Logga inLogga in


   
 
 
 
 
 
 
 

Artiklar och nyheter från hälsan och välmåendets värld!

 

Relaterade artiklar

1

Afstemning: Vær med til at beste...


På Seek4Fitness ønsker vi hele tiden at forbedre tilbuddene til vore brugere. Derfor arbejder vi ... »  Läs mer

2

Workout för optimal symmetri


Vi är alla skapade olika. Kroppen kan delas in i stor och liten, lång och kort, tjock och smal, b... »  Läs mer

3

Få företag och sexiga lår


För kvinnor över hela världen, alla former av kvinnlig specifik utbildning, inbegripet övningar f... »  Läs mer


Fitness som ett medel mot stress

Träning Hälsa Psykologi

Skriven av:
Thomas Ihn Hansen
Cand. Pæd. Psyk. Kognitiv coach och utbildare. Grundare av Consultancy Ihn Consulting

Du har troligtvis hört det förr: Stress är ett av många problem med vår moderna livsstil. Du har också troligtvis hört alla råd om hur man kan motverka stress med träning, avslappning och olika slags förebyggande metoder, som att stänga av sin pc eller sin mobiltelefon.
Statistik visar att stress är ett allvarligt fenomen som bör tas på allvar. Dagligen är mer än 10.000 danskar sjukskrivna på grund av stress, men trots detta faktum och trots att de flesta känner till vilka allvarliga konsekvenser som stress kan få, så vet många inte hur de ska hantera stress.

Det är det som är tyngdpunkten i min artikel – för stress kommer inte som en blixt från klar himmel -stress kan förebyggas kontinuerligt.
Min artikel kommer därför i huvudsak att behandla frågan om hur vi kan förebygga stress och hur vi kan lära oss bra metoder för att kunna tåla stress i vår vardag.

Stress i korthet:
När vi känner oss stressade så är det många av oss som hänger oss åt "självömkan", en natt på stan med våra vänner, att slappna av framför tv:n eller något liknande. De metoderna är helt klart viktiga för att vi ska få omväxling i vår vardag och för stunden, de har också en god effekt mot stress.
Men hur kommer det sig att vi ligger sömnlösa på nätterna, grubblar, känner en inre oro, blir på dåligt humör eller trötta och känner oss obehagliga till mods?
När vi upplever stress så reagerar vi fysiskt och mentalt på en eller flera påfrestningar som också kallas stressorer.
Relationen mellan kropp och själ är mycket viktig vid stresshantering. Mentalt så hanterar vi stress genom aktiv felsökning och fysiskt så reagerar vi med att bli aktiva, eftersom vi måste presestera för att leva upp till yttre eller inre förväntningar. Kropp och själ går därför hand i hand genom våra upplevelser i livet.
När vi löser ett problem eller hanterar en situation på ett tillfredsställande sätt känner vi oss ofta starka, vi får en adrenalinkick som påverkar oss positivt. Ett exempel är när vi har presterat bra på ett prov. I de här fallen frigör hjärnan adrenalin och noradrenalin som är stresshormoner som har positiv effekt och som gör att vi kan agera. Din kropp försätts i ett klarvaket tillstånd som skärper dina sinnen och gör att din uppmärksamhet fokuseras på jobbet, eftersom ditt hjärta slår hårdare och mer blod pumpas till din hjärna.
Däremot har spänningar, som pågår under lång tid och som kommer från situationer där du inte klarar av ditt jobb på ett tillfredställande sätt, negativa effekter på din kropp och din själ. Hormonet kortisol frigörs och motverkar hormonet adrenalin, och det gör dig passiv och mindre energisk och du kommer inte längre att klara av dina arbetsuppgifter. Om spänningar av det här slaget pågår under lång tid kan det få allvarliga konsekvenser som förlamning, dåligt immunförsvar, oro, depression etc. Det är den här typen av stress och stressreaktioner som vi aktivt kan motverka.

Träning/ motion förebygger stress:
När du ska förebygga stress så räcker det inte med att enbart studera ämnet, teorin eller övningarna som du får presenterade för dig. Det är inte heller effektivt att slappna av framför TV:n, när du kommer hem från arbetet, trött och stressad.
Det är också nödvändigt att du fokuserar på din kropp om du vill förbereda dig för att bättre kunna hantera stress. Ett av sätten att motverka effekterna av negativ stress är att träna/ motionera.
När du tränar kontinuerligt bygger du upp ett betydande försvar mot stress.
Forskning visar på en mängd samband mellan stresshantering och motion och de goda effekterna som motion har på folks förmåga att kunna hantera effekterna av stress som pågår under lång tid.
Ett av de viktigaste forskningsresultaten har upptäcktes i Norge och i andra länder och visar att dina tankar, ditt beteende och ditt humör påverkas av hur lite eller hur mycket du motionerar.
Korrelationen visar sig i den energi som folk som motionerar upplever och hur de känner att de kan hantera, orka med och genomföra de uppgifter som de ställs inför. Det är ett grundläggande faktum. Om du tänker mer positivt och känner dig mer energisk så är det också mindre risk att du upplever en situation som så stressig att du inte kan klara av din uppgift. Det finns därmed ett betydande samband mellan dina tankar och därmed ditt humör och hur du påverkas av stress.
Att träna är också en slags stressituation – men det är positiv stress – där hormonerna adrenalin och noradrenalin gör att du reagerar snabbare och starkare på yttre påverkan. Med andra ord, vi förbättrar vår förmåga att hantera motstånd och utmaningar genom att använda betydligt mindre energi än om vi inte hade tränat.
Om vi inte tränar riskerar vi därför att bli mer mottagliga för negativ stress och vi reagerar långsammare och mindre genomtänkt i stressade situationer, på grund av det hämmande hormonet kortisol.
Det finns också ett positivt samband mellan stress och motion när det gäller vår förmåga att slappna av. Om du tränar kommer du lättare att kunna gå ner i viloläge – det vill säga ett läge där du kan återhämta dig. Det här läget är mycket svårare att hitta för människor som inte tränar. Viloläget uppstår genom motion därför att motion både stimulerar vår hjärnas kemi och vår hjärtrytm. Genom att förbättra vår cirkulation förbättrar vi också vår förmåga att gå från ett mycket stressigt läge till viloläge.
Med andra ord, om du motionerar kan du lättare reagera positivt och agera genomtänkt och relativt snabbt hitta balans igen.
Om du inte motionerar kommer du att lättare bli påverkad av stressiga situationer, du kommer att reagera mindre genomtänkt och du kommer att förbli stressad längre än om du hade tränat. Detta på grund av din tendens att se stress som något negativt, som frigör stresshormonet kortisol, och kortisol gör att du känner dig mer stressad samtidigt som det minskar din förmåga att hantera stress.
Dessutom har det också visat sig att ditt immunförsvar stärks betydligt om du tränar regelbundet, och det hänger också samman med hur du upplever en situation. Om du upplever en situation som stressig och har gjort det under en lång tid, då kommer din kropp att svara med att gå upp i högvarv. I det tillståndet kan du att upptäcka att du lätt blir sjuk, på dåligt humör, ligger vaken på nätterna och tål höga ljud dåligt etc.
Om du vet att du snabbt kan gå ner i viloläge kommer du inte att uppleva den stressiga situationen som en pågående process utan som en utmaning som får dig att gå upp i varv under en kort period.

Jag hoppas att min artikel kommer att motivera dig att återuppta din träning eller att forsätta att träna.

« Bakåt...
 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness