Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Ble frisk – syklet Styrkeprøven


For ti år siden fikk Frede Schmidt (50) fra Sønder-Jylland leukemi. Han lovte seg selv at hvis ha... »  Les mer om

2

Livsstil og stress


Et sunt og godt liv er ikke bare et liv uten sykdom. Det er mange friske mennesker som ikke er su... »  Les mer om

3

Mer behagelig trening med kaffe


Et par kaffe kopper før du trener virker oppkvikkende, og kan redusere ubehaget i musklene ved in... »  Les mer om


Hvor effektivt er vitamin-D?

Helse

Skrevet av:
Kirsti H. Hansen Demény

Vitamin D har sannsynligvis en rekke effekter utover det å sikre at vi har et sunt skjelett. - Dette gjenstår det å vise på en skikkelig måte, og inntil det er gjort kan vi ikke oppfordre noen til å bruke mer vitamin D enn gjeldende anbefalinger. Det tilsvarer en spiseskje tran daglig for friske personer, sier Rolf Jorde, professor ved institutt for klinisk medisin ved universitetet i Tromsø.

Han forklarer at vitamin D dannes i huden ved soling, og er helt nødvendig for at skjelettet skal utvikle seg normalt. Dette er alle enige om. - I den senere tid har vitamin D både i media og vitenskapelige tidsskrifter blitt omtalt som det rene vidundermiddel, som hjelper nær sagt mot alt, men til nå er det ingen enkelt studie som har vist en klar effekt av vitamin D-tilskudd på verken dødelighet eller hjertesykdom, sier professoren.

Når vitamin D har fått en slik status og oppmerksomhet, mener Jorde det til å begynne med baserte seg på epidemiologiske studier der en så sammenheng mellom soleksponering og sykdom. - Dødelighet av hjertesykdommer øker jo lenger bort fra ekvator vi kommer. Influensaepidemiene forekommer oftest i den mørke årstiden, og for flere kreftsykdommer er forekomsten større i nordområdene enn lenger sør, sier Jorde.

Han sier at det sågar er vist at overlevelse ved kreft er best, dersom sykdommen oppdages og kommer under behandling om sommeren. - En nærliggende forklaring kan være at vitamin D, som har høyest nivå om sommeren og i solrike strøk, virker beskyttende, sier Jorde.

For at vitamin D skal kunne virke må det ha mottakere i cellene. - Slike mottakere er påvist i en rekke av kroppens celler, ikke bare i beinvev, men også i hjerne, blodkar og betennelsesceller. Det er naturlig å tenke seg at når en celle har mottakere for vitamin D, må det også være meningen at vitaminet skal virke på denne cellen. Dette kan testes i laboratorieforsøk, der en enkelt sagt isolerer cellene en ønsker å undersøke, og så utsetter de for et miljø med eller uten vitamin D, sier Jorde og forklarerer, at her finner en gjennomgående positive effekter av vitamin D. – Vi finer blant annet hemming av vekst av enkelte typer kreftceller og dempende virkning på betennelsesceller. En skulle derfor tro at de med høyt nivå av vitamin D hadde mindre sjanse til å utvikle sykdom enn de med lavt nivå, og slik ser det faktisk ut, sier Jorde.

Han forteller om en studie fra Framingham i USA, som eksempel. 1739 personer ble fulgt gjennom seks år. Studien viste at de som i utgangspunktet hadde vitamin D-mangel, hadde dobbelt så stor risiko for å få hjertesykdom, som dem med normalt nivå. - Alt skulle tyde på at D-vitamin virkelig er et vidundermiddel, men så enkelt er det ikke, sier en nøktern Jorde. Han mener at det finnes en annen forklaring på hvorfor personene med høyt nivå av vitamin D er mindre syke. - Jo friskere en er, desto mer er en ute og får sol på kroppen. Høyt vitamin D-nivå blir da et resultat av at en er frisk, og ikke omvendt, påpeker Jorde.

Må testet mot narrepreparat

Han mener at skal man tilskrive vitamin D helbredende effekter, må en teste det ut på samme måte som et hvilket som helst legemiddel, og sammenligne det mot et narrepreparat. – Når man gjør det, blir bildet et annet. Det finnes få studier og konklusjonene er usikre, sier Jorde, og forteller at ingen enkelt studie har vist en klar effekt av vitamin D-tilskudd, på verken dødelighet eller hjertesykdom.

I en undersøkelse fra USA der 36.282 kvinner fikk enten kalk og vitamin D eller narremedisin, og ble fulgt i syv år, var det ingen positiv virkning på hjerteinfarkt eller hjerneslag, ei heller på kreftsykdommer eller beinbrudd.

- Dessverre vet vi ikke hva som er optimalt nivå av vitamin D, og en mulig forklaring på skuffende resultater kan være at en har brukt for lav dose. Vi vet at ved kraftig soleksponering, som vi må anta var tilfelle da vi som art oppsto i nærheten av ekvator, lages langt mer vitamin D i huden enn det vi gir i form av tilskudd, sier Jorde.

Universitetssykehuset i Tromsø gjennomfører nå studier på vitamin D. De benytter seg derfor av høyere doser enn det som vanligvis gis. - Det kan vi gjøre fordi vi tester deltakerne nøye på forhånd, og deretter har gjentatte kontroller, beroliger Jorde. I én studie tester de vitamin D ved beinskjørhet, og i en annen om vitamin D kan forebygge utvikling av sukkersyke.

Reduserte ikke vekta

Jorde har nettopp avsluttet en stor studie der de undersøkte om vitamin D hjelper ved overvekt. 445 overvektige personer fikk enten høy dose vitamin D, eller narremedisin i ett år. - Resultatet var entydig, men skuffende; vitamin D-tilskudd ga ingen vektreduksjon, sier Jorde. Derimot fant de at de som fikk vitamin D gjorde det langt bedre på depresjonstester enn de som bare fikk narremedisin. - Om vitamin D ikke hjelper mot overvekt, hjelper det kanskje mot for eksempel vinterdepresjoner, sier Jorde. Han forklarer at når de gjør et slikt uventet funn, kan de ikke stole på det, før de har klart å gjenta det, eller enda bedre; at andre forskergrupper finner det samme.

- I Tromsøundersøkelsen som nå pågår, får alle målt vitamin D i blodet. Dette gir oss en helt unik mulighet til å se på sammenhenger mellom vitamin D og sykdom, sier Jorde. Han forteller at mange av dem som har lave nivå av vitamin D i Tromsøundersøkelsen, vil i tiden framover bli invitert til å delta i oppfølgingsstudier der det fokuseres på depresjon og på regulering av blodsukkeret.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness