Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Afstemning: Vær med til at beste...


På Seek4Fitness ønsker vi hele tiden at forbedre tilbuddene til vore brugere. Derfor arbejder vi ... »  Les mer om

2

Gratis barnekokebok til alle


Sultne barn som kommer hjem fra skolen og til tomt hus, spiser ofte usunn mat før middag. En grat... »  Les mer om

3

Finn dit bilde


Løp du Birkebeinerløpet 2009? Vil du gjerne kunne dokumentere det? På finndittbilde.no kan du fin... »  Les mer om


Matallergi,-intoleranse og -sensitivitet


Skrevet av:
Søren Reif
MSc stud. Nutritional Medicine, BScPt., HLC 2.
- Hva er forskjellen og hvordan påvirker det din helse?

Denne artikkelen vil gi en kort innføring i forskjellen mellom matallergi, -intoleranse og -sensitivitet. Avslutningsvis følger en liste med noen av de vanligste symptomene på de ulike tilstandene, slik at du selv kan kontrollere om du har noen av dem.

I løpet av de siste ti årene er det blitt gjort store teknologiske framskritt innenfor immunolgien, læren om immunsystemet. I dag vet vi mye om hvordan immunsystemet fungerer, blant annet er man på grunn av forskningsframskrittene nå i stand til å se hvilke stoffer som blir frigjort når immuncellene kommuniserer med hverandre. Disse stoffene kalles cytokiner, og inneholder blant annet interleukiner, TNF-alfa, TNF-beta og interferon-gamma.

Men selv med de store framskrittene man har gjort, er det fortsatt mange sider ved immunsystemet som er ukjente. Mange strides blant annet om klassifiseringen av de ulike tilstandene matallergi, -intoleranse og -sensitivitet. Når er det en tilstand og når er det en annen? Når selv leger og spesialister ikke kan enes om definisjonene, hvordan kan da andre mennesker vite hva som er hva?

Den engelske termen Adverse food reaction (overfølsomhet mot mat/negativ reaksjon på mat)som dekker alle de overnevnte tilstandene. Flere kliniske studier indikerer at alle disse formene for overfølsomhet mot mat kan føre til andre sykdommer; slik som depresjon, rhinitt eller betennelse i nesens slimhinne, betennelser på innvollene, ADHD, epilepsi, høyt blodtrykk og verkende ledd.

Den vanligste typen allergi kalles IgE-allergi. IgE er et antistoff produsert av kroppen som en reaksjon på stoffer kroppen oppfatter som en trussel. Et typisk eksempel er nøtteallergi. En person som har en klassisk IgE-allergi trenger vanligvis ikke spise mer en én nøtt for å få en klar og ofte sterk reaksjon - alt ifra røde utslett rundt munnen og hoven tunge til overfølsomhetssjokk, en sjokkreaksjon så sterk at personen kan være i fare for å dø. En IgE-allergi vil sende ut store doser med histamin i kroppen. En av reaksjonene på histamin er klar væske rennende fra øyne og nese, som i tilfeller av en annen typisk IgE-allergi - pollenallergi. Rhinitt, kanskje bedre kjent som konstant snue, er også en vanlig form for IgE-allergi. Selvfølgelig er det ikke snakk om en konstant forkjølelse, men en reaksjon i immunsystemet som produserer histamin, som igjen fører til en mer eller mindre konstant rennende nese. Ofte blir denne tilstanden behandlet med medisiner, i stedet for at man finner hva som egentlig forårsaker produksjonen av histamin. En IgE-allergi vil danne en reaksjon relativt raskt, ofte innen få minutter. Det er som regel derfor lett å finne ut av hvilke matvarer man reagerer på, og også unngå dem i framtiden.

I tillegg til de klassiske IgE-allergiene finnes også former for matsensitivitet, -hypersensitivitet og -intoleranse. Det finnes ingen konsensus om hva disse termene dekker, men her er et forslag;

Matsensitivitet er en form for overfølsomhet for mat, men symptomene er mildere og ikke så tydelige som med en ordentlig matallergi. I tillegg kan det også ta opp til fire dager før symptomene viser seg, så det kan derfor være vanskelig å finne kilden til problemet. I tilfeller av sensitivitet vil kroppen ikke reagere ved å produsere antistoffer, overfølsomheten skyldes andre immune og betennelsesdannende stoffer som prostagladin, stoffet som blant annet forårsaker irritabel tarm-syndrom.

Matintoleranse er en annen form for matoverfølsomhet. Matintoleranse er ikke forårsaket av dårlig immunforsvar, men ofte av ernæringsfeil - som for eksempel mangel på vitamin B6 – eller dårlig leverfunksjon, som kan resultere i redusert mulighet til å avgifte kroppen. Ernæringsmanglene eller den reduserte evnen til å rense kroppen, kan forårsake en intoleranse mot histamin eller tyramin, som igjen kan resultere i at bronkiene trekker seg sammen, at blodtrykket blir for høyt eller hodepine.

Hypersensitivitet er et klart definert begrep, og kan igjen deles inn i fire undergrupper:
Type I: Klassisk IgE-allergi, som høysnue og astma.
Type II: Ikke relevant i forhold til overfølsomhet for mat.
Type III: Høyt innhold av antistoffer og antigener i blod og vev, ofte i form av immunkomplekser. Denne typen hypersensitivitet kan blant annet forårsake autoimmune sykdommer.
Type IV: Denne typen tilsvarer definisjonen av sensitivitet for mat som beskrevet ovenfor. Noen immunsystemer kan angripe et antigen, i denne sammenhengen et antigen fra mat, og slik opprettholde en betennelse uten å produsere antistoffer.

I litteraturen vil termene beskrevet overfor benyttes på noe ulike måter, noe som virke forvirrende.

Det kreves som regel et dysfunksjonelt immunsystem for at en person skal reagere på mat som normalt ikke er skadelig. Det betyr at i de fleste tilfeller vil et velfungerende immunsystem ikke reagere på maten du spiser. Men et immunsystem i ubalanse kan altså lettere overreagere på mat, som ikke burde eller skulle ha framkalt noen reaksjon.

For å gjøre det ekstra komplisert kan i tillegg mat Q framprovosere symptomene A og B hos en person og symptomene X og Y hos en annen.

De vanligste formene for overfølsomhet for mat er ofte knyttet til matvarer som kornblandinger og melkeprodukter. Dette skyldes sannsynligvis en rekke årsaker, hvorav to er følgende:

 1. Melke- og kornprodukter er relativt nye matvarer for genene våre. I de fleste kulturer slutter man å innta melkeprodukter etter spedbarnsalder, og i store deler av verden mister man derfor etter hvert evnen til å nedbryte melkesukker, også kjent som laktose. Denne laktoseintoleransen finnes også i land som Danmark. Laktoseintoleranse kan være arvelig eller oppstå etter betennelser på tarmene hvor områdene i kroppen som spalter og opptar melksukker er blitt skadet.

I tillegg finnes det i mange korn- og melkeprodukter stoffer som for noen mennesker kan være vanskelig for noen mennesker å bryte ned. I kornprodukter gjelder dette gluten og i melkeprodukter laktose og laktoglubiner. Med dagens varmebehandling av melk ødelegges også noen av de naturlige ensymene som ellers finnes i melken og som hjelper til å bryte disse stoffene ned..

 1. Dessuten er sjansen for å reagere med overfølsomhet større med matvarene du spiser ofte, matvarene som er mest i kontakt med immunsystemet ditt. For dansker innebærer dette store sjanser for overfølsomhet for korn- og melkeprodukter, ettersom denne typen produkter utgjør mellom 60 og 80 prosent av deres kosthold. Skriv ned og se hvor mange korn- og melkeprodukter du spiser i løpet av en dag!

Kort oversikt over artikkelen:

 • Noen personer får en overfølsom reaksjon når de spiser visse matvarer.
 • Symptomene forårsaket av denne overfølsomheten er mange og forskjellige. Avhengig av om det er snakk om en allergi, matsensitivitet eller -intoleranse vil reaksjonene vise seg fra et par minutter inntil etter flere dager.
 • .
 • Du kan ofte reagere på matvare X på en bestemt måte, men få en helt annerledes reaksjon ved å spise matvare Y.
 • Uansett om du har matallergi, -intoleranse eller -sensitivitet vil mange av reaksjonene forsvinne om du unngår den aktuelle matvaren. Hvis du samtidig forsøker å bygge opp immunforsvaret ditt, vil du oppnå større fysisk velvære og forbedret helsetilstand, uten å faktisk gå til noen behandling.

Har du en eller flere av de følgende symtomene, kan det være at du har en form for overfølsomhet for mat.

 • Kvalme
 • Oppblåsthet
 • Diaré
 • Tidvis diaré
 • Humørsvingninger
 • Sinnsforvirringer
 • Hodepine
 • Tretthet

Tror du kanskje matoverfølsomhet kan være årsaken til andre sykdommer eller helserelaterte problemer du har, bør du oppsøke en lege eller terapeut. Overfølsomhet for mat kan ofte spille en avgjørende rolle i forbindelse med en lang rekke forhold og sykdommer. Er du kronisk syk eller har en livsstilsrelatert sykdom er det viktig å finne ut om overfølsomhet for mat bidrar til sykdommen ved overreaksjoner i immunsystemet.

Grunnet en stresset livsstil, og påfølgende dysfunksjonelle tarm- og immunsystemer- er det antatt at en veldig stor del av den vestlige befolkningen har en overfølsom reaksjon på en eller flere matvarer.

Det finnes i dag et stadig økende antall seriøse terapeuter og leger som arbeider med sammenhengen mellom matintoleranse, -allergier og matsensitivitet og pasienters helse. Mange nye tester har blitt utviklet, noe din lege kan fortelle deg mer om.
Du kan også benytte deg av metoder som “utelukk og reintroduser”-dietter. Dette er en god og rimelig, om enn noe komplisert måte å finne ut av hvilke matvarer du reagerer sterkt på.

I den neste artikkelen om matallergi, -intoleranse og -sensitivitet, vil du lære mer om prikktester, ”utelukk og reintroduser”-dietter, laboratoriumsundersøkelser og mye mer.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness