5 minuter


Att tävla mot klockan är användbart både som avslutning och under din lektion. Var i passet som den ska läggas beror på hur högt du sätter ribban. Att tävla mot klockan innebär att varje deltagare bestämmer vad som händer – stående, sittande, snabbt, långsamt, tungt eller lätt. Deltagaren bestämmer så länge som det kan utföras inom tidsramen.

Förklaring

Bestäm ett psykologiskt mål, som till exempel kan vara att det måste börja bli jobbigt inom 5 minuter. Därefter kan deltagarna få lov att cykla som de vill så länge de når sina indivuella mål. Klockan ställs in på 5 minuter, men det skulle kunna vara inom vilken tidsram som helst.

Programmet passar alla grupper, men måste anpassas både vad det gäller både tid och målsättning efter gruppens nivå.

Recommenderat musiktempo = 120-140 BPM (all)

Ordlista

LT = Lågt tempo
MT = Medelhögt tempo
HT = Högt tempo

« Bakåt...
 
 
 

Logga inLogga in


   
 
 
 
 
 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness