Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Ble frisk – syklet Styrkeprøven


For ti år siden fikk Frede Schmidt (50) fra Sønder-Jylland leukemi. Han lovte seg selv at hvis ha... »  Les mer om

2

Livsstil og stress


Et sunt og godt liv er ikke bare et liv uten sykdom. Det er mange friske mennesker som ikke er su... »  Les mer om

3

Mer behagelig trening med kaffe


Et par kaffe kopper før du trener virker oppkvikkende, og kan redusere ubehaget i musklene ved in... »  Les mer om


Lykke forlenger livet

Helse Psykologi

Skrevet av:
Kirsti H. Hansen Demény

Vi har lenge visst at den som ler sist ler best, men nå viser det seg også at den som ler mest, lever lengst. Lykkelige mennesker lever lengre. Det viser en ny gjennomgang av tidligere lykkestudier.

Sammenhengen mellom lykke og levetid har vært påvist tidligere. Ting kan tyde på at mennesker som er lykkelige, har bedre helse, og dermed lever lenger enn dem som er mindre lykkelige. Så er spørsmålet, er lykkelige mennesker lykkelige fordi de har god helse, eller har de god helse fordi de er lykkelige? En ny studie hevder at det er lykken som kommer først.

Like avgjørende som røyking

Ifølge forsker Ruut Veenhoven, som står bak gjennomgangen av lykkestudiene, kan helseeffekten av å være lykkelig, være like viktig som om man røyker eller ikke. Det kan utgjøre en forskjell på sju og et halvt til ti år. - Å være lykkelig fører i seg selv til bedre helse. Effekten for livslengden er påtakelig, sier Veenhoven,. Hun legger til at lykke ikke synes å ha noen legende effekt på mennesker som allerede har dårlig helse. - Hos friske mennesker er det en klart påviselig positiv sammenheng mellom lykke og lengre levetid, skriver den nederlandske forskeren.

Ruut Veenhoven har gått gjennom resultater fra tretti tidligere lykkestudier. Metodikken i undersøkelsene varierte, men felles for alle, var at deltakernes fysiske helse ble kartlagt både før og under studien. Over halvparten av undersøkelsene slo fast at lykkelige mennesker også lever lenger. Problemet var at andre studier kom til den helt motsatte konklusjonen, nemlig at lykkelige lever kortere enn andre. Andre studier igjen klarte ikke å påvise noen sammenheng mellom lykke og levetid. Veenhoven, som nå har sammenliknet de tidligere studiene, mener hun forstår hvorfor resultatene ble så forskjellige. Det viser seg at studiene som fant liten eller ingen positiv sammenheng mellom lykke og levetid, også startet med deltakere som i utgangspunket hadde dårlig helse. En studie undersøkte om den subjektive lykkefølelsen hadde noe å si for hvor lenge hjertepasienter levde. Det hadde den ikke, men, i studier der deltakerne jevnt over startet med god helse, hadde lykken mye å si.

Flere forklaringer

Hva er så grunnen til at de som er lykkelige, også synes å få bedre fysisk helse? Veenhoven peker på flere mulige forklaringer. En forklaring kan være at mennesker som er lite lykkelige, også lever med mer psykisk stress. Dette kan blant annet føre til høyt blodtrykk og et svekket immunforsvar. Det pekes også på at lykkelige mennesker, trolig er flinkere til å ta vare på seg selv, og er mer opptatt av mosjon, kosthold og en sunn livsstil.

Med en så tydelig sammenheng mellom lykke og fysisk helse, mener forskeren at å fremme lykke bør vurderes som et helsetiltak på linje med andre.

Referanse:
Ruut Veenhoven: Healthy happiness: Effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care, Journal of Happiness Studies, 2008, vol. 9, 449-464,DOI 10.1007/s10902-006-9042-1

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness