Logga inLogga in


   
 
 
 
 
 
 
 

Artiklar och nyheter från hälsan och välmåendets värld!

 

Relaterade artiklar

1

Afstemning: Vær med til at beste...


På Seek4Fitness ønsker vi hele tiden at forbedre tilbuddene til vore brugere. Derfor arbejder vi ... »  Läs mer

2

Workout för optimal symmetri


Vi är alla skapade olika. Kroppen kan delas in i stor och liten, lång och kort, tjock och smal, b... »  Läs mer

3

Få företag och sexiga lår


För kvinnor över hela världen, alla former av kvinnlig specifik utbildning, inbegripet övningar f... »  Läs mer


Fitness coaching

Träning Psykologi

Skriven av:
Thomas Ihn Hansen
Cand. Pæd. Psyk. Kognitiv coach och utbildare. Grundare av Consultancy Ihn Consulting.

Det absoluta målet för en fitness coach är att ge bästa möjliga träningsråd för varje klient, så att hon eller han når sina önskade resultat. Coacher möter både utmaningar och inte minst, frågor om träning och daglig diet, vilket ställer krav på god kunskap inom många olika områden. Coacher känner typiskt till många olika typer av träning, kost och dieter samt hälsam, och de är duktiga på att dela med sig av sin kunskap – men vad gör en coach som, trots all nyttig kunskap, stöter på motivationsproblem? Och när klienten inte når sina önskade resultat? Vad kan Du göra som coach om Dina kunskaper är bortkastade i relation till klienten Du arbetar med?

Som coach samarbetar Du med klienten, som genom träningen vill nå specifika mål; önskemålet är ofta av det slags att det krävs stora förändringar i vardagen, rutiner och inställningar mm. För många människor är detta med träning kombinerat med förutfattade idéer, attityder och värderingar som ibland kan vara tuffa att hantera och förändra. Coachens roll är att skapa möjligheter och mod att hantera och klara dessa förändringar. För detta är det önskvärt att fokusera på följande;

  1. Skapa förtroende – var nyfiken på Din klients mål, var öppen och utan fördomar i Din attityd mot honom eller henne.
  2. Visa respekt – Ditt språk, tonläge och val av ord och uttryck kan både attrahera och stöta bort. Försök att spegla Dig själv i personen Du möter. Det kan vara svårt att respektera någon som högljutt svänger sig med svårförstådda uttryck om hur och vad man ska träna, för allt och alla.
  3. Visa tillit – Du kan komma att bemöta problem av personlig karaktär som är viktiga för Din klients önskan och motivation för sin träning. Att visa tillit, respekt och vara konfidentiell är A och O i ett bra samarbete. En annan sak som är viktigt är nivån på informationen som utbytes, den ska vara i relation till och för träningsprocessen.

När detta är på plats, finns det en bas för att nå ett konstruktivt samarbete. Coachens roll alltså inte bara vara den kunskapsbringande – den är också att vara lyssnande och en god support för klientens ansträngningar. Det är här den inledande processen tar slut och det faktiska arbetet börjar. Och för det faktiska arbetet är det ofta relevant att sätta upp mål – med en specifik tidsram.
Använd gärna nedanstående modell för att uppnå målen för träningen:

S: Specificera – ett mål måste vara specifikt för att underlätta mätbara resultat.

M: Mätbarhet – ett mål måste också vara mätbart, tex hur långt ska en klient kunna springa om 3 månader?

A: Attraktivt – ett mål måste betyda något för klienten – hjälp till att hitta vad målet med träningen ska komma att betyda för honom eller henne.

R: Träningen måste vara realistisk – om den inte är det, kommer Du att planera för ett misslyckande. Coachens roll är här att ta reda på vad som är möjligt, tex i fråga om intensitet, tidsåtgång beroende på klientens arbete och familjeförhållande. En realistisk plan ska vara klar och tydlig samt lätt att följa.

T: Specifika tidsramar – en tidsram hjälper till för motivationen – planer för när och hur länge görs. Aktiviteter med tidsramar har en positiv påverkan på fokuseringen på träningen, både i relation till när Du slutar och gör resultaten synliga och mätbara. Det ger tex Din klient svart på vitt att faktiskt ha tränat 1,5 timme, 3 dagar/vecka i en månad.

E: Mereffekter – målet för träningen ger mereffekt i andra delar av livet. Man kan tex köpa kläder i mindre storlek, vänner och familj märker skillnad i humör och ökad energi mm. Det viktiga här är att motivera klienten att notera och lägga märke till detta – och att coachen ställer direkta frågor om det.

Modellen kallas SMARTE model och är ofta använd inom coaching – speciellt därför att den är ett effektivt verktyg för att göra resultat synliga.

När svårigheter och motstånd dyker upp!

Generellt så är vi våra värsta motståndare, när det är dags för stora förändringar i livet. I en process av förändring, kan hjälp och support vara klart motiverande för att komma vidare. Å andra sidan kan det vara mycket tufft att nå sina mål när motståndet är starkt.

Som coach har Du flera möjligheter att hjälpa Din klient när han eller hon har tappat lite av motivationen. Här följer några alternativ för att bemöta motstånd och förslag på lösningar:
Motstånd handlar ofta om att våra dagliga rutiner och åtaganden (handlingar, tankar och känslor) är mönster som inte är helt lätta att bryta. Som coach kan Du dra nytta av att komma ihåg att motstånd ofta uttrycks som:

  1. Inre, negativa tankar. “Jag kan inte”, “Jag kommer aldrig klara det” är exempel på uttryck som tar energi från Din klient. Som coach, försök här att hålla fast vid vad belöningen blir för klienten, hur viktigt det är att honom/henne själv. Fråga hur mycket som är sant i de uttrycken, är det tex verkligen så att klienten aldrig lyckas med något? Frågorna är till för att få en utomstående reflektion, där Du som coach kan belysa problematiken i det öppna. Tankar och handlande tenderar att komma i en annan dager när de kommer ut i det öppna – där Din klient har möjlighet att se vad han eller hon faktiskt sagt eller tänkt!
  2. Vanor och beteende. Vanor och beteenden har ett värde i sig själv, helt enkelt därför att de ger oss någonting. Fråga vad de betyder för oss – vad de ger oss – och för hur länge vi känner känslan eller erfarenheten från dem. Hetsätning kan tex få oss att känna lugn och tillfredsställelse en stund, men känslan är ofta kortlivad och ger istället följdproblem som tex övervikt. Som coach vet Du att fysisk träning tar tid innan resultaten visar sig, men ger oss direkt en positiv känsla. Tala därför med Din klient om långsiktiga resultat – och om de omedelbara effekterna av att jobba mot målen. Din klient önskar kanske gå ner i vikt eller förbättra sin fysisk – där resultaten ligger längre fram – men genom att jobba mot dessa mål, kommer han eller hon att uppleva känslan av ökad energi, ett härligt lugn efter träningen och känslan av tillfredsställelse och harmoni.
  3. Fördomar - övertygelse. Fördomar och övertygelser används ofta för att förstå och tyda världen runt Dig, tex att alla överviktiga människor är lata etc. Du blir kanske lite blind och Din fördom hindrar Dig från att se hela bilden, kanske från en annan sida. En fördom eller övertygelse kan också vara ”Jag kan aldrig bli slank, jag har provat allt och så många gånger förr!” Här får coachen försöka supporta sin klient att testa andra typer av träning, som han eller hon inte gjort tidigare – och genom att fråga om denna övertygelse hjälper eller stjälper det fortsatta arbetet. På det här sättet kan Du visa Din klient att träning och gå ner i vikt inte alltid handlar om att göra något specifikt, utan det är en kombination och Du hjälper klienten att ta ansvar för sin egen utveckling.

God träning!

« Bakåt...
 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness