Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Ble frisk – syklet Styrkeprøven


For ti år siden fikk Frede Schmidt (50) fra Sønder-Jylland leukemi. Han lovte seg selv at hvis ha... »  Les mer om

2

Livsstil og stress


Et sunt og godt liv er ikke bare et liv uten sykdom. Det er mange friske mennesker som ikke er su... »  Les mer om

3

Mer behagelig trening med kaffe


Et par kaffe kopper før du trener virker oppkvikkende, og kan redusere ubehaget i musklene ved in... »  Les mer om


Raskere tilbake

Helse

Skrevet av:
Kirsti H. Hansen Demény

20.000 nordmenn har fått hjelp til å komme raskere ut av helsekøen og tilbake på jobb, melder ANB.

Den nye IA-avtalen (avtalen om et inkluderende arbeidsliv) fra 2006, har som mål å redusere sykefraværet. Et av tiltakene var innføring av "Raskere tilbake". Det er en ordninger som ble vedtatt av Sykefraværsutvalget. I hovedsak dreier det seg om regelendringer som medfører tettere oppfølging av sykmeldte, samt nye tilbud om behandling, rehabilitering og avklaring for sykmeldte. Målet er å hindre unødig langvarig sykefravær. Ordningen innebærer kjøp av helsetjenester for å få arbeidstakere som er sykmeldte på grunn av manglende behandling, raskere tilbake på jobb. Hele 680 millioner kroner ble i fjor satt av til ordningen, og etter ett år har mer enn 20.000 pasienter funnet en snarvei i helsekøene.

Med disse tilbudene kan sykmeldte få raskere avklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering gjennom NAV. Både sykmeldte og de som står i fare for å bli sykmeldte kan få tilbud om behandling hos spesialisthelsetjenesten gjennom henvisning fra sin fastlege. Forutsetningen er at det kan bidra til at den sykmeldte kan komme raskere tilbake i arbeid. Tilbudene er foreslått videreført og styrket i statsbudsjettet for 2008.

Skal sikre tettere oppfølging

I lovendringene som trådte i kraft 1. mars 2007, legges det større vekt på oppfølging fra arbeidsgiver. Det nye er dialogmøter mellom sykmeldt og arbeidsgiver, som skal sikre tettere oppfølging på arbeidsplassen. Møtene avholdes etter 12 ukers og 6 måneders sykmelding.

Ny sykmeldingsblankett, som tas i bruk 1. september 2008, er også en del av ”Raskere tilbake”. Blanketten gir mulighet til enklere kommunikasjon mellom lege/sykmelder, arbeidstaker/pasient og arbeidsgiver fra første dag en sykmelding er aktuell. Målet er å tidligst mulig finne løsninger som gjør det mulig å være helt eller delvis i arbeid på tross av sykdom, heter det på nettsiden til NAV.

Ifølge NAV-direktør Erik Oftedal er det likevel fortsatt et stykke igjen. – Utfordringen er å gjøre tilbudet kjent. Det er nok flere enn de vi når i dag som vil ha nytte av dette, sier Oftedal. Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i Helsedirektoratet bekrefter at ordningen hadde en treg start. Nå har imidlertid aktiviteten tatt av. Likevel er det uklart om tiltakene har ført til mindre fravær. En undersøkelse gjort blant allmennleger i fjor viste at de fleste var skeptiske til effekten.

Arbeidsgiver har ikke innsynsrett

Leder Jan Emil Kristoffersen i Allmennlegeforeningen ser, i følge ANB, ikke på dette som en veldig god ordning. Grunnen er frykt for at arbeidsgiver får en rolle i behandlingen av sykmeldte ansatte. Han mener at hvorvidt en pasient skal ha behandling og hvor dette skal skje er langt på siden av arbeidsgivers tilretteleggingsansvar. Han viser til at arbeidsgiver ikke har rett til innsyn i hva som feiler pasienten.

I følge Kristoffersen er allmennlegeforeningen kjent med tilfeller der lege og pasient har vært enige om behandling, men hvor innspill fra arbeidsgiver legger press på pasientene.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness