Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Ble frisk – syklet Styrkeprøven


For ti år siden fikk Frede Schmidt (50) fra Sønder-Jylland leukemi. Han lovte seg selv at hvis ha... »  Les mer om

2

Livsstil og stress


Et sunt og godt liv er ikke bare et liv uten sykdom. Det er mange friske mennesker som ikke er su... »  Les mer om

3

Mer behagelig trening med kaffe


Et par kaffe kopper før du trener virker oppkvikkende, og kan redusere ubehaget i musklene ved in... »  Les mer om


Hvem fortjener Aktivitetsprisen?

Helse

Skrevet av:
Kirsti H. Hansen Demény

Har du eller din organisasjon bidratt til å legge til rette for aktivitet for grupper som rører seg lite? Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for fysisk aktivitet deler i høst ut Aktivitetsprisen - et stipend på 50.000 kr. I år går prisen til noen som har gjort et krafttak for barn og unge. Fristen for å sende inn forslag til kandidater er 30. september 2008.

Tall fra undersøkelsen ”Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge” viser at det er store forskjeller i aktivitetsnivået. Femtenåringene er 43 prosent mindre aktive enn niåringene. En mulig forklaring på dette kan være at mange slutter med organisert idrett i begynnelsen av tenårene. En del av målet med prisen er å fokusere på denne utfordringen.

Inaktive barn og unge

Prisen skal gå til en person, institusjon, organisasjon, forening, skole eller barnehage, eller et miljø, for å videreutvikle eksisterende arbeid. Prisen vil i år gå til en kandidat som har gjort en innsats for å få stimulere inaktive grupper av barn og unge til å bli fysisk aktive lokalt, regionalt eller nasjonalt. Kandidater som har drevet arbeid på lokalt plan, kan få prisen dersom arbeidet har betydning utover lokalmiljøet. Arbeidet kan ha vært gjort innenfor forankret satsningen på daglig fysisk aktivitet i skole eller barnehage. Det kan dreie seg om å fremme fysisk aktivitet for barn og unge som en viktig del i folkehelsearbeidet, politisk arbeid rettet mot bedre mulighet for alle barn og unge til å være fysisk aktive eller forskning vedrørende barn og unge, fysisk aktivitet og helse.

Kan søke selv<

Prisvinneren må ha gjort et spesielt godt arbeid for å fremme fysisk aktivitet. Det er mulig for kandidater selv å søke om prisen. Dersom to eller flere kandidater har samarbeidet, kan prisen deles. Forslag til kandidater og søknad må inkludere en kort begrunnelse for hvorfor kandidaten skal få prisen, en beskrivelse av hva som er gjort og om resultatet av arbeidet. Prisutdelerne ber om at det blir lagt ved en kort CV, eller presentasjon av kandidaten. De ønsker også gjerne bilder fra aktivitetene.

Det er satt ned en gruppe som skal vurdere innkomne forslag. Den består av Henriette Øien, avd. fysisk aktivitet i Helsedirektoratet, som leder gruppa, Bente Steinnes, avd. kommunikasjon og dokumentasjon i Helsedirektoratet, Sigmund A Anderssen, Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, John Tore Vik, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Oddrun Samdal, HEMIL-senteret).

Hvis du har et forslag til en kandidat kan du sende det til Helsedirektoratet, avdeling fysisk aktivitet, Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, eller på e-post til olb@helsedirektoratet.no.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness