verdien av fysisk aktivitet for å forebygge og behandle psykiske problemer er viktig i alle livets faser. Fysioterapeutens rolle er ifølge Ekeland like viktig for skolebarn, arbeidstakere og eldre. Noen klarer seg med veiledning og praktisk oppmuntring aktivitet. Andre vil i tillegg ha behov for behandling for sine psykiske problemer.

– Vi er nå inne i siste år av opptrappingsplanen for psykisk helse. Målet var blant annet oppbygging av et tilbud innen psykisk helsearbeid i kommunene, kompetanseheving og økt antall polikliniske konsultasjoner for voksne og for barn. Norske kommuner får til sammen drøyt 3,3 milliarder kroner øremerket psykisk helsearbeid i 2008. Vi skulle gjerne sett at noen av disse midlene gikk til psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, sier Eilin Ekeland.

Norsk Fysioterapeutforbund krever blant annet at fysisk aktivitet må få en sentral plass i behandlingsopplegget til personer med lettere psykiske lidelser. De krever videre friskvernsentraler i alle kommuner, flere driftsavtaler og stillinger for fysioterapeuter innen psykisk helsevern. De vil ha utvidet tilbudet både i form av vanlig fysioterapi og behandling hos fysioterapeuter med videreutdanning innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness