Logga inLogga in


   
 
 
 
 
 
 
 

Integritetspolicy

 

Seek4Fitness.net är en del av Seek4 Communities, som erbjuder tvärgående och specialiserade portaler över hela världen. Titta in på www.seek4.com för hela listan av portaler som Seek4 erbjuder.

Internet är ett fantastiskt verktyg. Det ger oss möjligheten att förändra sättet vi lever på och knyter samman människor, både lokalt och globalt. Det gör det lätt för oss att skapa nya kontakter med andra med samma intresse som oss själva, dela idéer och kunskap och vi börjar se potentialen idag. Med bara några enkla musklick, kan Du följa nyheterna, leta upp fakta, köpa varor och tjänster och kommunicera med andra från hela världen. Det är viktigt för Seek4 att hjälpa sina användare att bibehålla sin integritet, när de använder och drar fördel av vad Internet kan erbjuda.

Vi tror på att Din ensak är just Din ensak. Din integritet är viktig för Dig och för oss. Därför skyddas all information som Du delar med Dig till oss. För att skydda Din integritet, förhåller sig Seek4 till globala regler gällande kundintegritet och skyddande av personuppgifter.

  • Vi säljer inte eller ger vidare Ditt namn, Dina adressuppgifter, telefonnummer, Din mailadress eller annan information till tredje part.
  • Vi använder de allra främsta och bästa säkerhetsåtgärderna för att skydda Din information från obehöriga användare.

OBSERVERA

Vi frågar Dig alltid om vi behöver personlig information som identifierar Dig eller tillåter oss att kontakta Dig. Våra servrar sparar automatiskt information, såsom Din IP adress, aktuell webläsare, valt språk och andra inställningar på sidan. Vi behöver kanske lägga till en eller flera cookies på Din dator, som samlar information och spårar Dig som användare på Seek4Fitness.net.

Vi använder enbart Din personliga information för följande primära orsaker:

  • För att göra sidan så användarvänlig som möjligt för Dig. Du ska inte behöva skriva in information mer än en gång.
  • För att Du så snabbt som möjligt ska hitta vad Du söker, information eller tjänster.
  • För att hjälpa oss skapa det mest relevanta innehållet för Dig.
  • För att uppdatera Dig med produktnyheter, erbjudanden, information och andra nyheter från Seek4.

MEDGIVANDE

Om Du väljer att inte registrera eller lämna ut någon personlig information, kan Du fortfarande använda det mesta av Seek4Fitness.net. Du kommer dock inte att få tillgång till sidor som kräver inloggning.

Om Du väljer att registrera Dig, kan Du välja den information som Du önskar få av oss, genom att anmäla Dig till olika tjänster, som tex elektroniskt nyhetsbrev. Om Du inte vill att vi ska sända Dig information om andra erbjudanden från Seek4 produkter, program, händelser eller andra tjänster via email, brev, telefon, väljer Du alternativet att ej erhålla nyhetsmeddelanden från Seek4.

Seek4 tillåter ibland andra företag att erbjuda sina registrerade kunder information om deras varor och tjänster, men enbart om Du accepterat detta och om det är inom portalens intresseområde. Om Du ej önskar erhålla dessa erbjudanden, väljer Du alternativet att ej erhålla nyhetsmeddelanden från tredje part.

ÅTKOMST

Seek4 gör det möjligt för Dig att säkra att Dina personliga uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan förhandsgranska och uppdatera Din information närhelst Du önskar i “Din profil”. Här kan Du:

  • Titta och ändra existerande personlig information.
  • Välja om Du önskar få tillsänt Dig reklam.
  • Anmäla Dig till elektroniskt nyhetsbrev om våra tjänster och produkter.
  • När Du en gång har registrerat Dig på Seek4Fitness.net, använder Du samma användaruppgifter när Du går in på andra portaler från Seek4. Du har också möjlighet att överföra Din personliga information mellan portalerna.

SÄKERHET

Seek4 sätter största fasta på att skydda Din personliga information och försäkrar att Dina val för användandet är respekterade. Vi tar till de främsta säkerhetsåtgärder för skyddandet av Din information från att gå förlorad, missbrukas, obehörigt användas, avslöjas, förändras eller förstöras.

Vi garanterar att Dina e-handel transaktioner är 100% trygga och säkra. När Du lägger en order eller får tillgång till Ditt konto med personlig information, använder Du Dig av sk secure server software, säker serverprogramvara, SSL, som krypterar Din personliga information innan den sänds över Internet. SSL är en av de idag existerande, säkraste krypteringsteknikerna.

Seek4 skyddar strikt Din personliga information och respekterar till fullo Ditt val och ändamål för användandet. Vi tar till de främsta säkerhetsåtgärder för skyddandet av Din information från att gå förlorad, missbrukas, obehörigt användas, avslöjas, förändras eller förstöras.

Din personliga information delas aldrig ut utanför företaget utan Ditt tillstånd, med undantag av villkoren nämnda ovan. Inom företaget lagras all information i lösenordskontrollerade servrar med begränsad och kontrollerad tillgång. Din information kan lagras och användas i Danmark eller annat land där Seek4, dess medhjälpare, dotterbolag eller agenter är lokaliserade.

Du har också en viktig roll i skyddandet av Din personliga information. Ingen annan kan se eller redigera Din information utan att veta Ditt användarnamn eller lösenord. Dela därför ej ut dessa till andra.

Om Du sänder mail eller på annat sätt delar information med andra användare i portalerna, vänligen observera att vi ej kan kontrollera vilka som tar del av vad Du skriver eller gör med informationen. Vi uppmanar Dig att vara försiktig med att dela med Dig av personlig information som kan identifiera Dig.

Vi på Seek4 vill att Du ska känna Dig säker när Du använder vårt system. Inget system är dock totalt säkert, även om vi vidtar alla tillgängliga säkerhetsåtgärder för att skydda Din personliga information. Vi kan därför ej garantera och Du ska ej heller förvänta att Din personliga information, mail, bilder, sökningar och annan information som är lagrad på Seek4 är 100% säker. Även om Seek4 alltid vill göra allt för att säkra informationen.

TILL FÖRÄLDRARNA

Föräldrar eller vårdnadshavare; vi vill hjälpa till att vakta och bevara era barns privatliv och integritet. Vi uppmanar er därför att prata med era barn om säkerhet, ansvar och användandet av personlig information på Internet.

UPPRÄTTHÅLLANDE

Om Du av någon anledning anser att Seek4 ej rättar sig efter gällande regler och principer, vänligen sänd oss ett mail på privacy@seek4.com, och vi vill göra vårt bästa för att omedelbart åtgärda problemet. Vänligen se till att skriva ”Integritetspolicy” i fältet för Ämne i mailet till oss.

ELEKTRONISK PRODUKTREGISTRERING

När Du köper och använder ett konto på Seek4 portalen, kan vi be Dig att registrera Ditt köp elektroniskt med Seek4credits.net. När Du gör detta, slår vi ihop Din registreringsinformation med annan information som Du redan lämnat till oss, tex Din personliga profil. Om Du inte har registrerat Dig hos oss tidigare, skapar vi en personlig profil för Dig från Din produktregistreringsinformation. Om Du vill titta på eller ändra denna information, vänligen välj ”Din profil” och ändra valfri personlig information.

KUNDPROFILER

Som tidigare nämnts, har varje registrerad kund en unik personlig profil. Varje profil är knuten till Din personliga mail, vilket hjälper oss att försäkra att endast Du har tillgång till Din profil.

När Du registrerar Dig, skapar vi Din profil, knuten till Din personliga mail. Denna är Ditt pass till gränslöst surfande på Seek4Fitness.net. Du kan ladda ner gratis programvara, beställa nyhetsbrev och besöka premium sidor utan att behöva fylla i registreringsformulär igen. Även om Du byter dator, behöver Du inte registrera Dig igen. Logga bara in med Din mail och Ditt lösenord för att identifiera Dig.

VAD GÖR VI MED INFORMATION DU SPARAR?

När Du anmäler Dig till oss, ger Du oss kontaktinformation, inkluderande [YOUR NAME] och mail adress. Vi använder denna information för att skicka uppdateringar om Din profil, frågeformulär för att se vad Du tycker om oss och erbjudande om nya och existerande tjänster. När Du köper något från oss, frågar vi Dig om Ditt kontokortsnummer och Din faktureringsadress. Vi använder den här informationen enbart för att kunna ta betalt för vad Du köpt, vid just det tillfället. För Din bekvämlighet, sparar vi köpinformationen, i det fallet Du önskar köpa av oss igen, men vi använder ej denna information utan Din tillåtelse.

Vi hyr emellanåt in andra företag för tillhandahållande av visa tjänster, såsom kodning, utskick och leveransservice, hantering av svarsformulär om varor och tjänster, hantering av aktiviteter etc. Vi ger endast dessa företag tillgång till information som är relevant för deras specifika uppgift och de är förbjudna att använda denna information i annat syfte.

Seek4 avslöjar Din personliga information, utan Din kännedom, enbart på begäran enligt lag eller i god tro om sådant agerande är nödvändigt ; (a) enligt gällande lagar eller efterföljande av rådande process av Seek4 eller annan site, (b) för att skydda och försvara rättigheterna eller egendom av Seek4 och tillhörande websidor, och (c) för att agera i brådskande angelägenhet eller omständighet för att skydda den personliga säkerheten för användarna av Seek4, tillhörande websidor eller allmänheten.

Om Du har frågor angående integritetspolicyn, eller andra frågor, är Du välkommen att kontakta oss via mail.

privacy@seek4.com

Copyright 2007 - Seek4 A/S, All rights reserved.

 
 
 
Fitness Directory | Indoor cycling | Fitness & exercise group | ABC of fitness | Find Exercise Friends | fitness, training, exercise | Fitness linked words | ExerciseOrganizer.com
Top Sites Fitness