Logga inLogga in


   
 
 
 
 
 
 
 

Artiklar och nyheter från hälsan och välmåendets värld!

 

Relaterade artiklar

1

Få företag och sexiga lår


För kvinnor över hela världen, alla former av kvinnlig specifik utbildning, inbegripet övningar f... »  Läs mer

2

Vad har du för BMI? Vad betyder ...


Med några ord och sedan ditt BMI eller Body Mass Index sätt och mäta ditt kroppsfett procent i fö... »  Läs mer

3

Är Din Fitness Center ljud?


Allt fler försäkringsbolag ger rabatter om hälsa och fitness klubb medlemskap, så det kan vara en... »  Läs mer


Motivation

Hälsa Psykologi

Skriven av:
Thomas Ihn Hansen ( www.ihnconsulting.dk )
Cand. Pæd. Psyk. Kognitiv coach och utbildare. Grundare av Consultancy Ihn Consulting.

I dag är det nästan omöjligt att undvika ordet motivation. Det finns med i nästan alla sammanhang. Till vardags hör vi uttryck som ”hon borde ta sig samman” eller ”varför kommer hon/han inte bara i gång”, ”hur svårt kan det vara?”

Vi hör också yttranden som är mer personliga, som t.ex. ”Jag orkar inte”, ”Jag kommer bara inte i gång” o.s.v. Sådana kommentarer hänger ihop med vår egen motivation, lust och drömmar om att nå våra mål .

Ofta hamnar vi i situationer när vi har svårt att motivera oss själva till att fortsätta med något vi har påbörjat. Se t.ex. alla de som börjar banta eller anmäler sig själva till ett gym efter en ”hård” jul. Dessa människor kommer efter ganska kort tid att säga upp sina medlemskap, såväl som de ger upp jakten på ett sundare liv och viktminskning. Det är antagligen inte p.g.a. att de inte vill, utan snarare på grund av brist på motivation och insikt i vad som ska till för att uppnå ett mål.

Speciellt mål som har stor inverkan på vår generella livsstil löper stor risk att misslyckas om motivationen avtar t.ex. vid försök att sluta röka, träning och fitness, ändring av kostvanor o.s.v.
Motivation är mer än att bara ”ta sig samman” och ”att orka något”. Det handlar om en inre process och om krafter som ska aktiveras och mobiliseras för att realisera våra drömmar och hopp och ge långsiktiga resultat. Därför är det nödvändigt att titta närmre på de faktorer och mekanismer som spelar in när motiverande omständigheter ska aktiveras i våra liv. Som tidigare nämnts är det större risk att man misslyckas när påbörjade förändringar påverkar flera faktorer i vårt vardagliga liv.
Som huvudregel kan man säga: ”Ju större utmaning – desto mer motstånd.”
Ofta lever vi våra liv efter ett antal ritualer och traditioner, vilket är nödvändigt när vi försöker skapa ordning och överblick i våra liv. Men ofta fastnar vi i dessa traditioner och ritualer. Ibland kommer de faktiskt att strida mot de önskningar och drömmar vi annars utvecklar i våra liv. När vi fattar beslut eller blir motiverade att genomföra en förändring - som t.ex. att börja träna, eller sträva efter bättre hälsa – påverkar det också våra ritualer och traditioner.

Varför kan det bli ett problem?

Våra traditioner och ritualer (mönster) hänger samman med våra erfarenheter, känslor och värderingar. När vi rör vid våra mönster, rör vi också vid våra värderingar och därmed det sätt vi ser på oss själva och världen. Därför kan det verkligen vara svårt att genomföra stora förändringar i våra liv, eftersom just dessa handlingar ofta överskuggas av en känsla av obehag, en känsla av att inte ha kontroll, och att inte ha fast mark att stå på.

Pröva denna övning:

Kom på någonting som du verkligen vill förändra – t.ex. ”inte äta så mycket godis i vardagen”.
Blunda och föreställ dig att du sitter och äter godis. Fråga dig själv utan att döma din handling:

 1. Vad ger det mig att äta godis?
 2. Vilka känslor framkallar det?
 3. Hur känner jag mig i det ögonblick som jag äter godis?
 4. Vad brukar jag göra medan jag äter godis?

Svara så ärligt som möjligt – tänk på hur många känslor och handlingar som hänger ihop med att äta godis.
Det är så mönster påverkar vårt vardagliga liv – de är fulla av känslor, tankar, handlingar och historia. Därför kan det vara svårt att ”bara ta sig samman” och handla annorlunda!

Vad kan vi göra - en realistisk utgångspunkt?

Innan du påbörjar en markant förändring i ditt liv, bör du fundera över vad det är du vill förändra och varför. Motivation hänger ofta ihop med följande tre faktorer:

 1. Tanken (vad tänker du om din önskan).
 2. Hur handlar du i samband med din önskan.
 3. Hur känner du inför din önskan?(känslor).

Du bör tänka kritiskt kring hur du verkligen känner, hur du handlar och vad du tänker. Ofta handlar vi med utgångspunkt i en orealistisk önskan, men inbillar oss själva att det handlar om något helt annat. Försök vara så ärlig som möjligt.
Till exempel: Varför vill du gå ner i vikt? Grundar sig dessa tankar, känslor och handlingar på ett realistisk utgångsläge?

 1. Drömmer du om att få tillbaka din ungdom som 20-åring och anmäler dig på grund av det som 55-åring på gymmet?
 2. Du är kraftigt överviktig, men drömmer om att bli smal och muskulös lagom till nästa strandsäsong - som börjar om två månader?

Dessa drömmar/önskningar kan kallas orealistiska – det skulle krävas extremt hårt arbete för dig att genomgå dessa förändringar. Det skulle också ha en enorm inverkan på ditt liv – innebära skillnader som kan vara svåra att leva med. På så sätt, kommer processen med att nå dina mål bli en lång och hård resa. När de tre faktorerna för motivation bygger på en orealistisk önskan och ett orealistiskt förhållande till dig själv, kommer det - att som ringar i vattnet - sprida sig i dina handlingar och hur du känner omkring det mål du har satt upp för dig själv. Som regel, ska du använda mer tid till att skapa ett realistiskt utgångsläge, eftersom det skapar tankar och handlingar som passar bättre ihop med dina behov. Dessutom skapar det en mer harmonisk relation till din önskan (känslomässigt).
Det vill säga: En förändring måste ha en realistisk startpunkt. Ingen säger att drömmar inte kan bli sanna över längre tid – men startpunkten ska vara så överskådlig som möjligt. Därför:
Gör din startpunkt så realistisk som möjligt. Kom ihåg att startpunkten bara är en startpunkt – d.v.s. en hjälp till dina förändringar!
När du förhåller dig realistiskt till dina önskningar, skapar du möjlighet att nå dina mål.

Tänk dig till succé:

Exempel 1 och 2 kan man kalla ”handlingar på väg att misslyckas”. Bakgrunden för denna benämning är att de tankar som kontrollerar dessa önskningar, sätter i gång handlingar som på förhand är dömda att misslyckas. De strävar mot att uppnå något som inte längre existerar, eller mot att nå ett mål som inte kan nås inom den faststälda tidsramen.
Dina tankar, känslor och handlingar är alla med till att bestämma de handlingar du utför för att uppnå den succé du önskar. Vi gör sällan något utan att ha ett syfte, en önskning eller liknande. Vi strävar konstant efter att uppnå stora och små behov och önskningar. Ofta handlar vi motsatt i förhållande till våra verkliga önskningar, för vi tar oss inte tiden att tänka över vad vi verkligen vill uppnå. Det är här fröet till vår motivation och succé ligger.
Ta dig tiden till at ta reda på vad du agerar ”mot” i relation till dina mål. Vad betyder det för dig att uppnå en viktminskning? Och därefter, vad tänker du omkring att kunna nå detta mål? Är du enbart positiv till att gå ner i vikt, eller känns det mest som en börda? Här skulle du kunna se om du arbetar emot eller i riktning mot din önskning. Negativa tankar som, ”Det kommer bli tufft – riktigt hårt att komma igenom” o.s.v. kommer bara göra processen ännu mer besvärlig och kommer inte medverka till en tro om att du gör det riktiga.
Om du är inställd på att det med att gå ner i vikt är hårt och någonting som du fort vill bli färdig med, är de värderingar du har valt att relatera till handlingarna inte tillräckligt värdefulla. Det kräver att du har en klar och trovärdig övertygelse om varför du handlar som du gör. För att hitta de riktiga motiven bör du ställa dig själv några frågor:
Till exempel

 1. Vad är det du vill uppnå genom att gå ner i vikt?
 2. Hur vill du gärna känna? Är det att gå ner i vikt vägen till att nå dina mål?
 3. Förutom det att gå ner i vikt - vilka andra faktorer kommer förändras i ditt liv?
 4. Upplever du dessa förändringar som possitiva? Om ja/nej, är de värda att jaga?
 5. Vad är det som gör att du gärna vill gå ner i vikt?
 6. Föreställ dig att du har gått ner de kilon du önskade – hur skulle du då känna dig?

(Frågorna handlar om viktnedgång men kan lätt användas på de områden du vill förändra) Syftet med frågorna är att identifiera de verkliga motiven. De möjliggör en mer positiv, okritisk dialog. När du har kommit fram till en genomförbar övertygelse för att påbörja en förändringsprocess, är det en fördel om du för dig själv kan visualisera hur du når målet. Det har varit allmänt känt att tänka på processen i relation till syftet som en linjär dimension – t.ex. gå från A – B. Försök i stället att se dig själv nå målet. Nu har du börjat göra något med din önskan - så som att nå målet. Fram till nu har processen varit att komma fram till målet. Föreställ dig nu att ditt mål är en ballong fylld med bara luft. För att behålla ballongens form måste du tillföra den energi. Energin skal nu ses som en rad olika värderingar. Ju fler värderingar du kan koppla ihop med ditt mål, desto starkare blir ballongen. Se fig. 1
Ballongmodell:

 1. Gå ner i vikt
 2. Mer energi
 3. Snyggare kropp
 4. Må bra
 5. Jag passar mina kläder
 6. Bra humör
 7. Jag känner mig attraktiv
Ansträng dig när du ska hitta dina värderingar – de ska hålla länge. Efter hand, är det en bra idé att sätta upp fler värderingar, och byta ut dem som du redan har.

Kom ihåg:

 • Var kritisk i relation till vanor
 • Alla förändringsprocesser skapar inre motstånd – men ge inte upp.
 • Skapa en realistisk utgångspunkt.
 • Hitta fram till dina värderingar och skapa en sann övertygelse.
« Bakåt...
 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness