Logga inLogga in


   
 
 
 
 
 
 
 

Artiklar och nyheter från hälsan och välmåendets värld!

 

Relaterade artiklar

1

Få företag och sexiga lår


För kvinnor över hela världen, alla former av kvinnlig specifik utbildning, inbegripet övningar f... »  Läs mer

2

Vad har du för BMI? Vad betyder ...


Med några ord och sedan ditt BMI eller Body Mass Index sätt och mäta ditt kroppsfett procent i fö... »  Läs mer

3

Är Din Fitness Center ljud?


Allt fler försäkringsbolag ger rabatter om hälsa och fitness klubb medlemskap, så det kan vara en... »  Läs mer


Detoxifiering och infraröd bastu

Hälsa

Skriven av:
Søren Wolff
Body-sds terapeut. Stud. BSC (Hons) Näringsterapi

Du måste ha tillbringat det senaste året på månen eller något i den stilen om du inte har hört talas om renande detoxifiering och detox. Om du följer med i media kommer du snabbt att märka att olika experter och auktoriteter inom hälsoområdet är oense om huruvida detoxifiering gör någon nytta eller ej.
Den här artikeln kommer att försöka belysa argumenten för och emot rening. Den kommer att fokusera på hur man kan driva ut av hälsofarliga gifter, som är skadliga för din hälsa, med hjälp av infraröd bastu med patenterad Solocarbon® värmeteknik.

Detox eller ej?

Det finns många argument för och emot att rena kroppen. Huruvida det finns något fog för att hävda att kroppen stressas av gifter är ofta den första viktiga punkten som tas upp. Om kroppen inte stressas så finns det ingen anledning att rena den. En annan del av diskussionen baseras på huruvida kroppen klarar av att ta hand de olika detoxificeringsprocesserna genom naturlig avgiftning via levern, tarmarna och njurarna. Vissa kritiker hävdar att de ännu inte sett några bevis på att gifter, som är skadliga för vår hälsa, kan drivas ut ur kroppen med hjälp av rening.

Exponeras du för gifter i ditt dagliga liv?

Medvetenheten vad det gäller de tillverkade kemikalier som finns i vår vardag har ökat. Dessa ämnen, som vi också kallar miljögifter, inkluderar grupper som dioxiner, PCP, tungmetaller och pesticider. Ett flertal studier som genomförts, av till exempel Green Peace och WWF, har visat att alla exponeras för ett brett spektra av gifter dagligen. Orsaken till detta är att många av dessa kemikalier finns överallt, till exempel i luften vi andas, i maten vi äter, i kläderna vi har på oss och i parfymen vi använder. Många av dessa kemiska substanser avges från olika konsumentprodukter som leksaker, möbler, textilier, målarfärg och elektriska apparater. Det är dokumenterat och det finns bevis för att vi andas in dessa kemiska substanser dagligen. Därför är det inte bara föroreningarna av partiklar i storstäder och nära tungt trafikerade vägar som vi bör känna till, eftersom många människor tillbringar en stor del av sin tid inomhus.

Kan gifter ackumuleras i kroppen?

Tyvärr är det långt ifrån alla gifter, som är skadliga för vår hälsa, som vår kropp kan göra sig av med eller som den klarar av att göra sig av med i de mängder som vi får i oss dagligen. Eftersom många kemikalier är svåra att bryta ner ackumuleras de i vår kropp, där de lagras i fettreserver, organ och benmärg. Studier där blod från människor undersökts visar att vi alla bär runt på flera olika miljögifter i våra kroppar. Detta är inte särskilt förvånande med tanke på att det finns fler än 100.000 kemikalier inom EU – och varje år släpps flera ton ut i naturen eller ut över vårt jordklot. Miljögifter sprids ganska effektivt med luft, vatten och i näringskedjan. Det är därför du kan hitta miljögifter tusentals kilometer bort från platsen där de en gång producerades eller där de släpptes ut i naturen.

Är gifter som ackumuleras farliga för din hälsa?

Undersökningar visar att vissa miljögifter kan vara cancerframkallande, störa vår hormonbalans, skada nervsystemet och immunförsvaret, skada din fertilitet och ha ett antal negativa effekter. Men ett flertal faktorer spelar in här. Hur ofta exponeras du, hur mycket exponeras du, vilka kemiska ämnen exponeras du för, hur känslig är din egen personliga biokemi, geografisk rörlighet (innestaden jämfört med landsbygden), inomhusklimatet i ditt hem eller på din arbetsplats, ålder (barn kontra vuxen) och så vidare. Naturligtvis är det inte att förglömma att många miljögifter även är skadliga för naturen.
I många fall finns det lite eller ingen dokumentation som bevisar att den mängd miljögifter som vi exponeras för dagligen, under normala förhållanden, är skadlig. Men bristen på bevis på grund av bristen på undersökningar bevisar verkligen inte att vissa kemiska substanser är harmlösa. Det kan man omöjligt veta innan man har undersökt det. Men om man enbart studerar en kemisk substans och dess möjliga skadeeffekter missar man den totala mängden kemiska ämnen, som en människa exponeras för. Och det är ett faktum att vi alla kommer att exponeras för ett antal olika kemiska substanser, det vill säga miljögifter. Dessutom så hittar man bara det man letar efter. Därmed kommer man inte att upptäcka vilka effekter den samlade mängden miljögifter har på lång sikt, om man bara undersöker en åttaveckors period – och vilken långtida effekt den samlade mängden miljögifter har är en av de viktigaste frågorna, som fortfarande är olöst. Människor exponeras för ett antal miljögifter hela livet – redan innan födseln då mamman för över dem till fostret – och det är svårt att säga om de kommer att bli farliga om 1, 20, 40 eller 60 år.

Kan gifter rensas ut ur kroppen?

Studier har visat att regelbunden användning av infraröd bastu med de patenterade Solocarbon® värmepanelerna kan ha en positiv effekt på den mänskliga kroppen. En av de positiva effekterna är att skadliga gifter svettas ut. .
När du använder infraröd bastu så lämnar miljögifterna kroppen framför allt genom svettning, något som skyddar levern och gallblåsan, som säkert redan har fullt upp. Det gäller framför allt personer som redan har en eller annan åkomma, som kan härledas till att gifter samlats i kroppen. Detta såg man till exempel i samband med ett projekt där infraröda bastur användes för att behandla räddningsarbetare, som skulle renas från skadliga gifter efter terroristattacken i New York den 11 september, 2001.
De byggnader som rasade den 9/11 resulterade i ett enormt moln av damm och små partiklar. Tusentals människor, framför allt räddningsarbetare och frivilliga, kom i kontakt med stora mängder giftigt damm och små partiklar – antingen genom inandning eller genom direktkontakt (absorption). Det här innebar att många blev förgiftade och därigenom började de få problem med huvudvärk, koncentrationssvårigheter, olustighet, depression, hosta, andning, hudutslag, käk- och muskelvärk samt försämrad syn och hörsel. På grund av dessa problem sattes ett tre veckor långt avgiftningsprojekt igång för att hjälpa några av dem som drabbats.
Resultatet av den tre veckor långa avgiftningskuren, med infraröd bastu, var mycket övertygande. Alla deltagarna upptäckte att symptomen försvagades och när projektet avslutades kunde 84% av deltagarna sluta ta medicin mot de symptom de fått från 9/11. Även deltagarnas sköldkörtelfunktion och kolesterolvärde förbättrades.
Jim Woodworth, projektledare hävdade att ”svart gegga kom ur porerna på patienterna när de satt i bastun”. ”Handdukarna blev svarta, blå, lila, orange och gula av deras svett. De rapporterade att deras ansikten var blå, gröna och luktade rök – trots att de inte hade varit i närheten av någon eld på flera månader”.
9/11 projektet är inte det enda fallet av det här slaget och på grund av behandlingen med infraröd bastu har sekret med farliga miljögifter som dioxiner, tungmetaller, pesticider och PCB kunnat observeras vid ett flertal tillfällen. Det visar också att mängden gifter i svett från människor som använder infraröd bastu är fyra gånger högre än den svett som människor, som sitter i en vanlig bastu, svettas ut. Dessutom är det mer bekvämt att bada infraröd bastu eftersom temperaturen ligger på mellan 40-65 grader Celsius, medan en vanlig bastu har en temperatur på mellan 85-100 grader Celcius. Många människor klarar bara att sitta i 10-15 minuter i en vanlig bastu, men i en infraröd bastu är det inte ovanligt att du kan sitta i mer än en timme utan besvär. Det beror på att den infraröda värmetekniken, som används för att värma upp kabinen, är en teknik som är mycket pålitlig. Den används även som värmekälla i inkubatorer.
Värmestrålningen i en traditionell bastu kan inte tränga lika djupt in i huden som infraröda värmevågor. Det gör att temperaturen i det inre muskel- och hudlagret värms upp mer omfattande i en infraröd bastu. Kroppen försöker hindra temperaturen från att stiga genom att vidga blodkärlen när temperaturen stiger. Det ökar blodflödet och syresättningen av vävnad, vilket resulterar i att en större mängd fettlösliga gifter lämnar kroppen. Den ökade blodcirkulationen är särskilt viktig för patienter som inte har så stor rörlighet – till exempel på grund av smärta som orsakas av artros eller fibromyalgi.
Att svettas ut gifter, med hjälp av infraröd bastu, är ganska användbart om man vill gå ner i vikt. När du går ner i vikt så frigörs de gifter som samlats i kroppens fettdepåer och dessa gifter kan i vissa fall ha negativa effekter på sköldkörtelns funktion. Gifterna kan minska sköldkörtelns produktion av T3, vilket innebär att metabolismens förmåga att bränna fett minskas. Genom att rensa ut de farliga gifterna från din kropp kan du förbättra sköldkörtelfunktionen, och det är just en av de positiva effekter som dokumenterades vid 9/11 projektet.
Infraröda bastur har även använts med stor framgång för att avgifta drogmissbrukare och alkoholister, det bör dock enbart utföras tillsammans med någon som är expert på området.
Slutsatsen är att en infraröd bastu är ett dokumenterat verktyg när det handlar om att driva ut miljögifter ut kroppen, men det finns mer som man behöver känna till.

Är alla infraröda bastur lika?

Svaret blir rätt och slätt nej. Därför måste du vara extremt uppmärksam när du funderar på att köpa en infraröd bastu, eftersom dina ögon och det intryck du får av bastun kan lätt lura dig. Folk tror att den infraröda bastun fungerar som den ska, om de blir svettiga när de använder den. Men i princip kan du göra samma sak i en ugn om temperaturen är låg nog och du får plats i den. Så vad är haken i den här frågan? Det finns vissa biofysikaliska villkor som måste vara uppfyllda för att kroppen ska kunna absorbera och dra nytta av de infraröda vågorna i en infraröd bastu. Alla föremål sänder ut infraröda vågor och den optimala våglängden för människor är runt 7-14 mikrometer, där mänskliga kroppen sänder ut en infraröd våglängd på ungefär 9.4 mikrometer. Bastuns värmepaneler bör därför sända ut en våglängd inom nämnda intervall – men gör de det?
Enligt ”Weins lag” är våglängden beroende av temperaturen. Ju högre temperatur, ju kortare våglängd. För att ett objekt, i det här fallet bastuns värmepaneler, ska sända ut infraröda vågor på 9.4 mikrometer krävs en temperatur på ungefär 35 grader Celcius. Om du använde den låga temperaturen så skulle du inte få de positiva effekterna av att din kropp värmdes upp tillsammans med svetteffekten. Genom att öka temperaturen bit för bit, till exempel till 50 grader Celcius, så blir den huvudsakliga våglängden runt 9 mikrometer. Kliniska tester i Japan har visat att Solocarbon® värmepanel sänder ut korrekt våglängd och att värmepanelerna aldrig blir så varma att du inte kan röra vid dem utan risk. Problemet med de flesta infraröda bastur är att de är byggts med keramiska värmeelement, där ytan är ganska liten jämfört med bastuns storlek. Det gör att värmepanelens temperatur måste vara hög för att kunna värma hela bastun. Därmed kommer temperaturen ofta upp i 200 grader Celcius och när temperaturen är hög blir de infraröda vågorna kortare. Därför kommer du inte att få den önskade våglängden som är bra för kroppen. I praktiken kan du ofta märka att uppvärmningen i bastun är ojämn, på grund av att temperaturen nära det keramiska elementet är alldeles för hög, något som ger en brännande känsla och som är obehagligt.

Om du vill uppleva och kanske prova en infraröd bastu kan du göra detta hos Reif & Wolff. Dessa infraröda bastur är exklusiva användare av Solocarbon® , som producerar behaglig värme och infraröda vågor, som passar den mänskliga kroppen perfekt. Läs mer på www.reifwolff.dk

« Bakåt...
 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness