Logga inLogga in


   
 
 
 
 
 
 
 

Artiklar och nyheter från hälsan och välmåendets värld!

 

Relaterade artiklar

1

Få företag och sexiga lår


För kvinnor över hela världen, alla former av kvinnlig specifik utbildning, inbegripet övningar f... »  Läs mer

2

Vad har du för BMI? Vad betyder ...


Med några ord och sedan ditt BMI eller Body Mass Index sätt och mäta ditt kroppsfett procent i fö... »  Läs mer

3

Är Din Fitness Center ljud?


Allt fler försäkringsbolag ger rabatter om hälsa och fitness klubb medlemskap, så det kan vara en... »  Läs mer


Matallergi, intolerans och överkänslighet

Hälsa Näring

Skriven av:
Søren Reif
MSc stud. Nutritional Medicine, BScPt., HLC 2.
- Vad skiljer dem åt och hur påverkar de dinhälsa?

Den här artikeln ger en kort förklaring till skillnaderna mellan matallergi, intolerans och överkänslighet. I slutet av artikeln hittar du en lista över de vanligaste symptomen, så att du kan se om du har någon av dessa åkommor.

De senaste tio åren har betydande teknologiska framsteg gjorts, till exempel inom området immunologi, eller vetenskapen om immunförsvaret. I dag vet vi mycket mer om hur immunförsvaret fungerar, och ett resultat av att teknologin har förbättrats är att nu kan vetenskapsmännen se vilka substanser som frigörs av immuncellerna när de kommunicerar med varandra. Dessa substanser kallas cytokiner och omfattar substanser som interleukiner, TNF-alfa, TNF-beta, interferon-gamma etc.

Trots stora teknologiska framsteg, är många aspekter av immunförsvaret ännu inte upptäckta. Dessutom är taxonomin – det vill säga namngivningen – ett stort tvisteämne när det gäller olika typer av allergier, överkänslighet och intolerans. När handlar det om en av dessa och när handlar det om någon annan? När läkare och andra specialister inte kan komma överens om hur de ska definiera tillstånden, hur ska då vanliga människor kunna veta vad det är de har?

Den engelska termen Adverse food reaction (negativ reaktion på födoämnen) omfattar alla ovanstående fall. Många kliniska studier visar att alla typer av negativa reaktioner på mat kan vara orsaken till en mängd sjukdomar – som depression, kronisk snuva, inflammationer i tarmarna, ADHD; epilepsi, högt blodtryck och ömmande leder.

Den klassiska formen av allergi är den som kallas IgE allergi. IgE är en antikropp som produceras av vårt immunförsvar som en reaktion mot substanser som uppfattas som ett hot. Ett typiskt exempel är allergi mot jordnötter. En person med klassisk IgE allergi behöver ofta bara äta en enda jordnöt innan han får en tydlig och ofta stark reaktion, som kan vara allt från att huden runt munnen rodnar och att tungan sväller till en anafylatisk chock – som är en reaktion från immunförsvaret som är så stark att kroppen hamnar i chocktillstånd, och personen riskerar att dö. En IgE allergi frigör stora mängder histamin i din kropp. En av effekterna av histamin är att en klar vätska rinner från ögon och näsa – som vid allergi mot luftburna pollen, också en klassisk IgE reaktion. En annan IgE allergi är rhinitis, som också beskrivs som kronisk förkylning. Naturligtvis är du inte förkyld, men när immunförsvaret reagerar med att frige histamin gör det att din näsa rinner mer eller mindre konstant. Istället för att hitta den bakomliggande orsaken till vad det är som provocerar igång immunförsvaret så behandlas åkommorna ofta med medicin. En IgE allergi ger alltid en relativt snabb reaktion – ofta inom några få minuter. De flesta människor som lider av en IgE allergi tvivlar därför inte på vilka substanser som de inte tål och kan välja att undvika dessa.

Förutom klassisk IgE allergi, används termer som känslighet, överkänslighet och intolerans. Det råder ingen enighet om vad som omfattas av dessa termer, men ett sätt att se på saken är följande:

En känslighet är också en reaktion på födoämnen, men symptomen är mildare och mindre uttalade än vid en typisk matallergi. Dessutom kan det ta en till fyra dagar innan symptomen visar sig. Det är därför ofta svårt att veta vilken mat som orsakade symptomen. När det gäller överkänslighet reagerar inte kroppen med att producera antikroppar. Reaktionen beror på andra immunförsvars- och inflammationssubstanser, som prostaglandiner som vid den form av IBS (känslig tarm) där prostaglandin produktionen och därmed inflammationen i tjocktarmen ökar.

Matintolerans är en allvarlig reaktion mot något födoämne som orsakas inte enbart av ett dåligt fungerande immunförsvar, utan ofta av näringsbrist – till exempel vitamin B6 brist – eller av en dåligt fungerande lever, något som resulterar i att kroppens förmåga att avgifta sig själv minskas. De här bristerna eller en minskad förmåga till avgiftning orsakar en intolerans mot histamin eller tyramin som orsakar sammandragningar i luftvägarna, högt blodtryck och huvudvärk, om vartannat.

Överkänslighet är en klart definierad term med fyra undergrupper:
Typ I: Klassiska IgE allergier som höfeber och astma.
Typ II: Inte relevant vad det gäller reaktioner på födoämnen.
Typ III: Högt halter av anitkroppar och antigener i blod och vävnad, ofta i form av immunkomplexsjukdomar. Den här typen kan bland annat orsaka autoimmuna sjukdomar.
Type IV: Den här typen hör ihop med den typ av överkänslighet som har beskrivits tidigare i den här artikeln. En viss typ av immunförsvar attackerar en antigen – i det här fallet kommer antigenen från något livsmedel – och bibehåller därmed inflammationen utan att producera antikroppar.

Ovanstående termer används inte konsekvent i litteraturen, något som kan vara mycket förvirrande för den som läser.

Det krävs ofta ett dåligt fungerande immunförsvar för att en individ ska reagera mot mat som normalt inte är skadlig. I de allra flesta fall reagerar inte ett normalt fungerande immunförsvar på maten du äter. Däremot kommer ett immunförsvar som är ur balans lättare att reagera mot mat som normalt inte skulle orsaka en reaktion.

Dessutom, något som gör det ännu mer förvirrande är att livsmedel Q kan orsaka symptom A och B hos en individ och symptom X och Y hos en annan individ.

Det sägs ofta att den huvudsakliga orsaken till reaktioner mot födoämnen är livsmedel som spannmål och mjölkprodukter. Det här beror troligtvis på en blandning av en mängd olika faktorer, varav två nämns här nedan:

 1. Jämfört med våra gener är spannmål och mjölk relativt ny mat. I de flesta kulturer konsumerar inte människor mjölkprodukter när de inte längre är spädbarn och en stor del av världens befolkning förlorar sin förmåga att bryta ner mjölksocker, eller laktos, efter de tidiga barnaåren. De här människorna är laktosintoleranta, något som även en del av den danska befolkningen är. Laktosintolerans är antingen ärftligt eller orsakas av att en tarminflammation har skadat stora delar av tarmen där mjölksocker spjälkas och tas upp.

Dessutom, i spannmål såväl som i mjölk finns det beståndsdelar som kan var svåra för vissa människor att bryta ner. De här elementen är gluten i spannmål och laktos och laktoglobulins i mjölk. I dag värmebehandlas dessutom mjölken, något som bland annat förstör det naturliga innehållet i enzymerna, som annars skulle ha hjälpt till att bryta ner mjölken.

  Det är dessutom större risk att man reagerar på den mat som man äter mest av. Det är den här maten som kommer som mest i kontakt med immunförsvaret, och för danskar kommer ofta så mycket som 60-80% av kaloriintaget från spannmål och mjölkprodukter. Försök skriva ner hur mycket spannmål och mjölkprodukter som du konsumerar varje dag.

Kort översikt av den här artikeln:

 • Vissa individer reagerar negativt när de äter en viss typ av mat.
 • De symptom som kan uppstå vid olika reaktioner på födoämnen visar sig på olika sätt. Beroende på om det handlar om allergi, överkänslighet eller intolerans så visar sig symptomen inom ett par minuter eller efter flera dagar.
 • Du kan mycket väl reagera negativt på ett sätt mot födoämne X och på ett annat sätt mot födoämne Y.
 • Oavsett om det handlar om allergi, intolerans eller känslighet, så kommer många symptom att försvinna om du bara undviker de typer av mat som orsakar en negativ reaktion i din kropp. Om du samtidigt försöker att få ditt immunförsvar i balans, så kommer du att uppleva en högre grad av fysiskt välmående och ett förbättrat hälsotillstånd utan att genomgå någon egentlig behandling.

Om du känner igen något av nedanstående symptom, är det möjligt att du reagerar negativt på ett eller flera olika slags födoämnen:

 • Yrsel
 • Uppsvälldhet
 • Diarré
 • Omväxlande diarré och normal avföring
 • Humörsvängningar
 • Förvirrng
 • Huvudvärk
 • Trötthet

Gå till en läkare eller terapeut och undersök om matallergi kan vara den bidragande orsaken till din sjukdom eller dina hälsoproblem. Reaktioner mot födoämnen spelar ofta en betydande roll, eller till och med en avgörande roll, för att en rad åkommor och sjukdomar uppkommer och/ eller inte försvinner. Om du är kroniskt sjuk eller har en livsstilsrelaterad sjukdom, är det en god idé att ta reda på om en matallergi orsakar din sjukdom på grund av ditt immunförsvar överreagerar.

Vår stressiga livsstil i Väst får ofta till följd att våra tarmar och vårt immunförsvar fungerar dåligt – därför antas en mycket stor del av befolkningen i Västvärlden reagera på födoämnen på ett eller annat sätt.

I dag tar ett ökande antal seriösa terapeuter och läkare hänsyn till sambandet mellan intolerans, allergi och överkänslighet och deras patienters hälsa. Nya laboratorietester har utvecklats de senaste åren och din läkare eller terapeut kan berätta för dig om de här testerna.
Du kan också prova metoden eliminerings- och provokationsdiet. Det här är ett utmärkt och billigt – om än lite komplicerat – sätt att ta reda på vilken slags mat du reagerar negativt mot.

I nästa artikel om ”Matallergi, intolerans och känslighet”, kommer du att lära dig mer om pricktester, eliminerings- och provokationsdiet, laboratorieanalyser och andra verktyg.

« Bakåt...
 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness