Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Ble frisk – syklet Styrkeprøven


For ti år siden fikk Frede Schmidt (50) fra Sønder-Jylland leukemi. Han lovte seg selv at hvis ha... »  Les mer om

2

Livsstil og stress


Et sunt og godt liv er ikke bare et liv uten sykdom. Det er mange friske mennesker som ikke er su... »  Les mer om

3

Mer behagelig trening med kaffe


Et par kaffe kopper før du trener virker oppkvikkende, og kan redusere ubehaget i musklene ved in... »  Les mer om


Motivasjon

Helse Psykologi

Skrevet av:
Thomas Ihn Hansen ( www.ihnconsulting.dk)
Cand. ped.psyk. Kognitiv coach og pedagog. Grunnlegger av konsultasjonsvirksomheten Ihn Consulting.

Motivasjon

I dagligtale kan man nesten ikke unngå begrepet motivasjon, vi finner det stort sett i alle sammenhenger. Vi kan blant annet høre utsagn som ”hun må bare ta seg sammen”, eller ”hvorfor kommer hun / han ikke bare i gang?”, ” hvor vanskelig kan det være? ”

Eller uttalelser som er mer personlige, f.eks. ”jeg orker ikke”, ” jeg kan bare ikke komme i gang ” osv. Disse ytringene er sterkt forbundet med vår motivasjon, lyst og vårt ønske om å utføre det vi gjerne vil.

Ofte befinner vi oss i en tilstand hvor de handlingene vi setter i gang, slett ikke motiverer oss nok til å fortsette. Ta for eksempel antallet slankekurer og mennesker som melder seg inn på treningssentre etter en tøff jul. Disse menneskene vil etter relativt kort tid, si opp medlemskapet sitt og kutte ut treningen og jakten på vekttap og et sunnere liv. Dette er sannsynligvis ikke et uttrykk for hva de virkelig ønsker, men et uttrykk for manglende motivasjon og innsikt i hva som faktisk kreves for å forfølge et ønske.

Spesielt ønsker som har omfattende innflytelse på den generelle livsførselen, har stor risiko for å mislykkes hvis motivasjonen forsvinner; for eksempel røykestopp, mosjon og trening, endring av kostvaner og lignende.
Motivasjon er mer enn bare ”å ta seg sammen” og ”orke noe”. Det handler om en indre prosess og krefter som skal aktiveres og mobiliseres for å gjøre ønskene og håpene våre til reelle langtidsvirkende effekter. Det er derfor nødvendig å kikke nærmere på de faktorene og mekanismene som gjør seg gjeldende når motiverende forhold skal aktiveres i livene våre. Som nevnt tidligere er det større risiko for å mislykkes, når ønskene og handlingene man iverksetter, påvirker flere faktorer i ens generelle liv.
Som hovedregel kan man si: ”Desto større utfordring – jo mer motstand vil du møte”
Vi lever ofte livene våre etter en rekke ritualer og tradisjoner. Noe som er en nødvendighet når vi forsøker å skape orden og overblikk i livene våre. Ofte henger vi fast i disse tradisjonene og ritualene – og til tider vil disse faktisk motarbeide de ønskene og drømmene vi ellers utvikler i takt med livene våre. Når vi beslutter eller blir motivert til å gjøre en endring f.eks. drive mosjon, å søke etter mer sunnhet i livene våre – vil dette også berøre ritualene og tradisjonene våre.

Hvorfor er dette et problem?

Til tradisjonene og ritualene våre (mønstre) har vi koblet erfaringene, følelsene og verdiene våre. Når vi endrer på mønstrene våre, berører vi også verdiene våre og dermed den måten vi ser oss selv og vår verden på. Det kan derfor være vanskelig å skape store forandringer i livene våre – da akkurat disse handlingene ofte overskygges av følelsen av ubehag; følelsen av ikke å ha kontroll og å mangle en sikker grunn å stå på.

Prøv denne øvelsen:

Finn noe du gjerne vil endre på – for eksempel ” å spise mindre godteri i hverdagen ”.
Lukk øynene og forestill deg nå at du sitter med godteriet ditt og spiser. Spør deg selv, uten å dømme handlingen din:

 1. Hva gir det meg å spise godteri?
 2. Hvilke følelser kan jeg umiddelbart merke det vekker?
 3. Hvordan har jeg det mens jeg spiser godteri?
 4. Hva pleier jeg å gjøre mens jeg spiser godteri?

Svar så ærlig som mulig – registrer hvor mange tanker, følelser og handlinger som er koblet til bare det å spise godteri.
Slik virker mønstre på våre liv generelt - de er gjennomsyret av følelser, tanker, handlinger og historie – og derfor kan det være vanskelig ”bare å ta seg sammen” og gjøre noe annet!

Hva kan vi gjøre – Et realistisk utgangspunkt?

Før du går i gang med den helt store livsendringen – så bør du iaktta og vurdere hva du ønsker og hvorfor du ønsker dette. Motivasjon henger ofte sammen med tre forskjellige dimensjoner:

 1. Tanken (hva tenker du om ditt ønske).
 2. Hvordan handler du i forhold til ditt ønske.
 3. Hva føler du i forhold til ditt ønske.

I undersøkelsen din bør du forholde deg kritisk til det du reelt føler, hvordan du handler og hva du tenker. Ofte handler vi ut fra et urealistisk ønske, men innbiller oss at det handler om noe helt annet. Forsøk å være så ærlig som mulig.
For eksempel: Hvorfor ønsker du å gå ned i vekt? Er disse tankene, følelsene og handlingene basert på et realistisk utgangspunkt?

 1. Drømmer du om å gjenfinne din 20-årige ungdom – og derfor, melder du deg inn på det lokale treningssenteret som 55-åring?
 2. Du er kraftig overvektig men drømmer om å bli i form og sprek til strandsesongen - som kun er to måneder unna?

Disse ønskene og drømmene kan kalles urealistiske – det ville kreve ekstraordinært arbeide fra deg å gjennomgå denne forandringen, og det vil gripe voldsomt inn i dit liv. Det er snakk om forandringer som kan være vanskelige å leve i. Sett ut fra denne synsvinkelen, vil dét å nå sine mål bli en hard og lang reise. Når de tre dimensjonene for motivasjon dannes ut fra et urealistisk ønske/forhold til seg selv – vil det, som ringer i vannet, spre seg til den måten du handler på og føler om det målet du har satt deg. Som en regel skal du bruke mer tid på å skape et realistisk utgangspunkt, fordi det også skaper tanker og handlinger, som er mer tilpasset behovene dine og fremmer en mer harmonisk måte å forholde deg til ønsket ditt (følelsesmessig).
Det vil si: En forandring skal ha et realistisk utgangspunkt. Det er ingen som sier at drømmene ikke kan bli til virkelighet etter en tid, men utgangspunktet bør være så overkommelig som mulig. Derfor:
Gjør ditt utgangspunkt så realistisk som mulig. Ha i tankene at utgangspunktet nettopp bare er et utgangspunkt – det vil si en fødselshjelper til forandringene dine!
Når du forholder deg realistisk til ønskene dine, skaper du også mulighet for å oppnå målene dine.

Å TENKE SEG TIL SUKSESS:

Eksempel 1 og 2 kan kalles handlinger på vei mot å mislykkes. Bakgrunnen for denne betegnelsen er, at tanken som styrer disse ønskene, iverksetter handlinger som på forhånd er dømt til å slå feil. De tilstreber enten å ville gjenfinne noe som ikke lenger finnes, eller og nå et mål som ikke kan nås innenfor den angitte tidsrammen.
Dine tanker, følelser og handlinger er alle med på å diktere de handlingene du utfører, for å oppnå den suksessen du ønsker. Vi gjør sjelden eller aldri noe som ikke har et formål, et ønske eller lignende. Vi tilstreber konstant å oppfylle små og store behov og ønsker. Ofte handler vi uhensiktsmessig i forhold til det vi reelt ønsker, fordi vi sjeldent bruker tid på å overveie hva vi egentlig ønsker. Her ligger kimen til vår motivasjon og suksess.
Bruk tid på å finne ut av hva du handler ”i mot” i forhold til ønsket ditt. Hva betyr det for eksempel for deg å klare å gå ned i vekt? Og dernest, hvilke handlinger og tanker gjør du deg omkring dét å kunne nå dette målet? Tenker du overveiende positivt rundt det å gå ned i vekt, eller er det en byrde? Her vil du kunne se hvor vidt du motarbeider, eller handler med kursen mot ønsket ditt. Negative tanker som for eksempel: ”det blir hardt – det er stritt å skulle igjennom dette” – og lignende. Tanker som dette, vil bare gjøre prosessen din enda mer slitsom og danner ikke basis i en sann overbevisning om at det du gjør er riktig.
Hvis du er overbevist om at dét å gå ned i vekt, bare er en tung tørn å komme igjennom, og at det er noe som bare skal overstås – så er de verdiene du velger å forholde handlingen til, ikke verdifulle nok. Det krever derfor at du har en klar og troverdig overbevisning om hvorfor du handler som du gjør. For å finne frem til de mer sanne overbevisningene er det nødvendig å stille deg selv noen spørsmål:
For eksempel

 1. Hva vil du oppnå ved å gå ned i vekt?
 2. Hvordan ønsker du å ha det? Er det å gå ned i vekt midlet til å oppnå det du ønsker?
 3. Ut over at du går ned i vekt – hvilke andre forhold i livet ditt vil så endre seg?
 4. Ser du disse forandringer som positive? og hvis ja / nei er de verd å jobbe for?
 5. Hva er det som gjør, at du ønsker å gå ned i vekt akkurat nå?
 6. Forestill deg at du har gått ned det du skal – hvordan har du det da?

(Sørsmålene er rettet mot det å gå ned i vekt, men kan også brukes på andre områder der du ønsker endring.) Spørsmålenes formål er å avdekke de sanne overbevisningene. De muliggjør en mer positiv dialog, som ikke er fordømmende. Når du nå har funnet frem til de overbevisningene som er bæredyktige for å starte en forandringsprosess, er det også fint hvis du allerede kan visualisere at du har nådd målet.
Det har vært vanlig å skulle tenke prosessen i forhold til et gitt mål som en lineær størrelse – det vil si å skulle gå fra A til B. Forsøk i stedet å se deg selv i mål. Du har altså begynt å gjøre noe med ditt ønske. På den måten har du nådd målet ditt. Prosessen har inntil nå vært å komme frem til målet. Forestill deg nå at målet ditt er en ballong. I ballongen er det kun luft. For å holde ballongens form, er du nødt til å fortsette å fylle energi inn i den. Energien skal nå tenkes som en rekke forskjellige verdier. Desto flere verdier du kan koble til målet ditt, jo sterkere blir ballongen. Se fig.1
Ballongmodell :

 1. Vekttap
 2. Mer energi
 3. Flottere kropp
 4. Velvære
 5. Klærne mine passer
 6. Godt humør
 7. Føler meg attraktiv
Bruk flid når du skal finne dine verdier, for de skal holde lenge. Ettersom tiden går, er det klokt å finne frem til flere verdier og endre dem du allerede har.

Husk:

 • Vær kritisk i forhold til vaner.
 • Enhver forandringsprosess skaper indre motstand – men ikke gi opp.
 • Skap et realistisk utgangspunkt.
 • Finn dine verdier frem – og skap sanne overbevisninger.
 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness