Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Ble frisk – syklet Styrkeprøven


For ti år siden fikk Frede Schmidt (50) fra Sønder-Jylland leukemi. Han lovte seg selv at hvis ha... »  Les mer om

2

Livsstil og stress


Et sunt og godt liv er ikke bare et liv uten sykdom. Det er mange friske mennesker som ikke er su... »  Les mer om

3

Mer behagelig trening med kaffe


Et par kaffe kopper før du trener virker oppkvikkende, og kan redusere ubehaget i musklene ved in... »  Les mer om


Gode råd mot stress

Helse Psykologi

Skrevet av:
Thomas Ihn Hansen
Cand. ped.psyk. Kognitiv coach og pedagog. Grunnlegger av konsultasjonsvirksomheten Ihn Consulting.
 • Hva gjør vi når vi lider av stress?
 • Hvordan kan du kvitte deg med negativ stress?
 • Hva kan du gjøre for å redusere stress?

Der finnes mange gode råd med hensyn til stressreduksjon, noe man etterhvert er nødt å forholde seg til i dagens samfunn. Men stress viser seg på forskjellig vis avhengig av hvilken type person du er. Derfor er det umulig å gi en fasit-metode for å redusere stress. Tross dette, fins det noen konstruktive metoder du kan bruke når du lider av stress.
Vi beskriver her noen mulige metoder du kan benytte deg av.

Forventninger

Er du en av de personer som er stresset fordi du forventer for mye av deg selv? Forventer du at du skal være i stand til å takle alle utfordringer og oppgaver alene?
Når du utfører en jobb tenker du kanskje at den må gjøres like godt hver eneste gang. Du jobber og jobber i en uendelig arbeidsrytme, og du tar sannsynligvis ikke så mange pauser som du egentlig har behov for.
Du er en person som nøye gransker alle oppgaver som blir gitt deg, og du tror at en god og solid struktur er løsningen på nesten alt. Du blir ofte anerkjent på din arbeidsplass og derigjennom får du ros og støtte i ditt arbeide. Du tar lett på deg flere oppgaver, og du løser dem med godt humør og masse energi. Men, etterhvert som antallet oppgaver og vanskelighetsnivået øker, finner du ut at ikke alt kan løses til din tilfredshet. Du opplever at du presser deg selv hardere for å fullføre oppgaven. Tankene om hvordan du skal løse oppgaven begynner å forstyrre nattesøvnen, og du innser snart at selv de enkleste oppgaver blir som en byrde. Du opplever hvordan du sakte føler deg mer usikker når du jobber, og dette fortsetter i en nedadgående spiral. Følelsen av sikkerhet er erstattet med usikkerhet, og det smerter.
Hva gjør du nå?

Problemet med forventninger kontrolleres av din indre dalog, som bl.a. sier hvordan du ønsker at andre folk skal oppfatte deg, og hvordan du oppfatter deg selv, og dermed også angsten for å feile.

Løsningene er mange, og noen ganger er det nødvendig å be en psykolog eller en coach om hjelp.
Det du kan gjøre i en slik situasjon er å revurdere dine forventninger. Dette kan for eksempel gjøres ved å aktivt undersøke dem. Her er det nødvendig å forstå de muligheter disse forventningene tilbyr deg og hvilke begrensninger du setter for deg selv. Spør deg selv om:

Hvor kommer de fra?
 • Hvordan får disse forventningene deg til å føle deg?
 • Hva ville skje om du hadde mindre forventninger til deg selv?
 • Hva ønsker du for deg selv?
 • Med tanke på livet ditt akkurat nå, handterer du disse ønskene konstruktivt?
 • Hjelper forventningene dine til med å oppfylle disse ønskene?
 • Hvordan gjør de det / hvordan gjør de det ikke?
 • Hva kan du gjøre for å komme nærmere det du egentlig vil?

Spørsmålene er satt opp slik at du vil gjenkjenne dine egne handlemåter som enten konstruktiv hjelp til det du ønsker, eller noe som motarbeider dine ønsker - her får du også muligheten til å granske stresset ditt:

 • Hvordan påvirker mine følelser, handlinger og tanker meg?
 • Hvilke tanker, følelser og handlinger bidrar til økt stress hos meg?
Fra nå av skal du ta hensyn til din egen evne til problemløsning.

Problemløsning

Problemløsning handler om å løse problemene i relasjon til alle de utfordringer du står overfor.
Du skal huske at det ikke alltid er andre folk som utfordrer deg, men at du ofte selv bidrar aktivt til størrelsen på utfordringen.

Folk løser til en viss grad problemer hver dag. Ofte legger vi ikke merke til at vi løser problemer, for eksempel når vi kjøper melk - fordi vi trenger det. Vi legger kun merke til vår problemløsning når vi konfronteres med en utfordring som vi ikke kan løse umiddelbart uten en vurdering av dets form og natur.
Problemløsning er å løse et problem på en tilstrekkelig hensiktsmessig måte som reduserer vår opplevelse av problemet. Vi har ikke oppnådd sann problemløsning før vi ikke lenger anser utfordringen som et problem.
Med andre ord handler problemløsning om å finne passende løsninger til et problem, og derigjennom oppnå en følelse av tilfredshet. Når vi oppnår denne følelsen vil stressnivået falle og likevekt oppstår. Når vi ikke er i stand til å løse et problem i relasjon til en utfordring/problem vil det oppstå komplikasjoner - for hva gjør vi med hensyn på problemet og den emosjonelle belastningen?
Denne erfaringen er ikke ukjent - du har sannsynligvis erfart noe lignende på et tidspunkt.
Prøv å spørre deg selv følgende spørsmål:

 • Har jeg gitt meg selv nok tid til å løse oppgaven/problemet?

Tid er en faktor som påvirker hvor godt vi løser et problem - ofte gir vi ikke oss selv nok tid til å nå den riktige avgjørelse eller ta de riktige grep. Derimot er vi eksperter på å løse problemer på kort sikt, hvilket betyr at vi sjelden oppnår en korrekt løsning på problemet. Det ender opp med å handle om å korte inn problemet i tid, heller enn å få en hensiktsmessig og langsiktig løsning, og derigjennom akseptere at problemløsning er tidskrevende.

 • Vet jeg nok om problemet til å løse det?

Kunnskap om hva du gjør og hva som kreves for å løse et problem er alfa og omega for en hensiktsmessig problemløsning. Studer ditt problem og finn ut hva det handler om. Vær ikke tilfreds før alle fakta ligger på bordet - ofte utfordres vi på alle nivå; emosjonelt, med hensyn på kunnskap og så videre. Dette kan lede våre tanker vekk fra en riktig problemløsning.
Finn ut hvilke spørsmål problemet reiste hos deg - vær aktiv med tanke på å finne svar på dem, siden det ofte avslører hva du faktisk ønsker et svar på og hvordan problemet påvirker deg. Finn ut hvordan og hva som kreves for gjøre deg fornøyd - hvilke spørsmål er viktigst? Når du får kunnskap om problemet ditt vil du også redusere stressnivået, fordi stress er ofte knyttet til mangel på kunnskap og muligheten til å se igjennom problemet.

 • Kan jeg løse problemet selv eller trenger jeg hjelp?

Mange forestiller seg at de aldri vil få problemer de ikke kan løse selv, men i virkeligheten skjer det oftere enn man skulle tro. Det er ikke alltid nok å samle kunnskap - eller å gi seg selv tid nok til å løse problemene. Noen ganger ender vi opp med nok innsikt til å se hva problemet gjør med oss. Vi erfarer at uansett hva vi gjør så forblir problemet uendret. Det er spesielt i disse situasjonene vi trenger hjelp av andre.
Hvis du er god til å utnytte nettverket ditt i problemløsningen, så vil du ofte finne andre måter å se problemet på eller finne ny kunnskap. Ofte vil du bli utfordret på hvordan du handterer problemet, noe som kan være nyttig når du står fast. Du skal være god til å reflektere omkring problem med din famile, dine venner eller profesjonelle. Du vil ikke bare ha muligheten til å oppnå nye perspektiv, du vil også få trening i å utnytte ressursene rundt deg i den hensikt å gjenkjenne dine egne grenser.
Å dele sine problemer med andre kan utføre mirakler med hensyn til stress. Det å bli møtt med forståelse og muligheten til å se ting på en annen måte har en gunstig effekt på stressreduksjon.

Struktur (planlegge hvile - uten å hvile)

Mange som lider av stress forteller om krevende ukedager med mange aktiviteter. Samtidig har de problemer med å møte de mange krav som legges på dem. Vi planlegger ofte konstruktive aksjoner i hverdagen som skal resultere i konkret belønning - som for eksempel jobb-relaterte oppgaver, innkjøp, husarbeid og sosiale forpliktelser. Det å planlegge og strukturere livet er ofte nødvendig for å få hverdagen til å henge sammen, men ofte planlegger vi altfor mange ting - dermed blir strukturen vår en plagsom og stressende faktor i livet istedet for noe som gavner oss. Her må du vurdere hva som er mest grunnleggende i ditt liv.
Hva er virkelig nødvendig å planlegge i hverdagen?
Hvilke ønsker og forventninger oppfyller du ved å planlegge på den måten du gjør i dag? Når du svarer på dette spørsmålet, prøv å tenke på dine ønsker og spør deg selv hvilke daglige ting som påvirker deg på en positiv måte.
Hvis du erfarer at dine ønsker gir et puff og vokser på grunn av det du gjør, så handler du hensiktsmessig - men når du opplever at dine aksjoner ikke har en fordelaktig effekt på dine ønsker, så stopp opp og vurder hvordan de påvirker dine ønsker og om du kan eliminere en aksjon eller ikke. Du kan for eksempel erstatte den med noe som har en positiv effekt i forhold til det du ønsker.
Du skal også spørre deg selv om hvordan du prioriterer fred og ro i din daglige struktur - inkluderer du dette?
Spør deg selv om du faktisk hviler når du sier at du gjør det?
Eller får du unna en rekker plikter, som å sjekke e-mail, ta en ”viktig” telefon, ta oppvasken og så videre. Vi har ofte en tendens til å fortelle oss selv hva vi er nødt til å gjøre. Dette kan være jobb-relaterte oppgaver, praktiske oppgaver, tidsfrister og andre nødvendige ting - men oftest glemmer vi å fortelle oss selv at vi trenger å hvile. Vårt behov for hvile er ansett som bortkastet tid og er kun tillatt i helgene. Prøv å inkludere hvile som en kalkulert og aktiv variabel i livet ditt, hvor du bevisst velger å bruke tid på noe som har en positiv effekt på ditt humør og energinivå, som for eksempel trening, delta i sosiale sammenkomster og så videre.

Indre dialog

Den indre dialogen handler om hva du forteller deg selv, hva du opplever og føler når du står overfor et spesifikt problem.
Stress kan forværres av den indre dialogen fordi du ofte finner stemmen til din dårlige samvittighet og dine forventninger. I den indre dialogen oversetter du situasjonen og følelsene du opplever, gitt at den indre dialogen oftest er kontrollert av tanker og følelser. Den indre dialogen framstår som et puslespill av følelser, tanker og bilder som kan være vanskelig å dekode. Ofte vil du være i stand til å tolke to brikker i din indre dialog - enten en negativ eller en positiv brikke.
Disse to typene gir en indikasjon på hvordan du kjennetegner de tingene du har opplevd i situasjonen, i oppgaven og så videre. Jo lenger du grubler over noe, jo mer utsetter du deg for stress. Du skal være oppmerksom på hva tankene dine handler om. En positiv tanke kan løse en oppgave på en tilfredsstillende måte, hvor du bruker energi på å gjenkalle den positive erfaringen. Den indre dialogen kan handle om å være stolt, å tenke på seg selv som en vinner, og at du ser sjefen smile mot deg. Denne typen styrker din oppfatning av deg selv, din selvtillit og ditt selv-verd. Men det er atskillig mer komplisert når du opplever noe negativt.
Det kan handle om en dårlig opplevelse du har hatt, hvor du følte deg usikker - at du ser deg selv på bunnen av næringskjeden og hvor du føler det umulig å rette opp feilen.
Eksemplene er ganske normale og de sier litt om hvordan en situasjon som stammer fra to ulike erfaringer kan oversettes ulikt. Her skal du være oppmerksom på hva du forteller deg selv og spesielt hvilke muligheter du skaper for deg selv relatert til utvikling og aktiv problemløsning. Den indre dialogen kan åpne opp for nye muligheter eller den kan begrense dine muligheter. Ofte relaterer vi til negative erfaringer med følelser som smerte, sorg, frustrasjon og så videre. Våre tanker leder i denne retningen og vi har problemer med å heve oss over dem. I bunn og grunn er vi fanget av en følelse av begrensning og frykt for å ikke være god nok. Tanker som ”jeg kommer aldri til å kunne...” og ”hvis jeg ikke gjør det i dag blir det aldri gjort” stenger oss aktivt ute fra muligheter som kunne frigjort oss.
Du skal være oppmerksom på den indre dialogtypen; diskuter det med deg selv og se etter muligheter. Hvis du velger å tenke tanker som ”jeg vil finne en løsning på dette problemet” så gir du deg selv en mulighet for å gjøre nettopp det, og du vil sannsynligvis lete etter en løsning. Den indre dialogen kan altså korrigeres og den kan gjøres mer hensiktsmessig avhengig av den måten du velger å forholde deg til den og den posisjonen du inntar i forhold til problemet.
Med tanke på negative erfaringer så glemmer vi ofte den kompetanse vi innehar, og vi blir lett distrahert av sinne og frustrasjon fordi vi ikke føler oss tilstrekkelig. Vi vender deretter sinnet innover og retter det mot vår selvtillitt og selv-verd. Problemløsning ligger ofte i å akseptere, på et mer objektivt og analytisk plan, hva vi gjorde galt, og akseptere at vi ikke alltid kan gjøre ting riktig. Det er også viktig at vi er i stand til å takle vår frustrasjon, sinne og sorg, og at vi aksepterer disse følelsene som en naturlig del av det å være menneske. Istedet for å flykte fra følelsene og bruke dem mot oss selv, er det mer hensktsmessig å konvertere dem til konstruktiv energi, hvor vi aksepterer dette som en reaksjon på noe vi har opplevd.
Følelser eksisterer for at vi aktivt skal kunne søke de følelser som har positiv effekt på oss og for å lære av dem som har en negativ effekt på oss. Det handler ikke om å beskytte oss fra disse følelsene, men å bruke dem som et mål på hva som virker og hva som ikke virker i livet vårt. Å akseptere dette vil fortelle oss at det er ok å reagere som vi gjør; når vi har gjort dette bruker vi mindre energi på å bekjempe det. Istedet frigir vi energi som gjør oss i stand til å forholde oss til problemet på en mer konstruktiv måte.
Du kan altså addressere de indre stressfaktorer og fokusere din energi på å løse problemer. Denne erfaringen vil ofte lede til mer hensiktsmessige metoder, som du igjen vil adoptere som naturlige varibler i livet ditt. Du vil bli bedre til å lytte til deg selv og forstå deg selv - og i siste ende vil dette forebygge stress.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness