Logg innLogg inn


   
 
 
 
 
 
 
 

Artikler og nyheter fra fitness- og helseverdenen!

 

Relaterte artikler

1

Afstemning: Vær med til at beste...


På Seek4Fitness ønsker vi hele tiden at forbedre tilbuddene til vore brugere. Derfor arbejder vi ... »  Les mer om

2

Finn dit bilde


Løp du Birkebeinerløpet 2009? Vil du gjerne kunne dokumentere det? På finndittbilde.no kan du fin... »  Les mer om

3

Østfolddamene vant jentetråkket


WBR-Østfold, det sammensatte damelaget fra Moss, Halden, Sarpsborg og Aremark, syklet for å vinne... »  Les mer om


Trening som et redskap for å motvirke stress

Trening Helse

Skrevet av:
Birgitte Nymann ( www.nymanns.dk )
Forfatter, foredragsholder og pedagog innenfor trening, helse, ernæring og motivasjon. Konsept- og seminarutvikler hos Pro Academy, Danmark. Har fått sin utdannelse og trening innen sport ved Københavns Universitet.

Tallene viser at stress er et seriøst problem og burde taes alvorlig av alle. Daglig rapporteres mer enn 10 000 dansker syke grunnet stress. Men tross dette og en utbredt kunnskap om de mange konsekvensene av stress, vet få hva de skal gjøre når stress faktisk inntreffer.

Og det er dette denne artikkelen vil dreie seg om -stress oppstår ikke som lyn fra klar himmel. Stress kan kontinuerlig motvirkes og behandles.
Min artikkel vil prøve å gi svar på hvordan stress kan forebygges, og hvordan det best kan håndteres, slik at vi best mulig kan takle de stressede situasjonene vi opplever i hverdagen.

Kort om stress:

Det er mange som når de føler seg stresset unner seg en kveld på byen med venner, å slappe av foran tv-en eller noe lignende. Dette er absolutt viktige redskaper for å skape variasjon og dynamikk i hverdagen, og de har også en god effekt på stress.
Men hvorfor er det likevel noen som ender opp i en tilstand av indre uro og irritasjon, så ille at de ikke får sove om natten, men ligger våkne og bekymrer seg, utslitte og ukomfortable?
Når vi opplever stress reagerer kroppen både fysisk og psykisk på en en eller flere belastninger, også kalt stressere.
Samspillet mellom kropp og sjel er viktig i stresshåndtering. Mentalt håndterer vi stress ved aktiv problemløsning, og fysisk reagerer vi på å ha det travelt, og på forventningspress fra andre og en selv. Kropp og sjel går altså hånd i hånd gjennom alle opplevelsene i livet.
Når vi klarer å løse et problem eller takle en situasjon på en god måte, føler vi oss ofte sterke, vi får et adrenalinkick som påvirker oss positivt. Å ha prestert godt på en eksamen kan være et slikt eksempel. I disse tilfellene utløser hjernen stresshormonene adrenalin og noradrenalin, som hjelper oss til å handle, og har sånn sett en positiv effekt på oss. Kroppen blir oppmerksom, sansene skjerpet og man blir i stand til å fokusere på jobben en skal utføre fordi hjerterytmen øker og oksygentilførselen til hjernen blir større.
Men i motsatt tilfelle, når disse belastningene oppstår i tilfeller hvor du ikke er i stand til å utføre oppgaver tilfredsstillende, vil stress-situasjonen påvirke deg negativt både fysisk og psykisk. Kroppen vil utløse hormonet kortisol, et hormon som motvirker adrenalinet, og som gjør at du blir mer passiv, mindre energisk, og gjør at kroppen ikke lenger er i stand til å utføre oppgaver den blir bedt om. Bekymringer og stress-situasjoner som varer over lengre tid kan ha seriøse konsekvenser; slik som paralyse, dårlig immunsystem, angst, depresjoner osv. Men disse typene stress kan aktivt forebygges.

Trening er stressforebygging:

I forebyggingen av stress er det ikke nok å bare å lese seg opp på stoffet, teorien eller jobben du blir presentert for. Det fungerer som regel heller ikke å bare slappe av foran tv-en når du kommer hjem fra jobb og er sliten og stresset.
Det er også nødvendig å fokusere på kroppen hvis du vil motarbeide stress. En av måtene å motvirke de negative effektene av stress, er ved å trene.
Ved jevnlig trening bygger du opp et viktig forsvar mot stress.
Forskning viser at det finnes en rekke sammenhenger mellom håndtering av stress og trening. Personer som trener regelmessig er ofte i bedre stand til å takle effektene av langvarig stress.
En større undersøkelse utført i Norge, viste at både tenkemåte, oppførsel og humør påvirkes av hvor mye eller lite du trener.
Personer som trener jevnlig har mer energi og føler seg bedre i stand til å takle og løse oppgaver de blir gitt. Og dette er viktig – Jo mer positivt innstilt du er og jo mer du fokuserer på energien du har, desto mindre er sjansen for at du oppfatter en situasjon som så stressende at du ikke er i stand til å utføre arbeidet du er blitt tildelt. Det er altså en stor sammenheng mellom tankegang, ditt humør og din evne til å takle stress.
Trening er også en stressende situasjon, men her er det snakk om positivt stress, hvor hormonene adrenalin og noradrenalin får deg til å reagere hurtigere og sterkere. Når du trener øver du derfor kroppen i å takle motstand og utfordringer, så når stressede situasjoner oppstår i andre sammenhenger vil kroppen bruke mye mindre energi enn om du ikke hadde trent.
Ved ikke å trene risikerer vi derfor å gjøre oss mer mottagelige for negativt stress, og å reagere saktere og dårligere når stressende situasjoner oppstår, på grunn av det hemmende hormonet kortisol.
Trening forbedrer også din evne til å slappe av. Når du trener blir forbedrer du også evnen til å være avslappet, evnen til å oppnå en tilstand hvor kroppen kan gjenoppbygge energien. Når du trener stimulerer du både hjernen og hjertet positivt, og ved å forbedre sirkulasjonen din forbedrer du også evnen til å gå fra en stresset tilstand til å bli avslappet. Derfor er det vanskeligere å oppnå en slik tilstand for dem som ikke trener.
Med andre ord; hvis du trener er du både i bedre stand til å reagere hurtigere og handle riktigere, men også relativt raskt komme tilbake i balanse igjen.
Hvis du ikke trener vil du bli lettere bli påvirket av stressende situasjoner, du vil reagere dårligere og du vil forbli stresset i lengre tid, enn om du hadde trent. Dette er fordi en som ikke trener vil oppfatte stress mer negativt og slik utløse hormonet kortisol, og kortisol vil forverre stressfølelsen og samtidig gjøre deg dårligere i stand til å takle den.
Det viser seg at også immunforsvaret forbedrer seg betydelig ved jevnlig trening, og dette henger også sammen med hvordan du vil oppleve en situasjon. Oppfatter du en situasjon som stressende vil kroppen reagere ved å skjerpe sansene og være årvåken. Når kroppen er slik er sjansen større for at du raskt vil bli mer irritabel, sove dårligere og være var for høye lyder etc.
Hvis du vet med deg selv at du raskt kan oppnå en avslappet tilstand vil du ikke se den stressede situasjonen som noe langtidsvarig, men som en utfordring som kun vil stresse deg i en begrenset periode.

Jeg håper denne artikkelen vil motivere deg til å sette i gang å trene, eller fortsette det gode arbeidet om du allerede har begynt.

 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness