Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Ble frisk – syklet Styrkeprøven


For ti år siden fikk Frede Schmidt (50) fra Sønder-Jylland leukemi. Han lovte seg selv at hvis ha... »  Les mer om

2

Livsstil og stress


Et sunt og godt liv er ikke bare et liv uten sykdom. Det er mange friske mennesker som ikke er su... »  Les mer om

3

Mer behagelig trening med kaffe


Et par kaffe kopper før du trener virker oppkvikkende, og kan redusere ubehaget i musklene ved in... »  Les mer om


Positiv utvikling i norsk arbeidsmiljø

Helse

Skrevet av:
Kirsti H. Hansen Demény

- Det er gledelig å se at utviklingen i arbeidsmiljøet er positiv, sier Dag Terje Andersen, i forbindelse med at Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) publiserer de første rapportene basert på analyser fra levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø. Undersøkelsen viser en positiv trend innen de fleste arbeidsmiljøområder.

Over 90 prosent av de yrkesaktive opplever gode muligheter til å utnytte sine ferdigheter og sin kompetanse i nåværende jobb. En nesten like stor andel opplever sosial støtte fra arbeidskollegaer ved behov. Rundt 80 prosent opplever dessuten at de behandles rettferdig og upartisk av sin leder. Det er en reduksjon i både kjemiske og fysiske påvirkinger i arbeidslivet de siste årene, bl.a. når det gjelder hudirriterende stoffer, forekomst av forurenset luft, gass og damp. Inneklimaet generelt har blitt bedre.

– Men det er fortsatt utfordringer når det gjelder arbeidshelsen. Det positive er at denne undersøkelsen i større grad enn tidligere setter oss i stand til å identifisere spesielt utsatte yrkesgrupper. Dette gjør at vi har styrket grunnlaget for forebygging i form av målretting av informasjons- og tilsynsvirksomheten sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen, i en pressemelding.

Levekårsundersøkelsen gjennomføres av Statistisk sentralbyrå hvert tredje år. Undersøkelsen om arbeidsmiljø er denne gang basert på langt flere intervjuer enn tidligere. Dette gir mer detaljerte opplysninger om forholdene for de ansatte innen ulike yrkesgrupper. Forskjellene mellom kvinner og menns arbeidsmiljø og mellom de ulike aldersgruppene kommer også tydeligere fram enn tidligere.

Selv om hovedinntrykket av utviklingen er positivt, er forekomsten av egenrapporterte arbeidsrelaterte plager og symptomer like utbredt som på begynnelsen av 1990-tallet. Det er et gjennomgående inntrykk at de som opplever de største belastningene i arbeidslivet også er mest utsatt for arbeidsrelaterte plager. Analysene viser videre at kvinner gjennomgående har høyest forekomst av arbeidsrelaterte plager. Kjønnsforskjellene henger i liten grad sammen med forskjeller i yrke, ettersom kvinner rapporterer flere helseplager enn menn innenfor samme yrkesgruppe.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness